plik doc

Formy handlu stancjonarnego

w\\w w tytule notatki
Sklepy powszechneTo najczęściej samoobsługowe punkty sprzedaży detalicznej, w których oferowane są artykuły żywnościowe i nieżywnościowe artykuły codziennego użytku. Są to zminimalizowane supermarkety, o mniejszej powierzchni Sali sprzedażowej i węższej ofercie towarowej. Lokalizowane są w dużych skupiskach ludności. Ich powierzchnia sprzedażowa wynosi 120-399 m?.Cash & CarryTo punkty sprzedaży, które oferują swoje towary przedsiębiorcom w ilościach hurtowych. Warunkie...

plik doc

ściąga patologie społeczne

ściąga na patologie, bardzo dokładna i przydatna;)
PATOLOGIA-nauka o cierpieniu patos-choroba logos-nauka. Wywodzi się z koncepcji pozytywistycznych PAT.SPOŁ-naka o takich form.ludzkiej aktywności które postrze.są jako zło społeczne. Twórcą polskiej szkoły pat był A.Podgórecki TEORIE DUNHAJA- 1.ANOMIA to beznormie w życiu człowieka,normy przestaja odgrywaćrolę drogowskaźników w ludzkich dział. CZYNNIKI WYSOK.RYZY.ANOMII -rozpad więzi międzylud.(rozwód,bezrobocie) -nieprzywidywalność...

plik docx

Biomedyczne Podstawy Rozwoju Człowieka - wykłady

Notatki Uł

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wykład 1 Głównym celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej teori i praw naukowych wyjaśniających mechanizmy rozwoju osobniczego (psychicznego, rozwojowego, społecznego). Człowieka ze wszystkimi jego uwarunkowaniami. Każdy etap rozwoju rządzi się swoimi prawami. Pedagogika nie ma określonego nurtu(uniwersalizm).

plik doc

nauki pomocnicze

Jest to streszczenie na końcowy egzamin / kolokwium z nauk pomocniczych.
Bibliografia: - jedna z dyscyplin wchodzących w skład bibliologii - metodyka sporządzania spisów bibliograficznych - uporządkowany spis dokumentów Znacznie: ustala chwilę, gdy dzieło stało się dostępne i jego odbiór (wznowienia, artykuły o nim, polemiki, wpływ na inne sztuki) oraz kolejność wydań, co jest bardzo ważne dla badań. Dokument - wszelkiego rodzaju utrwalona informacja, myśl ludzka. Najwięcej graf...

plik doc

Agresja agresywność przemoc

opracowanie aap
RESOCJALIZAJA, III ROK, JEDNOLITE MAGISTERSKIE I. Odczucia związane z wystawą. Wystawa związana z tematem agresji, agresywności i przemocy wywarła duże wrażenie. Różnorodność artykułów a także mnogość gazet z których były czerpane informacje sprawiła, że obserwatorzy mieli szeroki zasięg wglądu w tematykę przemocy na polskim rynku prasowym. Największe emocje wzbudzały artykuły dotyczące przemocy...

plik doc

pojęcia i ststemy pedagogiczne

notatki z zajęć
11.10.2008 Pojêcie nauki – s³owo nauka pochodzi z ³aciñskiego scire (wiedzieæ) nauka polega na poszukiwaniu wiedzy po to, aby ludzie poznawali siebie i swoje otoczenie , nie ka¿dy typ wiedzy jest nauk¹. Ludzie zdobywa³y trzy modele wiedzy; 1.    model oparty na autorytecie – ludzie których uznajemy za autorytet. •    Spo³eczeñstwo wiedzy – scamom •    Spo³eczeñstwo teocentryczne •    Spo³eczeñstwo technokratyczne – naukowcy (my ¿yjemy w tym spo³eczeñstwie) 2.    model...

plik doc

zabawa pojęcie

Opis pojęcia "zabawa"
ZABAWA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU DZIECKA           1.      Co to jest zabawa?        Pojęcie - „zabawy” było  różnie rozumiane u różnych narodów. Grecy określali tym słowem działanie właściwe dzieciom, wyrażające przede wszystkim to, co obecnie określane jest jako „dziecinada”. U Żydów pojęcie to odpowiadało dowcipowi. Rzymianie słowem ludo określali radość i uciechę. Po pewnym czasie w językach europejskic...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,