plik doc

Noworodek z niska masa urodzeniowa

jak w opisie
?Noworodek z niską masą urodzeniową? SPIS TREŚCI : Przyczyny porodów przedwczesnych?????????????????????????????.??..?str.4 Zagrożenia poporodowe i wstępne zaopatrzenie wcześniaka???????????????????????????.???????.???.str. 7 Problemy wcześniaków Oddechowe????????????????????..?????????.???.str.9 Kardiologiczne?????????????.?????????????..??.str.12 Okulistyczne i słuchowe????????????.?????...?..str.14 Uszkodzenia mózgu?????????????????.?....

plik doc

noworodek z niska masą urodzeniową

troche o zywieniu noworodka i zespole FAS i innych
Powiślańska Szkoła Wyższa Kwidzyn Noworodek z niską masą urodzeniową Pediatria Wioletta Tomaszewicz Lilianna Filasek Małgorzata Rzeźnik Wiele trudności w zmianie postrzegania procesu leczenia musiano pokonać, aby zapewnić możliwości przeżycia i prawidłowego rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie i z niską masą urodzeniową. Duże znaczenie odegrały tu pionierskie odkrycia na przełomie XIX i XX wieku. Jednym z pierwszych os...

plik docx

neonatologia

Zalety roomingu- wcześniejszy i silniejszy kontakt emocjonalny matki z dzieckiem, poznawanie przez matkę zasad prawidłowej pielęgnacji noworodka pod nadzorem pielęgniarki, ograniczenie ewentualnie zaistniałego zakażenia do maksymalnie 2-3 matek i noworodków, karmienie piersią w w/w systemie ułatwia fizjologiczne i elastyczne dostosowanie do potrzeb noworodka. NOWORODEK DONOSZONY: urodzony z ciąży co najmniej 37 tyg. i masy ciała 2501g WCZEŚNIAK: noworodek urodzony po 22 tyg. ciąży przed ukończ...

plik odt

Zaburzenia oddychania u noworodka (wcześniaka)

Zaburzenia oddychania u noworodka i wcześniaka opis pielęgnacji (do dopracowania)
Dominika Małyszko II rok Pielęgniarstwo Opieka Pielęgniarska nad noworodkiem z zaburzeniami oddechowymi (pomiar oddechu, tlenoterapia, n-CPAP)       Organizm człowieka w okresie rozwoju różni się od organizmu dojrzałego nie tylko rozmiarami i proporcjami ciała, lecz również przebiegiem wszystkich procesów życiowych. Różnice są tym większe, im młodsze jest dziecko. Okres ciąży powinien trwać...

plik odt

wybrane problemy okresu noworodkowego

problemy u noworodka
NOWORODEK Z NISKĄ MASĄ CIAŁA Dziecko z wagą urodzeniową < 2.500 g ( wg WHO ) określa się mianem noworodka z niską masą ciała ( LBW ). Urodzeniowa masa ciała jest czynnikiem decydującym o szansach przeżycia i prawidłowego rozwoju. W celu oceny klinicznej noworodków z LBW konieczne jest ustalenie wieku ciążowego. Przyjęto uważać 40 tygodni od daty ostatniej miesiączki za prawidłową długość trwania ciąży. Poród przedwczesny – to ten, który odbył się przed ukończ...

plik odt

Noworodek


NOWORODKIEM donoszonym nazywamy dziecko, urodzone po upływie 270 dni od chwili zapłodnienia jaja. W momencie odcięcia pępowiny (ostatniego połączenia z organizmem matki) płód staje się noworodkiem . Staje się oddzielnym organizmem , który jest zupełnie bezbronny i zależny od dorosłych, którzy przejmują nad nim całkowitą opiekę. Do tej pory przebywał w „naturalnym inkubatorze” (łono matki) , tu miał odpowiednią temperaturę, nie odczuwał głodu, był bezpieczny i nagle opuszcza to...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,