plik doc

palityw

[paliatywna opieka, opieka
Przygotowanie chorego i rodziny do śmierci rola zespołu interdyscyplinarnego Definicja opieki paliatywnej WHO z 2002 roku mówi, że jest to podejście (postawa) mająca na celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin, skoncentrowane na problemach związanych z chorobą zagrażającą życiu przez prewencję i łagodzenie cierpienia dzięki wczesnemu rozpoznaniu, ocenie i leczeniu bólu oraz innych problemów fizykalnych, psychosocjalnych i duchowych. Definicja ta jest pod...

plik txt

zapalenie płuc

patologia, zapalenie płuc, rodzaje zapalenia płuc, powikłania
ZAPALENIE P£UC To gromadzenie siê wysiêku oraz elementów komórkowych w œwietle pêcherzyków p³ucnych. Tym samym tkanka p³ucna staje siê nacieczona i bezpowietrzna, co znajduje swoje odbicie podczas wykonania zdjêcia rentgenowskiego w postaci zacienienia zajêtego zapaleniem obszaru p³uca. W wiêkszoœci przypadków to bakterie s¹ odpowiedzialne za powodowanie tej choroby. Bakteri¹ która przyczynia siê do 2/3 pozaszpitalnych zapaleñ p...

plik doc

Inhalacja i tlenoterapia

inhalacja i tlenoterapia
INHALACJA I TLENOTERAPIA Uzasadnienie wziewnego stosowania leków:       Dostarczenie leku bezpośrednio do miejsca toczącego się procesu chorobowego,       Zastosowanie mniejszej dawki niż w przypadku stosowania leku ogólnoustrojowo,       Zmniejszenie niepożądanego ogólnoustrojowego działania podanego leku,       Stosowanie leków wykazujących wyłącznie działanie miejscowe. Farmakokinetyka leku w...

plik doc

zapalenie płuc

kilka przydatnych wiadomości do egzaminu
Zapalenie płuc Informacje ogólne Zapalenie płuc (łac. Pneumonia) to choroba zakaźna wywołana obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych w dolnym odcinku układu oddechowego, które prowadzą do stanu zapalnego miąższu płucnego. W przebiegu tego schorzenia obserwuje się spadek wydolności oddechowej, bóle mięśni, dreszcze i gorączkę. Nieleczone zapalenie płuc może prowadzić do bardzo poważnych powikłań, w tym do śmierci. Leczone wymaga odpowiedniego do...

plik docx

zapalenie płuc

praca na temat zapalenia płuc +proces pielęgnacyjny

Magdalena Piątek

Pielęgniarstwo II rok

Zapalenie płuc (łac. pneumonia)- jest to ostry stan zapalny miąższu płucnego przez bakterie, wirusy, mykoplazy, riketsje, grzyby, pierwotniaki, pasożyty, czynniki fizyczne i chemiczne. W około 5-20% przypadków przyczyną zapalenia płuc są wirusy...

plik doc

Protokół hospitacji

Protokół hospitacji z zajęć praktycznych
PROTOKÓŁ Z HOSPITACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W ODDZIALE       Cel hospitacji: dydaktyczny       Miejsce hospitacji zajęć Klinika Pediatrii       Nazwa hospitowanego przedmiotu Pediatria       Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia       Data prowadzenia zajęć 13.03.2013r.       Godzina prowadzenia zajęć 08.00 – 14.00       Grupa / r...

plik doc

Opieka nad pacjentem z narkolepsją

Opisane jest co to narkolepsja, zary historyczny choroby a także proces pielęgnowana przykładowy
OPIEKA NAD PACJENTEM Z NARKOLEPSJĄ Grupa 4, Pielęgniarstwo III rok, studia I stopnia Ewelina Minkiewicz Justyna Olszewska Adela Radziwon Ewelina Moniuszko Paulina Reszeć Joanna Szuhalska Emilia Powichrowska Monika Dmochowska Beata Matysiak Krótki rys historyczny narkolepsji ; Pierwsze publikacje dotyczące patologicznej...

plik doc

chirurgia objawy

Objaw Chełmońskiego - to objaw chorobowy występujący w chorobach wątroby, polegający na występowaniu bolesności w trakcie uderzenia w okolicę łuku żebrowego prawego.
Objaw Trousseau – objaw występujący w przypadku tężyczki hipokalcemicznej. Polega na zaciśnięciu dłoni w tzw. dłoń położnika (występuje zgięcie dłoniowe IV i V palca ręki) podczas zaciskania opaską przedramienia, co wywołuje jego niedokrwienie. Objaw Trousseau - związany z nowotworami (np. gruczolakorakami trz...

plik doc

Objawy

Nazewnictwo objawów np. objaw Blumberga itd...
Objaw Trousseau ? objaw występujący w przypadku tężyczki hipokalcemicznej. Polega na zaciśnięciu dłoni w tzw. dłoń położnika (występuje zgięcie dłoniowe IV i V palca ręki) podczas zaciskania opaską przedramienia, co wywołuje jego niedokrwienie. Objaw Trousseau - związany z nowotworami (np. gruczolakorakami trzustki, płuc), objawia się wędrującym zakrzepowym zapaleniem żył spowodowanym nadkrzepliwością krwi. Objaw Blum...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,