plik doc

opieka paliatywna

notatka zawiera materiały z wykładów z przedmiotu opieka paliatywna
OPIEKA PALIATYWNA Wykład 1 06.10.08r. Idea opieki hospicyjnej wywodzi się ze średniowiecza. Otwierano wtedy hospicja dla chorych, bezdomnych, samotnych, w których otrzymywali opiekę, tworzyli wspólnotę Cecylia Saunders- twórczyni nowożytnego ruchu hospicyjnego C.Saunders- ur 1918 .ukończyła szkołę piel. W wieku 26 lat, założyła hospicjum w Londynie w 1967r 1978 wygłosiła w Polsce cykl wykładów poświęconych opiece ho...

plik doc

opieka nad pacjentem po radioterapii

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po radioterapii
Opieka nad pacjentem po radioterapii U osób chorych na nowotwory w postępowaniu paliatywnym ważną rolę odgrywają metody zachowawcze leczenia przyczynowego takie jak: chemioterapia, radioterapia oraz hormonoterapia [D,1]. Radioterapia stanowi podstawową metodę leczenia nowotworów. Polega ona na wykorzystaniu promieniowania jonizującego do zniszczenia komórek nowotworowych. Zastosowanie napromieniowania wymaga precyzyjnego ustalenia dawk...

plik doc

Test opieka paliatywna Ir.w-2

.Do definicji opieki paliatywnej odnosi się następujące stwierdzenie*: a. to aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym, b. to aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym oraz jego rodziny, zarówno podczas jego choroby, jak i w okresie żałoby, c. to aktywna holistyczna opieka świadczona pacjentom dotkniętym chorobą AIDS, d. to opieka świadczona dla osób przewlekle chorych przez...

plik doc

Test opieka paliatywna Ir.w-2

.Do definicji opieki paliatywnej odnosi się następujące stwierdzenie*: a. to aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym, b. to aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym oraz jego rodziny, zarówno podczas jego choroby, jak i w okresie żałoby, c. to aktywna holistyczna opieka świadczona
……………………………………………… imię i nazwisko * - wybier...

plik docx

opieka nad pacjentem geriatrycznym z otyłością

Opieka nad pacjentem geriatrycznym otyłym

Opieka nad pacjentem geriatrycznym z otyłością.

Opis przypadku:

Maria M. , lat 72, wdowa mieszkająca na wsi Kolonia Płouszowice koło Lublina. Posiada podstawowe wykształcenie, z zawodu rolnik, obecnie na emeryturze. Przez wiele lat prowadziła wraz z mężem gospodarstwo rolne. Pacjentka cierpi na otyłość I stopnia. Przy wzroście 1,65 m waży 90 kg, co daje wartość BMI 33,0...

plik docx

opieka nad chorym umierającym

Opieka nad chorym umierajacym, podstawy pielegniarstwa

Opieka nad chorym umierającym

Opieka nad chorym umierającym jest bardzo trudna i wymaga przede wszystkim zrozumienia przeżyć emocjonalnych, jakie towarzyszą człowiekowi na łożu śmierci.

Pacjent, gdy czuje , że umiera chce czuć się osobą potrzebną. Pielęgniarka powinna cierpliwie słuchać tego co mówi pacjent, okazywać życzliwość. W kontakcie z pacjentem umierającym jest ważna zarówno komunikacja werbalna,...

plik doc

opieka długoterminowa

opieka długoterminowa
OPRACOWANE PYTANIA Z OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 1.PRZEDSTAW DEFINICJĘ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ: Opieka długoterminowa polega na nieokreślonym w czasie świadczeniu usług, pomocy i wsparcia osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym. Opieka długoterminowa obejmuje ciągłą, profesjonalną pielęgnację, rehabilitację oraz kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego, realizowana jest instytucjonalnie (stacjonarnie lub w domu chorego) w celu podtrzymania zdrowia i...

plik doc

opieka nad umirającym

opieka nad umierającym - referat stron 6
OPIEKA NAD UMIERAJĄCYM Umieranie stanowi końcowy akt życia wszystkich istot żyjących. Proces umieranie i opieka w tym czasie nad umierającym i nad jego bliskimi uważane jest za ważną sprawę. Jakkolwiek śmierć czeka każdego człowieka, to jednak na okoliczność tę czyni się najmniej przygotowań. Prawdą jest także, że chociaż każdy chory powierzony opiece pielęgniarek musi w końcu umrzeć, to fakt ten nie odgrywa żadnej roli w planowaniu potrzebnej opiek...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,