plik doc

Dieta w przewlekłej niewydolności nerek

zalecenia dietetyczne w przewlekłej niewydolności nerek
DIETA W PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK W przewlekłej niewydolności nerek odpowiednia dieta ma zasadnicze znaczenie w utrzymaniu równowagi metabolicznej i właściwej kontroli toksemii mocznicowej. Prawidłowa dieta ogranicza uciążliwe objawy mocznicy, takie jak: nudności, wymioty, bóle głowy, osłabienie. Zalecenia dietetyczne w przewlekłej niewydolności nerek dotyczą kontroli zawartości: - białka - sodu - fosforu - potasu - pły...

plik doc

dieta ubogobiałkowa

Opis diety ubogobiałkowej
Dieta ubogobiałkowa Dietę ubogobiałkową stosuje się zasadniczo w: Ostrej niewydolności nerek w okresie bezmoczu lub skąpomoczu. Przewlekłej niewydolności nerek. Niewydolności wątroby, śpiączce wątrobowej i stanach przed śpiączkowych. Zadaniem diety jest: Zapobieganie nadmiernemu wytwarzaniu toksycznych dla organizmu produktów przemiany białkowej. Ochrona zmienionych chorobowo narządów-wątroby, nerek. Utrzymanie możliwie dobreg...

plik doc

Nerki :)

:)
Nerki Wydolność i niewydolność nerek Wydolność i niewydolność nerek Prawidłowa praca nerek jest niezbędna dla zachowania zdrowia. Stopień wydolności nerek określamy na podstawie współczynnika przesączania kłębuszkowego (GFR). Nerki dysponują znaczną rezerwą funkcjonalną - można żyć tylko z jedną nerką, poza tym istnieją liczne mechanizmy adaptacyjne. Jednak po uszkodzeniu znacznej ilości czynnych nefronów i wyczerpaniu rezerw adaptacyjnych nerek,...

plik docx

zatrucia

zatrucia

W Polsce kilkanaście tysięcy osób rocznie jest hospitalizowanych z powodu ostrych zatruć (alkoholami, grzybami lub różnymi związkami chemicznymi). Znaczna część to zatrucia zamierzone. Leczenie ostrych zatruć sprowadza się do trzech rodzajów postępowania:

  1.  leczenia objawowego,...

plik pdf

nerki

ostra niewydolność nerek
OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK ETIOLOGIA, PATOFIZJOLOGIA OBJAWY KLINICZNE OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK (ONN) GWAŁTOWNE POGORSZENIE FUNKCJI NEREK (OBNIśENIE GFR) Z NASTĘPOWĄ RETENCJĄ PRODUKTÓW PRZEMIANY MATERII ZWYKLE - SKĄPOMOCZ LUB BEZMOCZ ALE W 30% - POLIURIA MARKERY NIEWYDOLNOŚCI NEREK – KREATYNINA, MOCZNIK, CYSTATYNA C ONN - ŚMIERTELNOŚĆ - 10-50% - STĘśENIE KREATYNINY NARASTA O 1-2 mg% NA DOBĘ - 50% ONN, TO PRZYPADKI JATROGENNE ! FAZY ONN: I. GFR OBNIśA SIĘ II. G...

plik pdf

nerka

przewlekła niewydolnosc nerek
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK (pnn) Określenie: tj zespół chorobowy charakteryzujący się powolnym, postępującym i przeważnie nieodwracalnym pogarszaniem się czynności nerek , prowadzącym do zmniejszenia szybkości filtracji (GFR) i do gromadzenia się produktów przemiany azotowej Polegającym na przewlekłym, postępującym i nieodwracalnym szkliwieniu kłębuszków i włóknieniu miąższu , ze zmniejszeniem liczby czynnych nefronów. Prowadzi to do – – – upośledzenia f...

plik docx

dna moczanowa

etiologia, jak rozpoznać dnę moczanową

Dna (Diathesis urica)

Dna jest etiologicznie niejednorodnym zespołem chorobowym,

charakteryzującym się napadami nawracającego, ostrego bólu

I  obrzęku, najczęściej jednego tylko stawu.

W miarę trwania choroba przybiera charakt...

plik docx

dna moczanowa

etiologia, rozpoznanie dny moczanowej

Dna (Diathesis urica)

Dna jest etiologicznie niejednorodnym zespołem chorobowym,

charakteryzującym się napadami nawracającego, ostrego bólu

I  obrzęku, najczęściej jednego tylko stawu.

W miarę trwania choroba przybiera charakte...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,