plik doc

Instytucje ochrony środowiska

Referat poświęcony Instytucjom Ochrony Środowiska w Polsce. U mnie zdał egzamin, otrzymałam z niego zaliczenie z przedmiotu Ochrona Środowiska. Na zdrowie! ;-)
INSTYTUCJE OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE. W zgodzie z ustawą Prawa Ochrony Środowiska, z dnia 27.04.2001 roku do instytucji ochrony środowiska w Polsce należą: Państwowa rada ochrony środowiska Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej P A Ń S T W O W A R A D A...

plik pdf

Psychologia rozwoju człowieka (Tom II)

Harwas-Napierała B., TPsychologia rozwoju czĹ?owieka (Tom II)rempaĹ?a J. -
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2002 Tom I Psychologia rozwoju człowieka Charakterystyka okresów życia człowieka Rozdział Okres prenatalny (opracowała Dorota Kornas-Biela) Celem rozdziału jest scharakteryzowanie psychofizycznego rozwoju dziecka przed urodzeniem oraz przedstawienie niektórych czynników, które mogą optymalizować lub zakłócać ten rozwój. Zagadnienia te są przedmiotem badań wielu nauk, w tym ps...

plik odt

SWOT

SWOT zawodu pielęgniarki
Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki zdrowia Materiały pomocnicze Analiza SWOT Wewnętrzne Silne Strony Waga Słabe Strony Waga 1. Duże umiejętności praktyczne 2. Szybkie nabieranie doświadczenia 3. Przydatność umiejętności i wiedzy w życiu codziennym 4. Wysoki pragmatyzm działania 5. Wysoki poziom wykształcenia personelu 6. Wysokie i cenione stanowiska w systemie opieki zdrowotnej 7. Wprowadzenie systemu ECTS(umożliwienie pracy w Unii Europe...

plik odt

swot

swot zawodu pielęgniarki
Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki zdrowia Materiały pomocnicze Analiza SWOT Wewnętrzne Silne Strony Waga Słabe Strony Waga 1. Duże umiejętności praktyczne 2. Szybkie nabieranie doświadczenia 3. Przydatność umiejętności i wiedzy w życiu codziennym 4. Wysoki pragmatyzm działania 5. Wysoki poziom wykształcenia personelu 6. Wysokie i cenione stanowiska w systemie opieki zdrowotnej 7. Wprowadzenie systemu ECTS(umożliwienie pracy w Unii Europe...

plik doc

metody finansowania

metody finansowania
      Opieka zdrowotna jest istotnym, ale bardzo trudnym elementem polityki każdego państwa. Najbardziej drażliwa pozostaje kwestia finansowania systemu ochrony zdrowia. Przyjęty w danym kraju sposób finansowania służby zdrowia związany jest bezpośrednio ze stosowanym w nim modelem systemu zdrowotnego. Zdrowie stanowi wartość nadrzędną dla każdego człowieka, a jego utrata powoduje poważne konsekwencje finansowe nie tylko dla jednostki, ale także społec...

plik pdf

pytania z sadownictwa


1. Co to jest nadzorowana ochrona sadu? Opisz metodę biologiczna.  Nadzorowana ochrona sadu jest połączeniem walki mechanicznej, biologicznej i chemicznej w  zwalczaniu chorób i szkodników w celu ochrony środowiska przed nadmierną chemizacją.  NOS polega na zastępowaniu chemicznych metod zwalczania chorób i szkodników metodami  mechanicznymi i biologicznymi. Metoda biologiczna: • biopreparaty: •   preparaty wirusowe   • Carpovirusine (Granulovirus) ­ zwalcza owocówkę jabłkóweczkę i śliwków...

plik doc

Psychologia i Socjologia w Zarządzaniu Środowiskiem - ściąga

Ściąga na kolokwium zaliczeniowe z Przedmiotu Humanistycznego na Politechnice Śląskiej
Socjologia ? socjo- społeczny, logos ? nauka, => nauka o społeczeństwie. Ukształtowała się pod koniec XIX, wyodrębniła się z filozofii. 1937- August Conte stwierdził iż jest nowa dyscyplina o społeczeństwie. Nauki, które wdych czasch dominowały to scjentologia i empiryzm. Nurty i kierunki współczesnej socjologii: Funkcjonalizm, główni przedst. Merton, Parsons => F. zakładał, że społeczeństwo jest w...

plik pdf

Terapia rodziny - wykłady

Wykłady z terapii rodziny.
Krytyczne sytuacje w rodzinie: zdrada, śmierć, choroby, patologia ciąży itede... Krytyczne sytuacje życiowe utrwalające dysfunkcje: wystąpienie czynników zagrażających: zdrowiu, bytowi, godności osobistej → niezaspokojenie podstawowych potrzeb → konieczność podjęcia ryzykownej decyzji → nieskuteczność dotychczasowych mechanizmów adaptacyjnych → destabilizacja, załamanie się drogi życiowej → niemoc, poczucie braku wyjścia o własnych siłach. Fazy sytuacji reakcji kr...

plik doc

psychologia

psychologia XXI wieku
Model rodziny XXI wieku Art. 18 Konstytucji RP stanowi, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i jako taki, wraz z rodziną i jej funkcjami rodzicielskimi, znajduje się pod ochroną i opieką państwa. Konstytucja gwarantuje też rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1), natomiast dzieciom – prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją (art. 72 ust. 1). Ustawodawca gwarantuje pomoc rodz...

plik doc

Różnice pomiędzy pomocą społeczną a opieką społeczną

Praca mająca na celu objaśnienie różnic, pomiędzy Pomocą społeczna a opieką.
      Różnice pomiędzy pomocą społeczną a opieką społeczną. Pomoc Społeczna jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, jest instytucją polityki społecznej i częścią działu administracji rządowej o nazwie zabezpieczenie społeczne. Problematyką ta zajmują się różne dziedziny nauki, zwłaszcza pedagogika i nauki społeczne. W doktrynie prawa przedmiotowa dziedzina łączona jest z prawem administracyjnym, p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,