plik doc

operacjonalizacja celów kształcenia


Operacjonalizacja celów kształcenia Cele kształcenia – zamierzone właściwości uczniów pod względem emocjonalno – motywacyjnym i poznawczym. Operacyjność – możliwość porównania opisu z rzeczywistymi osiągnięciami uczniów. Cele: OGÓLNE – wskazują kierunki dążenia ucznia. Zalety: jest bogate znaczeniowo akcentuje ważne wartości społeczne jest perswazyjne (trudno zaprzeczyć takim celom, a nawet zgłosić wątpliwości) jest zwięzłe (wystarcza kilka słów, a reszta to już własna wiedza i...

Ostatnie wyszukiwania