plik doc

Kultura i społeczeństwo (Goodman i Giddens)

Notatka z rozdziału książki Goodmana i Giddensa z socjologii ogólnej
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO Kultura- to wszystko, co jest stworzone przez człowieka, co jest przez niego nabywane przez uczenie się i przekazywanie innym ludziom, a także następnym pokoleniom w drodze informacji poza genetycznej. Kultura materialna- każdy fizyczny przejaw życia ludzi Kultura niematerialna- są to duchowe wytwory społeczeństwa przekazywane przez pokolenia. Zalicza się do niej: wiedzę i przekonania...

Ostatnie wyszukiwania