plik doc

Nowotwór a ból

referat
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE KIERUNEK : PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE EWA SKOCKA CHOROBA NOWOTWOROWA A BÓL. RODZAJE BÓLU I LECZENIE Na początku chciałabym zaznaczyć, że ból nie zawsze towarzyszy chorobie nowotworowej. Nie zawsze, ale niestety na tyle często, że nie można pominąć tego tematu. Ocenia się, że u około 40?50% chorych z nowotworami jajnika, szyjki macicy, piersi, gruczołu krokow...

plik doc

pylica choroba zawodowa

pylica płuc jako choroba zawodowa
Za choroby zawodowe uważa się zgodnie z Kodeksem Pracy, dział X rozdział VII, choroby określone w wykazie chorób zawodowych, jeżeli zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Pylica płuc jest jedną z chorób, która od wielu lat w strukturze zapadalności na choroby zawodowe zajmuje czołowe miejsce. Dotyczy ona grup pracowniczych narażonych na wdychanie substancji chemicznych zalegających w płucach i w...

plik odt

RAK PŁUC

RAK PŁUC
RAK PŁUCA (RAK OSKRZELA) Rak płuca– najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Rak płuc jest najczęściej rozpoznawalny u osób po 40 roku życia palących papierosy. Główną przyczyną niepowodzeń terapeutycznych jest późna wykrywalnoś...

plik docx

nikotynizm

co to jest nikotynizm, długofalowe skutki

Długofalowe skutki nikotynizmu

Nikotynizm uzależnienie od nikotyny.

Nikotyna - Nikotyna ma zdolność odkładania się w organizmie człowieka lub wywoływania natychmiastowych objawów. Doraźnie nikotyna działa na człowieka pobudzająco. Podczas palenia papierosa wyst...

plik doc

stomia

co to jest stomia , objawy chorobowe , pielegnowanie
Stomia Nazwa stomia pochodzi z języka łacińskiego i oznacza usta, otwór, przetokę. Stomia jest połączona światłem z jelita cienkiego (kolostomia), cienkiego (ileostomia) lub moczowodu (urostomia) ze skóra. Stomia jelitową wykonuje się najczęściej w przypadku nowotworu jelita grubego (okrężnicy, odbytnicy) przewlekłych schorzeń zapalnych jelita grubego ( np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego) w przypadku polipowatości rodzinnej j...

plik pdf

kwest_wywiad_szczep_dzieci - Kopia.pdf


Imię i nazwisko:       Data urodzenia:       (dzień) /       (mies.) /       (rok) / Kwestionariusz wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dzieci i młodzieży Dla rodziców/opiekunów dziecka: Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli nam zdecydować, które szczepienia można wykonać u Państwa dziecka w dniu dzisiejszym. Odpowiedź „tak” na jakiekolwiek pytanie nie oznacza od razu, że dziecka nie należy szczepić. Konieczne...

plik doc

proces pielęgnowania po udarze krwotocznym

Proces pielęgnowania pacjenta po udarze krwotocznym.
PROCES PIELĘGNOWANIA CHOREGO PO PRZEBYTYM KRWOTOCZNYM UDARZE MÓZGU Udar mózgu krwotoczny stanowi 10-12% wszystkich udarów. Jego szczególne znaczenie polega na zwykle ciężkim przebiegu klinicznym, związanym głównie z faktem natychmiastowego zniszczenia części dróg i ośrodków w o.u.n.,oraz gwałtownie i wysoko rosnącym ciśnieniu śródczaszkowym. Czynniki ryzyka ud...

plik rtf

Rak płuc

...
‎       ‏Rak płuca-‭ ‬najczęstszy‭ ‬nowotwór złośliwy na który umiera rocznie na całym świecie‭ ‬1,3‭ ‬mln osób.‭ ‬Jest jednym‭ ‬z najgorzej rokujących nowotworów.‭ ‬Stanowi najczęstsze przyczyny zgonów,‭ ‬z powodu raka u mężczyzn.‭ ‬jest na drugim miejscu pod tym względem u kobiet.‭ ‬Rak płuc atakuje bez ostrzeżenia i najpierw rozwija się‭ ‬powoli,‭ ‬nie dając zwykle żadnych objawów.‭ ‬Potem działa błyskawicznie i dziesiątkuje‭ ‬na pozór zdrowe osoby po czterdziestce.‭...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,