plik doc

obserwacja do problemów z wewnętrznego

obserwacja chorego z cukrzycą i oparzenie kończyny
Pacjent T. H., lat 76 Rozpoznanie: Oparzenie lewej stopy. Cukrzyca. Nadciśnienie tętnicze. Obserwacja z dyżuru dziennego z dnia 16.01.2011 Pacjent przebywa na oddziale 26 dobę. Do szpitala został przyjęty 22.12.2010 Z powodu oparzenia lewej stopy. Stan ogólny pacjenta jest średni. Jest to osoba leżąca, ponieważ osiem lat temu miał amputowaną prawą nogę z powodu nieleczonej cukrzycy. Chory potrzebuje pomo...

plik odt

oparzenie elekt - Kopia.odt


oparzenie elektryczne obu kończyn górnych Pacjent M. K., lat 29, trzecia doba pobytu w w oddziale. Przyjęty 15 V 2009r. w trybie nagłym z powodu oparzenia łukiem elektrycznym obu kończyn górnych II / IIIst. ok. 18 % c.p.c. Chory wspinał się na słup elektryczny wysokiego napięcia celem dokonania samobójstwa. Pacjent mieszka z rodziną, jest po kilku próbach samobójczych,od trzech lat leczony psychiatrycznie, leki przyjmuje systematycznie. Chory spokojny, rozumie konieczność hosp...

plik doc

oparzenia, wszczepy, przeszczepy

chirurgia, oparzenia
Wydział Pielęgniarstwa Studia magisterskie 1 rok PRACA SAMOKSZTAŁCENIOWA Z CHIRURGII Temat: Pielęgnowanie pacjenta z ciężkim oparzeniem. Wszczepy i przeszczepy. LUBLIN 2009 Oparzenie Uraz tkanek spowodowany działaniem wysokiej temperatury (90% oparzeń), płynów żrących (5%) oraz prądu elektrycznego lub wyładowania atmosferycznego (5%). W zależności od temperatury i czasu jej działania uszkodzenia tkanek wahają...

plik docx

"czerwone oko"


OPARZENIE GAŁKI OCZNEJ

Na skutek działania każdej żrącej substancji powstają ograniczone lub rozlane uszkodzenia rogówki i spojówki, a poprzez dyfuzję także soczewki i naczyniówki. Stopień ciężkości jest zależny od rodzaju, stężenia oraz wartości pH roztworu.

plik odt

Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy


Zakażenie (infectio) jest procesem patologicznym, przebiegającym jako reakcja zapalna na obecność organizmów patogennych lub potencjalnie patogennych w warunkach prawidłowych w sterylnym płynie ustrojowym. Zakażenie można podejrzewać klinicznie lub potwierdzić mikro-biologicznie. Zespół uogólnionej reakcji zapalnej (systemie inflammatory response syndrome, SIRS) to proces ogólnoustrojowy, który może być związany nie tylko z zakażeniem, lecz także z innymi stanami klinicznymi, np. urazami,...

plik doc

Pielęgnowanie we wstrząsie

Wstrząs jest to zespół zaburzeń, w wyniku których dopływ krwi do wszystkich tkanek organizmu nie jest wystarczający. Mechanizmy autoregulacyjne nie są w stanie zapewnić prawidłowego dostarczania tlenu do komórek, a więc ich utlenowanie jest niewystarczające. Dochodzi do niedotlenienia i dysfunkcji ważnych dla życia organów takich jak: mózg, serce, płuca, nerki, wątroba.
Pielęgnowanie pacjenta we wstrząsie. Definicja i patomechanizm rozwoju wstrząsu. Wstrząs jest to zespół zaburzeń, w wyn...

plik doc

oparzenia

oparzenia
Oparzenie (adustio) to uraz tkanek spowodowany działaniem wysokiej temperatury (90% oparzeń), płynów żrących (5%) oraz prądu elektrycznego lub wyładowania atmosferycznego (5%). W zależności od temperatury i czasu jej działania uszkodzenia tkanek wahają się od przemijających zmian zapalnych (zaczerwienienie, obrzęk) aż do nieodwracalnych zmian ? martwicy. Każde oparzenie uszkadza funkcję ochronną skóry. W wyniku oparzenia znacznej powierzchni ciała organizm traci duże ilości płynó...

plik doc

Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS

Dość szczegółowy opis oceny fizykalnej poszkodowanego. BTLS, GSC, AVPU, SAMPLE.
Kolor skóry-sina - niedotlenienie , wychłodzenie -szara - wstrząs, wstrząs mózgu -czerwona - poparzenie, przegrzanie, zab. krążenia, wstrząs -blada - wstrząs mózgu, niedotlenienie, zatrucia pokarmowe -żółta - zatrucia pokarmowe Zachowanie- normalne - apatia - agresywne - brak kontaktu i drgawki - brak oznak kontaktu Ułożenie- naturalne - nienaturalne Ocena stanu fizycznego osoby poszkodowanej i BTLS...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,