plik doc

Odmiana rzeczowników trudnych

Fazy lekcji na temat rzeczowników trudnych w języku polskim - polski dla cudzoziemców, poziom zaawansowany, cz.2
      Lektor rozdaje uczniom tekst z zaznaczonymi inną czcionką wyrazami (są to formy fleksyjne rzeczownika mężczyzna). (tekst I)       zadaniem uczniów jest głośne odczytanie tekstu i zwrócenie uwagi na podkreślone wyrazy,       następnie lektor prosi o określenie przypadka, rodzaju i liczby danych wyrazów, mężczyzna – M, l. .p...

plik odt

zaimki dzierżawcze

zaimki dzierżawcze w niemieckim przydatne do nauki
Zaimek dzierżawczy Zaimek dzierżawczy informuje o tym, czyja jest dana rzecz, do kogo należy, kto jest jej właścicielem (mój pies – mein Hund, twoje auto – dein Auto, jej fryzura – ihre Frisur, jego buty – seine Schuhe itp.). W języku niemieckim każdemu zaimkowi osobowemu odpowiada zaimek dzierżawczy oraz nie występuje uniwersalna forma „swój”, która mogłaby zostać użyta zamiennie w każdym wypadku, tak jak to ma miejsce w języku polskim...

plik doc

fleksja

fleksja języka polskiego
FLEKSJA       Słowotwórstwo a fleksja       Charakterystyka języka fleksyjnego, fuzyjność, aglutynacja, sposoby wiązania wyrazów w zdaniu       Kategorie fleksyjne       Klasyfikacje części mowy       Jednostki analizy fleksyjnej       temat fleksyjny: rzeczowniki twardotematowe, miękkotematowe, zmiennotematowe, niezm...

plik doc

Części mowy

częsci mowy
1.Części mowy I. Rzeczownik -jest odmienny, odmienia się przez przypadki, liczby, rodzaje. Przypadki Mianownik ? Kto? Co? Dopełniacz ? Kogo? Czego? Czyj? Celownik ? Komu? Czemu? Biernik ? Kogo? Co? Narzędnik ? (z)Kim? (z)Czym? Miejscownik ? O kim? O czym? Wołacz ? O! -może mieć w różnych przypadkach dwa alb trzy nieco inne tematy. Są to tematy oboczne (szkoła, szkole, szkół). II. Przymiotnik -przymiotniki nazywające materiał lub przynależność nie mają sto...

plik doc

Teorie językoznawcze

Teorie językoznawcze bez okresu: średniowiecze - XVIII wiek. Panini, Arystoteles, Platon, Humboldt, Szkoły: Kazańska, Lipska, Praska, Londyńska; USA, Glossematyka, Saussure, współczesne gramatyki (komunikacyjna, kognitywna, Chomsky), semantyka.
JĘZYKOZNAWSTWO PRZEDNAUKOWE, NARODZINY JĘZYKOZNAWSTWA NAUKOWEGO Trzy etapy rozwoju językoznawstwa: * przednaukowe (od starożytności do XVIII), * naukowe przedteoretyczne (XIX do 1916), * naukowe teoretyczne (od 1916) ETAP I ? IV p.n.e., z...

plik doc

Tryb rozkazujący w języku polskim

Co to jest tryb rozkazujący, wiadomości ogólne. Polski dla cudzoziemców, poziom średnio zaawansowany, cz. 5.
Tryb rozkazujący wyraża rozkaz, życzenie, apel itp. i ma szersze zastosowanie niż np. w łacinie czy grece. Ten jego szerszy zakres znaczeniowy można wyjaśnić tym, że w trakcie rozwoju języka wchłonął w siebie dawny tryb życzący (optativus), od którego zresztą wywodzą się jego proste formy. Istnieje tak w aspekcie niedokonanym, jak i dokonanym. Forma twierdząca (nakaz) wyrażana jest z...

plik docx

przyimki jez angielski

an article

str. 2

1. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników w języku angielskim

Liczbę mnogą tworzymy dodając końcówkę „-s” , jeżeli rzeczownik w liczbie pojedynczej

zakończony jest na spółgłoskę. Nato...

plik doc

Wiadomości - fleksja

Podstawowe wiadomości o fleksji
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z FLEKSJI OPISOWEJ JĘZYKA POLSKIEGO       Każda forma fleksyjna ma budowę binarną - składa się z tematu fleksyjnego i flektywu – w nim informacja na temat funkcji gramatycznych wyrazu. Prosty flektyw = końcówce fleksyjnej, w złożonym są jeszcze morfemy formotwórcze (np. naj-, -ąc)       TEMAT FLEKSYJNY – to ta część odmiennego wyrazu, która w trakcie odmiany nie zmienia się (lub zaszłe zmiany mieszczą s...

plik rtf

Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych

Konspekt lekcji na temat odmiany rzeczowników trudnych i nieregularnych typu przyjaciel, brat, książę w języku polskim - polski dla cudzoziemców, poziom zaawansowany, cz. 1
Temat: Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych typu przyjaciel, brat, książę. Odmiana nazwisk polskich i obcych zakończonych na -e, -o, -i, -y, -a. Cel ogólny: wprowadzenie odmiany rzeczowników trudnych i nieregularnych rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego, wprowadzenie odmiany nazwisk polskich i obcych zak...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,