plik docx

Prawoznawstwo notatki

Podstawy prawoznawstwa

Prawoznawstwo notatki

Norma prawna i przepis prawny

Norma prawna to wynikająca z przepisów prawa reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przym...

plik pdf

Notatki z wykładu Kriogenika i technologie gazowe w energetyce

Notatki zawierają wykresy i schematy skraplarek i chłodziarek, metody uzyskiwania niskich temperatury, zarys historyczny kriogeniki, wyprowadzenia i wzory oraz sekwestracja dwutlenku węgla oraz wykorzystywanie go i gazu ziemnego w energetyce
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Notatki z kursu: Kriogenika i technologie gazowe w energetyce na podstawie wykładu prof. dr inż. Maciej Chorowski Opracował Łukasz Wicha Rok akademicki 2009/2010   I. Literatura: Wyk ład 1 23 II 2010 1. II. Pojęcia:...

plik pdf

Notatki z wykładu Siłownie cieplne

Notatki zawierają sposoby i skutki poprawy sprawności obiegu ciepłowniczego realizowanego w elektrowniach. Wady i zalety budowy dużych elektrowni. Gospodarka paliwowa i urządzenia pomocnicze w elektrowni.
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Notatki z kursu: Siłownie cieplne na podstawie wykładu Andrzej Tatarek Opracował Łukasz Wicha Rok akademicki 2009/2010   I. Literatura: Wyk ład 1 22 II 2010 1. 2. 3. II. Pawlik i Strzelczyk, „Elektrownie” Szymocha, „Elektrownie parowe”, skrypt PWr Czaso...

plik odt

Kulawik- Poetyka- notatki

Notatki z książki Adama Kulawika, rozdział wersologia
Adam Kulawik- Poetyka NOTATKI 1. System prozodyjny- to zespół czynników brzmieniowych mowy, tworzony przez intonację, akcent i pauzę, służących do akustycznej delimitacji tekstu. Funkcje tego systemu spełniają się w obrębie zdania, a w zależności od tego, który z elementów stanowi dominantę segmentacyjną, rozróżniamy trzy formacje prozodyjne tekstu: PROZĘ, SKANDOWANIE oraz WIERSZ. 2. Kolon- człon zdania, który zorganizowany jest...

plik doc

sztopmka-socjologia

skrót książaki Sztopmki
PIOTR SZOMPKA-?Socjologia? notatki Społeczeństwo- aktywność ludzi, nie ma społeczeństwa bez ludzi działających. Zachowanie- aktywność zaobserwowana z zewnątrz. Behawioryzm- kierunek postulujący badanie elementarnych zachowań ludzkich jako reakcji na bodźce płynące z otoczenia lub od innych ludzi oraz traktowanie wszelkich złożonych przejawów życia społecznego jako kombinacji zachowań. ?Uczyć się instrumentalnie?- to znaczy na efektach swoich zachowań. DZIAŁANIE...

plik doc

filozofia notatki

filozofia - notatki z wykładów
F I L O Z O F I A - filo - przyjaciel zofia - mądrość Dlaczego tak jest, że w ogóle jest? Transgresja kognitywna z negacją z afirmacji. ? ? ? (przekraczanie poznawcza potwierdzenie) Transgresja kognitywn...

plik doc

Filozofia notatki

notatki z filozofii
Filozofia – etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości” fileo + sophia fileo - miłować, dążyć sophia - wiedza, mądrość Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa „filozofia” przypisuje Pitagorasowi. Mądrość dostępna jest tylko bogom, zatem człowiekowi pozostaje jedynie umiłowanie mądrości i dążenie do wiedzy. wniosek: wiedza absolutna nie jest człowiekowi dostępna w...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,