plik pdf

geriatria

o komunikowaniu z pacjentem geriatrycznym
prace poglądowe Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 1, 65–75 ISSN 2082-9876 © Copyright by Wroclaw Medical University Krystyna Misiak1, Ewa Kopydłowska2 Przygotowanie rodziny do opieki nad osobą starszą, cierpiącą na chorobę otępienną Preparing a Family to Provide Care to an Elderly Person with Senile Dementia 1 2 Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej...

plik doc

Podstawy pedagogiki opiekunczo wychowawczej

Podstawy pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, podstawowe pojęcia, opis placówek opiekunczo wychowawczych, podział rodzin zastępczych, sieroctwo
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza zajmuję się opieką i wychowaniem, zarówno w domu jak i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Przedmiotem opieki i wychowania jest dziecko. Dziecko – osoba, która nie ukończyła lat 18, w związku z tym nie ma pełnych zdolności do czynności prawnych. Dzieci poniżej 13 roku ży...

plik doc

proces pielegnowania z geriatrii

przykładowy arkusz do wypełnienia procesu pielęgnowania o pacjęcie geriatrycznym
Wykaz umiejętności do zaliczenia na zajęciach praktycznych i praktyce zawodowej – PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE Imię i nazwisko studenta …………………………………………………… Rok ……………………………………………… Semestr ………………………………………….. Studia stacjonarne/niestacjonarne Lp. Zadania Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa Data/ podpis Data/ podpis 1. Ocena stanu pacjenta geriatrycznego pod katem bio-psycho-społecznym 2. Nawiązani...

plik doc

Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W najbliższych dziesięcioleciach świat stanie przed wyzwaniem znaczącego wzrostu niepełnosprawności i zgonów spowodowanych chorobami o charakterze przewlekłym. Chorób, które wynikają z zachowań zdrowotnych i stylu życia. Jak podaje ICN choroby przewlekłe dotyczą zwykle osób w starszym wieku i/lub słabych fizycznie. Wg. WHO przyczyną 60% zgonów na ś...

plik doc

Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W najbliższych dziesięcioleciach świat stanie przed wyzwaniem znaczącego wzrostu niepełnosprawności i zgonów spowodowanych chorobami o charakterze przewlekłym. Chorób, które wynikają z zachowań zdrowotnych i stylu życia. Jak podaje ICN choroby przewlekłe dotyczą zwykle osób w starszym wieku i/lub słabych fizycznie. Wg. WHO przyczyną 60% zgonów na ś...

plik doc

Pielęgnacja chorej osoby półleżącej - porady

pielęgnacja osoby chorej
Pielęgnacja chorej osoby półleżącej - porady   Może nie da się tego zakwalifikować, jako poradnika, ale postanowiłam napisać. Sama przez wiele lat opiekowałam się osobami starszymi. Ważną - jeśli nie najważniejszą - rzeczą jest nasza cierpliwość do podopiecznej/-nego. Ludzie starsi z natury mają swoje przyzwyczajenia. Większość ludzi twierdzi, że ze starszym człowiekiem jest jak z dzieckiem, po części to prawda. Oprócz pomocy w codziennych zmaganiach i chorobach t...

plik odt

rozpoznanie schizofrenia

wszystko co trzeba wiedzieć o rozpoznawaniu zaburzenia psychicznego jakim jest schizofrenia
KIERUNEK PIELEGNIARSTWO student nr albumu rok akademicki 2012/2013 PSYCHIATRIA I PIELEGNIARSTWO PSYCHIATYYCZNE Temat: Realizowanie przez pielęgniarkę funkcji edukacyjnej w procesie pielęgnowania chorego z rozpoznaną schizofrenią. Schizofrenia jest zaliczana do chorób psychicznych. Mimo bardzo rozwinietej dziedziny nauki jaką jest medycyna schizofrenia jest nadal chorobą mało znaną i wc...

plik docx

Model opieki według teorii Doroty Orem

Model opieki według teorii Doroty Orem

Model opieki według teorii Doroty Orem. Odzyskać witalność

Przemiany demograficzne, których jesteśmy świadkami, to poważny problem współczesnych społeczeństw. Zjawisko starzenia się dotyczy nie tylko wzrostu populacji ludzi starszych, jak również starzenia się tej grupy.   Prognozy de...

plik doc

skala Nortona

skala oceny ryzyka odleżyn u pacjeta
Skala ryzyka powstania odleżyn - Skala Norton  Stan ogólny chorego - pkt. Dobry - 4 Średni - 3 Ciężki - 2 Bardzo ciężki - 1 Stan psychiczny - pkt. Zorientowany-świadomy - 4 Apatyczny - 3 Zmieszany-splątany - 2 Stupor-śpiączka - 1   Aktywność - pkt. Chodzący - 4 Chodzący-wymagający opieki - 3 Siedzący; na wózku inwalidzkim - 2 Leżący - 1 Zdolność poruszania - pkt. Pełna - 4 Ograniczona - 3 Bardzo ograniczona - 2 Całkowita niesprawność...

plik doc

geriatria pielegniarstwo skale

-
Skala ryzyka powstania odleżyn - Skala Norton  Stan ogólny chorego - pkt. Dobry - 4 Średni - 3 Ciężki - 2 Bardzo ciężki - 1 Stan psychiczny - pkt. Zorientowany-świadomy - 4 Apatyczny - 3 Zmieszany-splątany - 2 Stupor-śpiączka - 1   Aktywność - pkt. Chodzący - 4 Chodzący-wymagający opieki - 3 Siedzący; na wózku inwalidzkim - 2 Leżący - 1 Zdolność poruszania - pkt. Pełna - 4 Ograniczona - 3 Bardzo ograniczona - 2 Całkowita niesprawność - 1 Czynność zwieraczy - pkt. Za...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,