plik doc

Typy rodzin

5typów rodzin :chaotyczna, prawidłowa, władzy,nadopiekuńcza,uwikłana
Typy rodzin: 1.RODZINA CHAOTYCZNA –pozbawiona więzi, źle zorganizowana, występują ciągle konflikty, dzieci są ignorowane lub wykorzystywane, nie ma bliższych związków pomiędzy rodzicami i dziećmi. ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI : - nie jest autentycznym związkiem, mało miłości lub jej brak - grożą sobie wzajemnie rozwodem. STYL RODZICELSKI: - brak konsekwencji w wychowaniu dzieci, - rodzice kierują się nastrojami, - dzieci pra...

plik doc

Typy rodzin

5typów rodzin :chaotyczna, prawidłowa, władzy,nadopiekuńcza,uwikłana
Typy rodzin: 1.RODZINA CHAOTYCZNA –pozbawiona więzi, źle zorganizowana, występują ciągle konflikty, dzieci są ignorowane lub wykorzystywane, nie ma bliższych związków pomiędzy rodzicami i dziećmi. ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI : - nie jest autentycznym związkiem, mało miłości lub jej brak - grożą sobie wzajemnie rozwodem. STYL RODZICELSKI: - brak konsekwencji w wychowaniu dzieci, - rodzice kierują się nastrojami, - dzieci pra...

plik doc

Doświadczenia z wodą

Konspekt zajęć dotyczących kształcenia zintegrowanego
Temat: Woda ? niezbędny element życia. Eksperymenty z wodą dla dzieci. Cele ogólne: poznanie właściwości wody; eksperymenty z wodą; Cele szczegółowe: integrowanie dzieci ze sobą podczas zabaw w grupach; reagowanie na sygnał; obserwowanie zjawisk zachodzących w wodzie; Metody: słowne; zabawowa; Formy: zbiorowe; zespołowe; Środki: woda gazowana i niegaz...

plik doc

sprawozdanie z pracy dydaktyczni- wychowawczej

sprawozdanie z pracy z grupą 4latków
SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ ZA I PÓŁROCZE (GR.2 KRASNOLUDKI) 1) Charakterystyka grupy Grupa ?Krasnoludków? liczy 19 osób, w tym 8 chłopców i 11 dziewczynek. Grupa jest bardzo żywiołowa i pogodna. Większość dzieci jest na tym samym poziomie intelektualnym. W tym roku z grupy wypisano dwóch chłopców. Doszło natomiast 5 nowych dzieci (3 chłopców, 2 dziewczynki). Nowe dzieci dość szybko zaadaptowały się w grupie i w nowym środowis...

plik doc

Europejska Karta Zdrowia Dziecka

Karta opisująca prawa dziecka w szpitalu
EUROPEJSKA KARTA DZIECKA W SZPITALU Prawo do możliwie najlepszej opieki medycznej jest podstawowym prawem zwłaszcza w odniesieniu do dzieci.       Dzieci powinny przebywać w szpitalu tylko wtedy, gdy leczenie, którego wymagają, nie może być prowadzone w domu, ambulatoryjnie lub w oddziale dziennym.       Dzieci przebywające w szpitalu powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nimi rodzice lub stal...

plik doc

nadciśnienie

opois nadciśnienia tętniczego u dzieci
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo Studia I stopnia niestacjonarne, II semestr Ścieżka A NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U DZIECI Opracowała: Edyta Trzcińska Rok akademicki 2009/2010 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U DZIECI Zainteresowanie nadciśnieniem tętniczym u dzieci i młodzieży obserwuje się od około 20 lat. Wcześniej był to problem mało dostrzegany. Moż...

plik docx

gry i zabawy w przedszkolu

Ruch rozwijający dla dzieci

RUCH ROZWIJAJĄCY DLA DZIECI

I. Istota ruchu rozwijającego

Świadomość obecności innych:

-w zabawach relacyjnych potrzebny jest kontakt „jeden na jeden”, gdzie bardziej dojrzała/ sprawna osoba staje się partnerem osoby mniej dojrzałej/ sprawnej (zwykle dorosły partnerem...

plik doc

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel.

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel
PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII. NOWORODEK DONOSZONY- DEFINICJA, CECHY CHARAKTERYSTYCZNE. OPIEKA NAD NOWORODKIEM NA SALI PORODOWEJ I W PIERWSZYCH DNIACH ŻYCIA. PRZYSTOSOWANIE NOWORODKA DO ŻYCIA ZEWNĄTRZ MACICZNEGO. ŻÓŁTACZKA OKRESU NOWORODKOWEGO. NOWORODEK URODZONY PRZEDWCZEŚNIE- DEF., CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, ZAGROŻENIA. NOWORODEK HYPO- I HYPERTROFICZNY- PRZYCZYNY, ZAGROŻENIA. NAJCZĘSTSZE SCHORZ...

plik doc

Pielegnowanie

ROLA ŻYWIENIA DZIECI ZDROWYCH I CHORYCH
? ROLA PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECKA W ZDROWIU I CHOROBIE? PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA PRACA SAMOKSZTAŁCENIOWA WYKONANIE: KAMILA NOWAK PIELĘGNIARSTWO LICENCJAT I ROK 2005 / 2006 r. SPIS TREŚCI Dieta a zdrowie i choroba str. 1 Sposoby żywienia...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,