plik docx

własność i współwłasność

notatka dotycząca własności i współwłasności

Własność - jest kategorią zarówno ekonomiczną, jak i prawną. W sensie ekonomicznym własność określana jest jako stosunek do dóbr materialnych, obejmujący wszelkie formy przynależności tych dóbr do poszczególnych osób. Prawo własności stanowi formę takiej przynależności uregulo...

plik docx

ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej

POJĘCIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ- pojęcie konwekcyjne, które pojawiło się w 1967 roku w konwencji ustanawiającej Światową Organizację Handlu (WIPO).

Własność intelektualna to wynik ludzkiej kreatywności i inwencji. Żeby zrozumieć to pojęcie, należy odwołać się do przedmiotów stosunków cywilno-prawnych. Obok...

plik docx

ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

ochrona własności intelektualnej i przemysłowej- opracowanie.

Własność zbywalne i podlegające dziedziczeniu prawo podmiotowe bezwzględne; własność materialna rzeczy, mienie niematerialna intelektualna PRAWA PODMIOTOWE Bezwzględne prawa osobiste, prawa rzeczowe, prawa na dobrach niematerialnych, prawa do spadku, niektóre prawa r...

plik odt

Genetyka w medycynie sądowej

praca zaliczeniowa
POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA listopad 2013 roku w KWIDZYNIE GENETYKA W MEDYCYNIE SĄDOWEJ Medycyna sądowa je specjalnością medyczną, która zajmuje się zagadnieniami życia i śmierci w świetle prawa. Można ją podzielić na poszczególne specjalności:       TANATOLOGIA - to nauka o śmierci człowieka. W szczególności zajmuje się jakościowym opisem przyczyn śmierci oraz żalem jej towarzy...

plik doc

Pojęcia prawa rzeczowego

POJĘCIE PRAWA RZECZOWEGO, WŁASNOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, NABYCIE WŁASNOŚCI, OCHRONA WŁASNOŚCI.
POJĘCIE PRAWA RZECZOWEGO Prawo rzeczowe jest jednym z działów prawa cywilnego. Obejmuje ono zespół norm prawnych regulujących instytucję własności oraz niektóre inne formy korzystania z rzeczy. W zakres prawa rzeczowego wchodzą przede wszystkim normy regulujące prawo własności, będące podstawowym prawem rzeczowym ( normy regulują treść i wykonywanie prawa własności, sposoby jego nabycia i utraty, jego...

plik doc

Ochrona własnosci intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej
Zagadnienia na egzamin: Dozwolony użytek prywatny i publiczny Prawo cytatu Ochrona wizerunku Na egzamin: Prawa autorskie majątkowe. Prawa autorskie osobiste. Dozwolony użytek. Ochrona wizerunku Prawo własności intelektualnej reguluje takie stosunki prawne których podmiotami są dobra intelektualne Prawo własności intelektualnej Prawo autorskie prawo             własności przemysłowej Dobra niematerialne nie mają postaci...

plik doc

Zasiedzenie i przemilczenie w prawie polskim

Referat: zasiedzenie, przemilczenie
Zasiedzenie i przemilczenie w prawie polskim. Własność jest to pewnego rodzaju stosunek pomiędzy osobą a rzeczą, który polega na wyłączności posiadania, użytkowania i rozporządzania tą rzeczą. Własność można nabyć w wieloraki sposób, m.in. przez umowę przeniesienia własności -sprzedaż, zamiana, darowizna; nabyciu na mocy orzeczenia sądowego -np. orzeczenie o zniesieniu współwłasności; i wreszcie z mocy s...

plik doc

Prawo cywilne - wykład 4

24.05.2009 rok Prawo cywilne wykład 4 wywłaszczenie, zasiedzenie
Prawo cywilne dnia 24 maj 2009 Wykład :4 Zasiedzenie : Zasiedzenie i przemilczenie są sposobem nabycia własności na skutek upływu czasu , który powoduje , że dotychczasowy uprawniony traci swoje prawo a inna osoba je nabywa. Wobec tego zasiedzenie polega na nabyciu prawa rzeczowego na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa przez osobę nieuprawnioną, a przemilczenie z powodu tego , że wła...

plik doc

PRAWO CYWILNE zasiedzenie wywłaszczenie

wykład 6
Prawo cywilne wykład 6 ZASIEDZENIE Zasiedzenie i przemilczenie są sposobem nabycia własności na skutek upływu czasu, który powoduje, że dotychczasowy uprawniony traci swoje prawa, a inna osoba je nabywa Wobec tego zasiedzenie polega na nabyciu prawa rzeczowego na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa przez osobę nieuprawnioną, a przemilczenie z powodu tego, że właściciel przez czas w ustawie przewidziany swojego prawa nie wykonuje Tak więc w drodze zasi...

plik doc

ściąga prawo cywilne

ściąga prawo cywilne
Prawo rzeczowe § 1. Pojęcie prawa rzeczowego Prawo rzeczowe jest działem prawa cywilnego. Obejmuje ono zespół norm prawnych regulujących instytucję własności oraz niektóre inne formy korzystania z rzeczy. W zakres prawa rzeczowego wchodzą przede wszystkim normy regulujące prawo własności, będące podstawowym prawem rzeczowym (normy regulują treść i wykonywanie prawa własności, sposoby jego nabycia i utraty, ochronę prawa własności itd.), oraz normy regulujące inne pra...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,