plik odt

Problemy pielęgnacyjne podczas chemioterapii

Problemy pielęgnacyjne podczas leczenia chemioterapią.
Tabela 1. Problemy pielęgnacyjne podczas chemioterapii PROBLEM CEL REALIZACJA OCENA Niepokój i obawa przed hospitalizacją Uspokojenie chorego       pacjenta zapoznano z oddziałem       przeprowadzono rozmowę na temat konieczności pobytu w szpitalu Pacjent jest spokojniejszy, nie obawia się już pobytu na oddziale. Obawa przed leczeniem chemioterapią Eliminacja niepokoju i obaw.    ...

plik odt

Problemy pielęgnacyjne podczas chemioterapii

Problemy pielęgnacyjne podczas stosowania leczenia chemioterapią.
Tabela 1. Problemy pielęgnacyjne podczas chemioterapii PROBLEM CEL REALIZACJA OCENA Niepokój i obawa przed hospitalizacją Uspokojenie chorego       pacjenta zapoznano z oddziałem       przeprowadzono rozmowę na temat konieczności pobytu w szpitalu Pacjent jest spokojniejszy, nie obawia się już pobytu na oddziale. Obawa przed leczeniem chemioterapią Eliminacja niepokoju i obaw. &...

plik doc

Proces pielęgnowania pacjenta z Endoprotezą

Proces pielęgnowania pacjenta z Endoprotezą.
PROBLEM PIELĘGNACYJNY CEL OPIEKI PLAN OPIEKI REALIZACJA OCENA 1.Ból kończyny dolnej lewej nasilający się w czasie zabiegów rehabilitacyjnych Zniwelowanie lub zmniejszenie bólu. Zwiększenie efektywności usprawniana. -podawanie na zlecenie lekarza leków przeciwbólowych około 30-45 min przed rehabilitacją, obserwacja skuteczności ich działania, -obserwacja oznak bólu oraz charakteru i nasilenia zgłaszanych prze...

plik doc

polityka społeczna

polityka społeczna
DEFINICJA POLITYKI SPOŁECZNEJ Jako dyscyplinę naukową rozumie się naukową teorię oraz towarzyszącą jej metodologię zajmujące się zagadnieniem potrzeb materialnych i duchowych człowieka oraz grup społecznych na określonym etapie rozwoju państwa, z uwzględnieniem geofizycznych i kulturowych uwarunkowań Praktyka polityki społecznej oznacza świadomą działalność państwa, organizacji społ. I samego społeczeństwa w dziedzinie kształtowania warunków bytu i pracy, zmierzający...

plik doc

Patologie w procesie motywowania

Wiedza i umiejętności w posługiwaniu się różnymi metodami i narzędziami w procesie motywowania pracowników to fundamentalne umiejętności dyrektora, kierownika, które wykluczają u podstaw powstawanie zjawisk patologicznych w procesie motywowania pracowników.
1.5. Patologie w procesie motywowania pracowników Wiedza i umiejętności w posługiwaniu się różnymi metodami i narzędziami w procesie motywowania pracowników to fundamentalne umiejętności dyrektora, kierownika, które wykluczają u pod...

plik doc

prawda polityczna u Tischnera

dość luźne opracowanie kwestii prawdy politycznej na podstawie Filozofii dramatu J. Tischnera
Prawda polityczna w Filozofii dramatu Józefa Tischnera Gdy spotykam na swojej drodze Innego, gdy on mnie zauważa, mogę powierzyć mu się z całą ufnością, że jeśli ja nie chcę go skrzywdzić, on również nie będzie miał wobec mnie złych zamiarów. Jednak, zanim zaufam, zazwyczaj pojawia się obawa. Jestem ?odsłonięty?, Inny może mnie zranić, jego pozytywne nastawienie wobec mojej osoby nie jest n...

plik doc

Przygotowanie rodzącej do porodu fizjologicznego


PRZYGOTOWANIE PACJENTKI DO PORODU NATURALNEGO Przygotowanie kobiety rodzącej do porodu fizjologicznego powinno się składać z fazy psychicznej i fizycznej. Przygotowanie psychiczne. Ciąża jest złożonym zjawiskiem obejmującym wiele procesów morfologicznych, fizjologicznych, jak również psychicznych. Dynamika procesów emocjonalnych doświadczanych przez kobietę jest intensywna od samego początku ciąży aż do jej końca i zależy od cech osobniczych, jak również od sytuacji życiowej i ot...

plik doc

Proces pielęgnowania w Hypotrofii

Proces pielęgnowania w Hypotrofii płodu
Proces pielęgnowania w Hypotrofii płodu PROBLEM PLAN PIELĘGNACJI UZASADNIENIE 1. Niska masa płodu 1. dieta wysokobiałkowa, unikanie używek; 2. terapia spoczynkowa leżenie na boku; 3. immersja wodna; 4. USG; 5. leczenie farmakologiczne - kroplówki odżywcze (6 dni 10% Glukoza) - leki rozszerzające naczynia krwionośne (Medargin-Largina) - Prawidłowe odżywianie wpływa na rozwój płodu; - lepszy przepływ krwi matka-dziecko; - rozszerzenie nacz...

plik doc

bardach prawo konstytucyjne skrypt

streszczenie ksizaki bardacha - prawo konstytucyjne.
KU NOWEJ KONSTYTUCJI KONSTYTUCJE MIĘDZYWOJENNE Konstytucja marcowa (17 marca 1921 r.) typowe zasady demokratycznego systemu: suwerenność narodu, podział władz, zagwarantowanie praw obywatelskich; parlamentarny system rządów (nawiązanie do III Republiki Francuskiej w relacjach między legislatywą a egzekutywą ? silniejszy parlament, uzależniony od niego rząd, ceremonialne znaczenie prezydenta ? obawa przed Piłsudskim); Parlament ?...

plik doc

Zbrodnia katyńska

Podstawowe informacje o zbrodni katyńskiej
Zbrodnia katyńska – w Polsce określenie równoznaczne ze słowem Katyń i las katyński – masowe wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP (b) z 5 marca 1940 r. przez NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR prawie 15 000 jeńców wojennych - polskich oficerów – w dużej części pochodzących z rezerwy. Ofiary dokonanej zbrodni były pogrzebane w zbiorowych mogiłach – w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru i...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,