plik doc

Opis przypadku i diagnozy pacjenta z rzs i udarem

Problemy pielęgnacyjne i opis pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów Problemy pielęgnacyjne i opis pacjenta z udarem
Opis przypadku Pacjent lat 67 przyjęty na oddział z afazją ruchową i niedowładem połowiczym lewostronnym. U pacjenta zaobserwowano asymetrię twarzy – opadnięcie kącika ust po lewej stronie. Objawy choroby pojawiły się rano, zapoczątkowane zaburzeniami mowy. Ciśnienie tętnicze krwi w chwili przyjęcia wynosiło 165/90 mm/Hg. Na podstawie badania neurologicznego oraz wynik...

plik doc

Dydaktyka, standardy nauczania ,pielęgniartwo

Ogólne ministerialne zalecenia co sie ma umiec....
Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek pielegniarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwenci powinni posiadać wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki. Dotyczy to w szczególności umiejętności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, właś...

plik doc

POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE W ZABURZENIACH FUNKCJI UKŁADU N

POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE W ZABURZENIACH FUNKCJI UKŁADU NERWOWEGO
POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE W ZABURZENIACH FUNKCJI UKŁADU NERWOWEGO BÓL GŁOWY Z PRZYCZYN NEUROGENNYCH rozpoznanie stanu chorego w zakresie charakterystyki bólu: okoliczności występowania bólu, jego natężenia, charakteru, pozycji ciała, która nasila ból lub przynosi ulgę. Monitorowanie stanu prowadzimy do czasu wyeliminowania bólu. określenie potraw, po spożyciu których ból w...

plik doc

problemy pacjent nieprzytomny

problemy pacjenta nieprzytomnego oiom
„Pielęgnowanie pacjenta leczonego na oddziale intensywnej terapii nieprzytomnego.” Problem 1: Zaburzenia oddychania i niemożność utrzymania drożności dróg oddechowych. Cel: Poprawienie drożności dróg oddechowych oraz zastosowanie przeciwdziałania zaburzeń oddychania. Plan działania: - przeprowadzenie toalety drzewa oskrzelowego - obserwacja jakości i ilości wydzielanej wydzieliny z dróg oddechowych - obserwacja częstości oraz jakości oddechów - p...

plik doc

proces pochp

proces pielęgnowania chorego z pochp
PROCES PIELĘGNOWANIA PROWADZONY W OPARCIU O TEROIĘ VIRGINI HENDERSON DATA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA CEL PIELĘGNOWANIA PLAN PIELĘGNOWANIA REALIZACJA OCENA OPIEKI 19 luty 2008 -Trudności w oddychaniu spowodowane dusznościami występującymi wskutek toczącego się procesu chorobowego, -zmniejszenie lęku, -ogólna poprawa samopoczucia, -ułatwienie oddychania, -zmniejszenie duszności -wykonywanie inhalacji zgodnie ze zleceniem lekarskim, -stosowanie t...

plik doc

PLAN OPIEKI Chir.

proces pielęgnacji
INDYWIDUALNY PLAN OPIEKI Data Problemy zdrowotne, trudności, potrzeby Cel pielęgnacji Realizacja opieki Ocena wyników 10.03. 2005 -uczucie gorąca -pacjent skarży się na suchość warg, wzmożone pragnienie -odleżyna na pośladku -pacjent poci się -problemy z oddychaniem, duszności Obniżenie temperatury ciała Nawilżenie warg, zaspokojenie pragnienia Zapobieganie rozwojowi odleżyny Utrzymanie higieny ciała, zapobieganie odparzeniom Zapewnienie pacjentowi do...

plik doc

Proces pielęgnowania


PROBLEM PIELĘGNIACYJNY CEL PIELĘGNACJI PLANOWANIE DZIAŁANIA REALIZACJA DZIAŁANIA OCENA WYNIKÓW 1. Niewydolność w zakresie samoopieki i samopielęgnacji 2. Możliwość wystąpienia przykurczów z powodu długotrwałego unieruchomienia. 3. Zaleganie wydzieliny w drzewie oskrzelowym 4. Podwyższone parametry ciśnienia tętniczego krwi 5. Podenerwowanie pacjenta spowodowane trudnościami w porozumiewaniu się z żoną 1. Zapewnienie komfortu psychicznego i fizycznego pacje...

plik doc

POCHP proces pielęgnowania

pacjent l.74 przyjęty do szpitala klinicznego na oddział chorób płuc z nasilającą się dusznością, bardzo silnym kaszlem oraz odkrztuszaniem śluzowo -ropnej wydzieliny.
      Pacjent l. 74 przyjęty do szpitala klinicznego na oddział chorób płuc z nasilającą się dusznością spoczynkową, bardzo silnym kaszlem oraz odkrztuszaniem śluzowo-ropnej wydzieliny. W ostatnim okresie nastąpiła utrata wagi ciała o ok. 4 kg. Na kończynach dolnych znaczne obrzęki. W badaniu radiologicznym...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,