plik doc

mózgowe porażenie dziecięce

rozdziała pierwszy obszernej pracy
Rozdział I       Mózgowe porażenie dziecięce Definicja choroby Mózgowe porażenie dziecięce (MPDz) stanowi jedno z najistotniejszych zaburzeń neurologicznych u dzieci XXI wieku. Jest ono heterogenną grupą zaburzeń ruchu i postawy spowodowaną niepostępującym uszkodzeniem niedojrzałego mózgu. [7]       Dotychczas nie opracowano idealnej definicji określającej mózgowe porażenie dziecięce. Dzieje się tak ze względu na ogromną...

plik docx

SM, definicja choroby

definicja choroby,

Stwardnienie rozsiane jest najczęstszą chorobą ośrodkowego układu nerwowego, o podłożu zapalno-demielinizacyjnym. Etiologia choroby jest nadal nieznana. Zmiany patologiczne dotyczą głównie osłonek mielinowych, ale towarzyszy im również uszkodzenie aksonów. Cechą charakterystyczną choroby jest jej postępujący przebieg, najczęściej z zaostrzeniami i remisjami oraz wieloogniskowym uszkodzeniem układu nerwowego. Stwardnienie rozsiane jest najczęstszą przyczyną nie...

plik doc

Charakterystyka wybranej choroby wieku starczego: proces pielęgnowania

Choroba Parkinsona Jest to samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób układu pozapiramidowego. Należące do niego struktury są odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała, napięcie mięśniowe oraz ruchy automatyczne.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski       Marta Grabarczyk Wydział Nauk Medycznych   &...

plik doc

otępienie-praca zaliczeniowa z bibliografią

definicja, opieka nad chorym z otępieniem, przyczyny otępienia
Otępienie jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym, w którym zaburzone są takie wyższe funkcje korowe, jak: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocena. Świadomość nie jest zaburzona. Uszkodzeniu funkcji poznawczych towarzyszy zwykle, a czasami je poprzedza, obniżenie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, społecznymi, zachowani...

plik doc

CHOROBY CYWILIZACYJNE xx WIEKU

CUKRZYCA PODSTAWY
Nazwą cukrzyca określamy różne choroby metaboliczne charakteryzujące się podwyższonym stężeniem cukru (glukozy) we krwi. Glukoza jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest podstawowym źródłem energii dostarczanym z krwią do każdej komórki naszego ciała. Prawidłowe stężenie glukozy w warunkach zdrowia regulowane jest przez szereg hormonów, spośród których najważniejsza jest insulina produkowana przez trzustkę. Wraz z pożywieniem dostarczamy do organizmu...

plik doc

opieka paliatywna

ból,określenie,podział,percepcja
DEFINICJA BÓLU Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu (International Association forthe Study of Pain) zaproponowało następującą definicję: „Ból jest to nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z aktualnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia". Ból jest zawsze doznaniem nieprzyjemnym, a jeżeli jest silny lub trwa dłużej, to jest związany z cierpieniem. Ból jest doznaniem subi...

plik docx

Odleżyny

.

Odleżyny - definicja

„Odleżyna” termin, który pojawił się w 1420 roku. Pochodzi od łacińskiego słowa decumbre leżeć płasko.

Odleżyna (decubitus) jest uszkodzeniem skóry o charakterze owrzodzenia, będącym efektem przewlekłego niedokrwienia tkanek wywoła...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,