plik doc

filozofia

filozofia, pytania i odpowiedzi
Historia filozofii Dziennikarstwo i komunikacja społeczna rok I, sem. 1. Pytania egzaminacyjne + odpowiedzi Filozofia starożytna 1.Czym jest filozofia? Źródła filozofii greckiej (religia politeistyczna i misteryjna, Hezjod „Teogonia”). Okresy filozofii greckiej. Filozofia – słowo to pochodzi od greckiego phileo – kochać i sophia – mądrość; oznacza umiłowanie mądrości. Prawdopodobnie po raz pierwszy zostało użyte przez Pitagorasa. Filozofia zajmuje się o...

plik doc

Wykłady z estetyki

wykłady z estetyki UAM Kulturoznastwo
WYKŁADY Z ESTETYKI ( PROF. DZIAMSKI) – III ROK KULTUROZNAWSTWA WYKŁAD (06. 03. 2006 r.) Co składa się na przedmiot estetyki? (3 możliwe ujęcia) - estetyka jako teoria postawy estetycznej - estetyka jako filozofia sztuki - estetyka jako metakrytyka (filozofia krytyki) I 1.teoria dyskursu estet. teoria bezinteresownej uwagi skupionej na przedmiocie teoria percepcji artystycznej ( see Ele) estetyzacja ≠ upiększenie! 2. fi...

plik doc

historia mysli pedagogicznej 2

1 semestr
W Polsce za początki historii uznaje się rok 1905, wykładana na UJ Pedagogika powiązana jest z filozofia która zadaje główne, podstawowe pytanie ?kim jest człowiek?? , ?koncepcja? pedagogika wykształcenie, wiedza. Aksjologia [logos ] ? nauka o wartościach STRUKTURA WYCHOWANIA Historia oświaty ? instytucja wychowawcza Historia myśli ped. ? pokazuje pewne idee, doktryny oraz koncepcje pedagogiczne powstające w antyku, oświecenia i są nadal aktualne. Historia k...

plik doc

PSYCHOLOGII

Behawioryzm, warunkowanie instrumentalne, klasyczne itp.
ZALICZENIE Z PSYCHOLOGII OPRACOWANE PYTANIA (ZAGADNIENIA) ? semestr I PSYCHOLOGIA OGÓLNA ZADANIA I ZWIĄZKI Z INNYMI NAUKAMI Psychologia ? nauka empiryczna, zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. W zasadzie psychologia dotyczy ludzi, ale mówi się o ps...

plik docx

PNF,Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie

Krótki opis metody PNF

PNF

Historia

PNF od lat 40-tych XX wieku jest jedną z najlepiej rozpoznawanych koncepcji terapeutycznych w obrębie fizjoterapii. Po swojej przeprowadzce w 1947 roku do Vallejo w Kalifornii, dr Kabat i Margaret (Maggie) Knott rozpoczęli i kontynuowali proces tworzenia i rozwijania technik i procedur terapeutycznych. Po dołączeniu do zespołu Doroth...

plik doc

Filozofia

Krótkie prace samokształceniowe z filozofii
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W MYSŁOWICACH PRACA PISEMNA BEZ BEZPOŚREDNIEGO UCZESTNICTWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Nazwisko i imię studenta       Elżbieta Ciesielska - Trojanowicz Kierunek                   Pedagogika Specjalność        ...

plik doc

Filozofia notatki

notatki z filozofii
Filozofia – etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości” fileo + sophia fileo - miłować, dążyć sophia - wiedza, mądrość Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa „filozofia” przypisuje Pitagorasowi. Mądrość dostępna jest tylko bogom, zatem człowiekowi pozostaje jedynie umiłowanie mądrości i dążenie do wiedzy. wniosek: wiedza absolutna nie jest człowiekowi dostępna w...

plik doc

Socjologia wychowania

Materiały z zakresu socjologi wychowania
Socjologia wychowania ETAPY ROZWOJU SOCJOLOGII JAKO NAUKI Początki socjologii wychowania to 1837 rok. Rozwijała się na dwóch etapach: I ? etap naukowy, II ? etap praktyczny. Etap praktyczny dzieli się na: Wiedzę ludową w skład której wchodzi Mądrość ludowa oraz Refleksje mędrców ? to filozofia społeczna. Ojcem socjologii wychowania był August Comt?e. Kryteria potrzebne do wyodrębnienia nowej nauki: 1. Nadanie nowej dziedzinie nazwy, 2. Określeni...

plik doc

biurokracja m. webera

charakterystyka biurokracji wg maxa webera
Biurokracja wg Maxa Webera Niemiecki socjolog, religioznawca, historyk, ekonomista, prawnik; prof. uniwersytetów w Berlinie, Fryburgu Bryzgowijskim, Heidelbergu i Monachium. Starał się nadać naukom społecznym ścisły charakter, dopracowywał metodologię oraz język nauk społ., prowadził szeroko zakrojone badania historyczno - porównawcze, np. nad genezą kapitalizmu. Wywarł wielki wpływ na współczesną socjologię. Opublikował: Etyka protestancka a duch...

plik doc

natywizm współczesny


Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie ,,NATYWIZM WSPÓŁCZESNY CZY JEST ZASADNĄ TEORIĄ? Edukacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Rok I, Grupa 11 Katarzyna Hreczyńska EBiHP, Rok I, Grupa 11 Szczecin 2008 Natywizm (łac. nativus ? wrodzony), stanowisko w teorii poznania zwane prościej racjonalizmem genetycznym. Opiera się ono na przekonaniu, że nasza wiedza pochodzi z rozumu i że warunkuje ws...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,