plik pdf

Rehabilitacja-Odleżyny


Robert Latosiewicz Unieruchomienie i odle yny Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Białymstoku Unieruchomienie Definicja Unieruchomieniem nazywa się fizyczne ograniczenie całego ciała lub jego poszczególnych części w zakresie obracania się, siedzenia i chodzenia. Unieruchomienie mo e być następstwem: chorób lub uszkodzeń układu nerwowo–mięśniowo– szkieletowego (np. pora enie, udar mózgowy, itp.) cię kich chorób wymagających pozostania w łó ku długotrwałego pozostawania w pozy...

plik doc

Odleżyny

Materiały od mgr Wolińskiej.
ODLEŻYNY Profilaktyka i nowoczesne metody leczenia zachowawczego Definicja odleżyn ? Odleżyna decubitis to obszar miejscowej martwicy tkanek powstający na skutek ograniczenia lub przerwania krążenia z powodu ucisku na naczynia krwionośne tkanek miękkich. Miejsca powstawania odleżyn Miejsca powstawania odleżyn Miejsca powstawania odleżyn Stopnie odleżyn ? / stopień - blednące pod wpływem ucisku zaczerwienienie, zachowane mikrokrążenie i ciągłość naskó...

plik doc

odleżyny

najważniejsze co może być o odleżynach
ODLEŻYNY ODLEŻYNA = OWRZODZENIE ODLEŻYNOWE (decubitus) martwica tkanek powstała w wyniku zaburzenia ukrwienia wywołanych uciskiem. „Encyklopedia dla pielęgniarek" ODLEŻYNA - owrzodzenie spowodowane uciskiem; uszkodzenie skóry wywołane długotrwałym uciskiem i niedokrwieniem; drobne naczynia( tętnicze i żylne) są poddane uciskowi i w konsekwencji przerwane zostaje mikro krążenie; a przy lokalnym niedokrwieniu trwającym dłużej niż 2h d...

plik doc

odleżyny

praca na temat odleżyn
Emilia Starczewska pielęgniarstwo zaoczne sem II praca z samokształcenia: Podstawy Pielęgniarstwa Temat: POSTĘPOWANIE Z ODLEŻYNAMI Odleżyny są to uszkodzenia skóry, a także znajdujących się pod nią tkanek, a nawet kości. Powstają z powodu długotrwałego ucisku, który hamuje prawidłowy przepływ krwi. Z tego powodu w tkankach skóry występuje niedobór tlenu, rozpad skóry oraz leżących pod nią mięśni. Na początku pojawia się zacze...

plik docx

ODLEŻYNY

odlezyny

  1. Odleżyny krótka charakterystyka
  2. Definicja: miejscowa martwica skóry, tkanki podskórnej, a także mięśniowej. Jest to rodzaj owrzodzenia o charakterze zgorzeli wilgotnej, powstałego na skutek ucisku tkanek, spowodowanego zbyt długim pozostawaniem pacjenta w tej samej pozycji.
  3. Pojawienie się odleżyn znacznie pogarsza jakość życia chorych, zwiększając ich cierpienie oraz pogłębiając ograniczenia wywołane chorobą podstawową.
  4. K...

plik docx

ODLEŻYNY

odlezyny

  1. Odleżyny krótka charakterystyka
  2. Definicja: miejscowa martwica skóry, tkanki podskórnej, a także mięśniowej. Jest to rodzaj owrzodzenia o charakterze zgorzeli wilgotnej, powstałego na skutek ucisku tkanek, spowodowanego zbyt długim pozostawaniem pacjenta w tej samej pozycji.
  3. Pojawienie się odleżyn znacznie pogarsza jakość życia chorych, zwiększając ich cierpienie oraz pogłębiając ograniczenia wywołane chorobą podstawową.
  4. K...

plik doc

odleżyny, wpływ diety na leczenie odleżyn

wpływ diety na leczenie odlezyn
Temat; żywienie stosowane w profilaktyce i leczeniu odleżyn U pacjentów hospitalizowanych. Co to jest odleżyna ? Konsekwencją przedłużonego unieruchomienia na twardym podłożu chorych w bardzo złym stanie ogólnym, wyniszczonych chorych z porażeniami i niedowładami, zwłaszcza po urazach rdzenia kręgowego jest powstanie odleżyn. Odleżyny to poprzedzone zaczerwienieniem ogniska martwicy, często przechodzące w stan głębokiego owrzodzenia. Stan ten może dotyczy...

Ostatnie wyszukiwania