plik doc

arkusz obserwacji dziecka

arkusz obserwacji dziecka
ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA 4- LETNIEGO Nazwisko i imię………………………………………………………………………………… + tak, - nie, +/- czasami Sfera Rodzaj umiejętności obserwacja uwagi I II Samoobsługa Samodzielnie korzysta z toalety Samodzielnie spożywa posiłki Sprząta po sobie zabawki Ubiera i zakłada większość ubranek Emocjonalno- społeczno Respektuje umowy i polecenia- posłuszny Popada w konflikty z innymi dz. Przejawia agresję słowną i czynną Współdziała w zabawie s...

plik doc

Arkusz obserwacji

Arkusz obserwacji lekcji
Załącznik Nr 8 do Regulaminu monitoringu i ewaluacji ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ BLOK: SZKOŁA: DATA: TRENER: TEMAT ZAJĘĆ: DYSPOZYCJE DO OBSERWACJI: SPOSTRZEŻENIA Czy zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem? Czy zajęcia odbywają się systematycznie? Czy sala lekcyjna jest oznakowana zgodnie z wymogami programu? Czy trener prowadzi...

plik odt

techniki obserwacji

Techniki obserwacji. 1. Techniki obserwacji standaryzowanej: technika obserwacji skategoryzowanej - ma na celu przede wszystkim opis i analizę ilościową zgromadzonego za jej pomocą materiału obserwacyjnego. Jest to możliwe dzięki przygotowaniu specjaln
Techniki obserwacji.       Techniki obserwacji standaryzowanej:       technika obserwacji skategoryzowanej - ma na celu przede wszystkim opis i analizę ilościową zgromadzonego za jej pomocą materiału obse...

Ostatnie wyszukiwania