plik doc

Nowotwór a ból

referat
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE KIERUNEK : PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE EWA SKOCKA CHOROBA NOWOTWOROWA A BÓL. RODZAJE BÓLU I LECZENIE Na początku chciałabym zaznaczyć, że ból nie zawsze towarzyszy chorobie nowotworowej. Nie zawsze, ale niestety na tyle często, że nie można pominąć tego tematu. Ocenia się, że u około 40?50% chorych z nowotworami jajnika, szyjki macicy, piersi, gruczołu krokow...

plik doc

pielęgnowanie pacjenta w chorobie nowotworowej

pielegnowanie
Początek formularza Pielęgnowanie pacjenta w chorobie nowotworowej o niepomyślnym rokowaniu                                   Autor: Piotr Kosiński Kierunek: Pielęgniarstwo, I rok.  Gr. P1       Spis treści: 1.  Wytłumaczenie pojęć: - nowotwór, - rokowanie - nowotwór, - pielęgnowanie , - opieka paliatywna - fazy choroby       2.  Ogólna charakterystyka opieki nad pacjentem z nowotworem o niepomyślnym rokowaniu.   3.  Charakterystyka zabie...

plik doc

Diagnostyka bólów nowotworowych

Diagnostyka bólów nowotworowych ( metody oceny bólu, definicja, częstość występowania, patomechanizm).
Diagnostyka bólów nowotworowych ( metody oceny bólu, definicja, częstość występowania, patomechanizm). Nie ulega wątpliwości, że ból jest jednym z najczęściej stwierdzanych objawów podczas badania przedmiotowego i podmiotowego, pozwalających lekarzowi na uzyskanie informacji o procesie chorobowym, toczącym się w organizmie chorego. Ostry ból jest normalną biologiczną reakcją, która po...

plik rtf

Pacjent z nowotworem o niepomyślnym rokowaniu

Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową,o niepomyślnym rokowaniu
Podstawy Pielęgniarstwa:‭ ‬Pielęgnowanie pacjenta w chorobie nowotworowej o niepomyślnym rokowaniu.‭ Pielęgniarstwo I rok Nowotwór dotknąć może każdego z nas,bez względu na wiek,płeć,czy kolor skóry.‭ ‬Dzięki postępowi medycyny zapadnięcie na tę chorobę nie oznacza każdorazowo wyroku śmierci.‭ ‬Co jednak,kiedy pacjent słyszy‭ ‬,iż jego rokowania są niepomyślne,że już niewiele czasu mu zostało‭? ‬Będąc w szpitalu najwięk...

plik doc

Przygotowanie pacjenta z chorobą nowotworową jelita grubego, stomia

Przygotowanie pacjenta z chorobą nowotworową jelita grubego do samoopieki, po wyłonieniu stomii
Projekt programu edukacyjno-zdrowotnego przeznaczony dla pacjentów chorujących na nowotwór jelita grubego Temat: Przygotowanie pacjenta z chorobą nowotworową jelita grubego do samoopieki, po wyłonieniu stomii. Data: 2.01.2012 i 12. 01. 2012 Godzina: 11.00 Miejsce Czas: 2x 90 min. Adresaci: Osoby chorujące na nowotwór jelita grubego przebywające...

plik doc

Ból nowotworowy

Ból nowotworowy
DEFINICJA BÓLU Definicja bólu wg Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (International Association forthe Study of Pain): „Ból jest to nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z aktualnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia". Ból jest zawsze doznaniem nieprzyjemnym, a jeżeli jest silny lub trwa dłużej, to jest związany z cierpieniem. Ból jest doznaniem subiektywnym i bardzo złożonym. Z pu...

plik doc

pylica choroba zawodowa

pylica płuc jako choroba zawodowa
Za choroby zawodowe uważa się zgodnie z Kodeksem Pracy, dział X rozdział VII, choroby określone w wykazie chorób zawodowych, jeżeli zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Pylica płuc jest jedną z chorób, która od wielu lat w strukturze zapadalności na choroby zawodowe zajmuje czołowe miejsce. Dotyczy ona grup pracowniczych narażonych na wdychanie substancji chemicznych zalegających w płucach i w...

plik doc

Nowotwory - informacje ogólne

Nowotwory-informacje ogólne.Epidemiologia i etiologia raka gruczołu piersiowego.Rola receptorów sterydowych u chorych na raka piersi.Poradnictwo genetyczne.Badania przesiewowe.Ocena stopnia zaawansowania nowotworu piersi...
Nowotwory ? informacje ogólne Nowotwór ? anarchistyczny, autonomiczny i progresywny rozplem części dotychczas prawidłowych komórek własnego ustroju, ich rozrost i zdolność do dawania przerzutów w przypadku nowotworów złośliwych. Jest to proces nieodwracalny i prowadz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,