plik docx

ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej

POJĘCIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ- pojęcie konwekcyjne, które pojawiło się w 1967 roku w konwencji ustanawiającej Światową Organizację Handlu (WIPO).

Własność intelektualna to wynik ludzkiej kreatywności i inwencji. Żeby zrozumieć to pojęcie, należy odwołać się do przedmiotów stosunków cywilno-prawnych. Obok...

plik docx

ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

ochrona własności intelektualnej i przemysłowej- opracowanie.

Własność zbywalne i podlegające dziedziczeniu prawo podmiotowe bezwzględne; własność materialna rzeczy, mienie niematerialna intelektualna PRAWA PODMIOTOWE Bezwzględne prawa osobiste, prawa rzeczowe, prawa na dobrach niematerialnych, prawa do spadku, niektóre prawa r...

plik doc

Ochrona własnosci intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej
Zagadnienia na egzamin: Dozwolony użytek prywatny i publiczny Prawo cytatu Ochrona wizerunku Na egzamin: Prawa autorskie majątkowe. Prawa autorskie osobiste. Dozwolony użytek. Ochrona wizerunku Prawo własności intelektualnej reguluje takie stosunki prawne których podmiotami są dobra intelektualne Prawo własności intelektualnej Prawo autorskie prawo             własności przemysłowej Dobra niematerialne nie mają postaci...

plik pdf

Prawo Koczanowski

Notatkipraktycznie w pełni wyczerpuja wymagania prof. Koczanowskiego
Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej Literatura: Niedzielska „Prawo własności…”. Promioska Egzamin: pisemny; test + 2 kazusy (50% +1pkt – zal.), wielokrotny wybór Prawo gospodarcze Prawo handlowe zajmowało się profesjonalnym obrotem gospodarczym (np. termin „kupiec”). Stosunki wymiany były podejmowane w celach merkantylistycznych. Po II wojnie światowej (w Polsce wyeliminowano własnośd prywatną poza rolni...

plik pdf

Prawa autorskie

Ochrona własności intelektualnej
Ochrona własności intelektualnej Prawo autorskie osobiste i majątkowe oraz ich ochrona inż. dr in . Robert Stachniewicz AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE (definicja, zastosowanie i ochrona) Autorskie prawa osobiste to zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu. Autorskie prawa osobiste chronią „intelektualny” związek twórcy z jego dziełem. Powstają one z chwilą ustalenia utworu (przeniesienia zamysłu twórczego na jakąkolwiek formę, z którą może zapoznać si...

plik doc

utwór inspirowany

praca z ochrony wlasności intelektualnej
Ochrona własności intelektualnej Temat pracy zaliczeniowej: Utwór inspirowany Ustawodawca poświęcił utworowi inspirowanemu zaledwie jedno zdanie w treści ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Ta krótka wzmianka w art. 2 wspomnianej ustawy stworzyła niezwykle ciekawą instytucję budzącą liczne kontrowersje wśród teoretyków prawa, a tym samym dającą spore możliwości działania praktykom. N...

plik docx

własność i współwłasność

notatka dotycząca własności i współwłasności

Własność - jest kategorią zarówno ekonomiczną, jak i prawną. W sensie ekonomicznym własność określana jest jako stosunek do dóbr materialnych, obejmujący wszelkie formy przynależności tych dóbr do poszczególnych osób. Prawo własności stanowi formę takiej przynależności uregulo...

plik doc

ochrona własności TEST

ZESTAW PYTAŃ Z OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest: a) działalność o indywidualnym charakterze b) każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze c) każda działalność twórcza .....
Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest:       działalność o indywidualnym charakterze       każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze     &n...

plik docx

Podstawy translatoryki

Zagadnienia ( nie wszystkie\" z przedmiotu \"Podstawy translatoryki\" korzystaliśmy z książki J. Pieńkos

ORGANIZACJE NARODOWE

Tłumacze należą do różnych organizacji tzw. Stowarzyszeń. Polscy tłumacze zorganizowali się w 1981 roku w Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, zrzeszające w chwili obecnej 2500 członków- tłumaczy, reprezentujących wszystkie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,