plik doc

oparzenia, wszczepy, przeszczepy

chirurgia, oparzenia
Wydział Pielęgniarstwa Studia magisterskie 1 rok PRACA SAMOKSZTAŁCENIOWA Z CHIRURGII Temat: Pielęgnowanie pacjenta z ciężkim oparzeniem. Wszczepy i przeszczepy. LUBLIN 2009 Oparzenie Uraz tkanek spowodowany działaniem wysokiej temperatury (90% oparzeń), płynów żrących (5%) oraz prądu elektrycznego lub wyładowania atmosferycznego (5%). W zależności od temperatury i czasu jej działania uszkodzenia tkanek wahają...

plik doc

oparzenia

oparzenia
Oparzenie (adustio) to uraz tkanek spowodowany działaniem wysokiej temperatury (90% oparzeń), płynów żrących (5%) oraz prądu elektrycznego lub wyładowania atmosferycznego (5%). W zależności od temperatury i czasu jej działania uszkodzenia tkanek wahają się od przemijających zmian zapalnych (zaczerwienienie, obrzęk) aż do nieodwracalnych zmian ? martwicy. Każde oparzenie uszkadza funkcję ochronną skóry. W wyniku oparzenia znacznej powierzchni ciała organizm traci duże ilości płynó...

plik doc

oparzenia

oparzenia
7. OPARZENIA W Zjednoczonym Królestwie dochodzi do około 250 000 przypadków oparzeń w ciągu roku. Z tego prawie 112 000 jest kierowana do Szpitalnych Oddziałów ratunkowych a około 210 chorych umiera z powodu doznanych obrażeń. Co najmniej 250 000 przypadków oparzeń jest leczona w ramach praktyk lekarzy rodzinnych. Uraz oparzeniowy powoduje utratę integralności skóry; poniższy artykuł jest poświęcony etiologii i sposobom leczenia różnych typów oparzeń. Mechanizm oparzenia Oparz...

plik odt

Proces pielęgnowania pacjenta oparzonego

Referat z chirurgii
Skóra odgrywa ważna rolę dla całego organizmu człowieka, Jej rolą jest ochrona organizmu przed czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Ponadto bierze udział w termoregulacji organizmu i zapewnieniu równowagi wodno-elektrolitowej i współdziała w syntezie witaminy D. Przyczyny oparzeń *TERMICZNE – kontaktowe (przedmioty), płomienie, gorący płyny *CHEMICZNE – kwasy, zasady *ELEKTRYCZNE- niskie napięcie ( do 1000V ), wysokie nap...

plik doc

Konspekt lekcyjny

Konspekt lekcyjny o oparzeniach
Temat: Pierwsza pomoc w oparzeniach Cel: uczniowie klasy I potrafią podjąć odpowiednie działania w razie oparzenia Czas trwania zajęć: 45 min. Pomoce: - plakaty - materiał opatrunkowy (gaziki, bandaż) - plaster - Aqua-gel - zimna woda Środki dydaktyczne: - pogadanka - przyrządy sprzęt...

plik pdf

Rany - funkcje skóry, pierwsza pomoc, rodzaje ran, oparzenia

Rany - funkcje skóry, pierwsza pomoc, rodzaje ran, oparzenia (klasyfikacja, patofizjologia, postępowanie)
Michał Zaprzałka Zadania skóry Rany Bariera przed wpływem środowiska zewnętrznego Regulator temperatury ciała ukrwienie parowanie Regulator zawartości wody w ustroju Wydalanie niektórych produktów przemiany materii Narząd zmysłu Rana – skutek zranienia zewnętrznego Rodzaje ran: otarcia, rany cięte, szarpane, kłute, miażdżone, postrzałowe, kąsane, ukąszenia przez jadowite węże i...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,