plik doc

mikroekonomia


Czynniki produkcji Czynniki produkcji:       praca       kapitał       ziemia Krańcowy przychód z zasobu MRP stanowi zmianę utargu całkowitego, spowodowaną sprzedażą produkcji wytworzonej przez dodatkową jednostkę tego zasobu. W warunkach konkurencji doskonałej krańcowy przychód z zasobu, MRP równa się iloczynowi krańcowego produktu zasobu MPr (marginal product), czyli odpowiedniej zmiany wielkości produkcji mierzonej w jednostkach natu...

plik doc

referat o dziurze ozonowej

referat
DZIURA OZONOWA- PRZYCZYNY- ZAGROŻENIA- SKUTKI- ZAPOBIEGANIE W atmosferze ziemskiej na wysokości 15- 50 km występuje warstwa o podwyższonej koncentracji ozonu. Jest to tak zwana ozonosfera. Maksymalne stężenie ozonu utrzymuje się na wysokości ok. 23-30 km Od lat 70 obserwuje się spadek zawartości ozonu zwłaszcza w rejonie Antarktydy ( bieguna północnego) Zmniejszenie zawartości ozonu w atmosferze nazywa się dziurą ozonową. Ozon jest odmianą alotropową tlenu O...

plik doc

mikroekonomia

notatki z mikroekonomi całość
Wykład nr 1 Ekonomia pochodzi z starożytności . ‘ Oikosnomikos ‘ – nauka o gospodarstwie domowym Ojkos – dom Nomos – nauka Mikroekonomia bada gospodarstwo domowe , nauka społeczna pokrewna filozofii . EKONOMIA – nauka o gospodarowaniu dobrami rzadkimi ( McKenzy ) Ekonomia była nazywana społeczną , polityczną ale od czasu Marshalla mamy samą ekonomię . Funkcje ekonomii :       Teoriopoznawcza – wyjaśnienie , określenie...

plik doc

mikroekonomia

notatki z mikroekonomi całość
Wykład nr 1 Ekonomia pochodzi z starożytności . ‘ Oikosnomikos ‘ – nauka o gospodarstwie domowym Ojkos – dom Nomos – nauka Mikroekonomia bada gospodarstwo domowe , nauka społeczna pokrewna filozofii . EKONOMIA – nauka o gospodarowaniu dobrami rzadkimi ( McKenzy ) Ekonomia była nazywana społeczną , polityczną ale od czasu Marshalla mamy samą ekonomię . Funkcje ekonomii :       Teoriopoznawcza – wyjaśnienie , określenie...

plik doc

ściąga z mikroekonomii

mikroekonomia ściąga
Ekonomia – jest nauką o prawidłowościach rządzących procesem gospodarowania. Działalność gosp. – odbywa się w warunkach ograniczoności zasobów Zasoby – czynniki produkcji. Od 200 lat wyodrębniło się 3 czynniki produkcji: -praca -ziemia -kapitał Kapitał: -rzeczowy (bud., śr. transportu) -finansowy (pieniądze) Od kilkudziesięciu lat uważa się przedsiębiorczość za czwarty czynnik. Funkcje ekonomi: -poznawcza (jako główne zadanie ma poznawać rzeczywistość) -apli...

Ostatnie wyszukiwania