plik doc

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel.

PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII Akademia Med. we Wrocław. Piel
PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII. NOWORODEK DONOSZONY- DEFINICJA, CECHY CHARAKTERYSTYCZNE. OPIEKA NAD NOWORODKIEM NA SALI PORODOWEJ I W PIERWSZYCH DNIACH ŻYCIA. PRZYSTOSOWANIE NOWORODKA DO ŻYCIA ZEWNĄTRZ MACICZNEGO. ŻÓŁTACZKA OKRESU NOWORODKOWEGO. NOWORODEK URODZONY PRZEDWCZEŚNIE- DEF., CECHY CHARAKTERYSTYCZNE, ZAGROŻENIA. NOWORODEK HYPO- I HYPERTROFICZNY- PRZYCZYNY, ZAGROŻENIA. NAJCZĘSTSZE SCHORZ...

plik doc

Zagadnienia na egzamin pielegniarstwo internistyczne

zagadnienia, pielegniarstwo, pwsz krosno
      Scharakteryzuj śpiączkę hipoglikemiczną- objawy, zapobieganie, postępowanie w czasie jej wystąpienia. Występuje w godz. rannych , stan niedocukrzenia Objawy: nadmiernie duży apetyt lub brak apetytu, ból w nadbrzuszu, zimne zlewne poty, - uczucie drżenia wewnątrz ciała, drżenie rąk, bicie serca- przyspieszona akcja serca, - zaburzenie widzenia, nerwowość i nielogiczne zachowanie, zaburzenie pamięci, - ociężałość mylenia, ból...

plik doc

Zagadnienia na egzamin pielegniarstwo internistyczne

zagadnienia, pielegniarstwo, pwsz krosno
      Scharakteryzuj śpiączkę hipoglikemiczną- objawy, zapobieganie, postępowanie w czasie jej wystąpienia. Występuje w godz. rannych , stan niedocukrzenia Objawy: nadmiernie duży apetyt lub brak apetytu, ból w nadbrzuszu, zimne zlewne poty, - uczucie drżenia wewnątrz ciała, drżenie rąk, bicie serca- przyspieszona akcja serca, - zaburzenie widzenia, nerwowość i nielogiczne zachowanie, zaburzenie pamięci, - ociężałość mylenia, ból...

plik doc

samokształcenie z interny

Opis przypadków i odpowiedzi na pytania
SAMOKSZTAŁCENIE Z PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO Pracę wykonały: 1. Kardiologia Zadania: Przypadek I Pan Kowalski został przyjęty do oddziału kardiologicznego z powodu objawów wskazujących na niewydolność prawokomorową. Wśród zgłaszanych dolegliwości dominowała sinica, obrzęki kończyn dolnych i powiększenie wątroby i żył szyjnych. Pytania: Opisz objawy niewydolności prawej komo...

plik docx

chirurgia wykład


urazy klatki piersiowej

obrażenia klatki piersiowej

- obrażenia bezpośrednio zagrażające życiu

* odma otwarta

* odma prężna

* masywny krwiak opłucnej

* krwiak opłucnej z odmą

* tamponada serca

- obrażenia potencjalnie zagrażające życiu

* stłuczenie serca

* stłuczenie płuca

* uszkodzenie tchawicy, dużych oskrzeli

* uszkodzenie dużych naczyń

...

plik doc

Profilaktyka zaburzeń rytmu. Edukacja pacjenta po zabiegu ablacji serca


ROZDZIAŁ II.OKREŚLENIE CELU PRACY I PROBLEMÓW Cel pracy Celem pracy jest przedstawienie specyfiki opieki pielęgniarskiej w oddziale kardiologii nad pacjentem z zaburzeniami rytmu serca oraz prawidłowe przygotowanie pacjenta do zabiegu ablacji i opieki około zabiegowej. Problem główny Dlaczego w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z zaburzeniami rytmu serca przygotowywanym do zabiegu ablacji istotne jest właściwe przygotowanie psychiczne i fizyczne? Problemy szczegółowe Czy pacjent p...

plik doc

pytania z interny

1. inhibitory enzymu konwertującego zastosowane w ostrym zawale serca
PYTANIA Z INTERNY       inhibitory enzymu konwertującego zastosowane w ostrym zawale serca       a.udrażniają tętnicę odpowiedzialną za zawał       b.wykazują korzystne działanie uspokajające       c.zapobiegają rozwojowi dylatacji (powiększenie) jamy lewej komory serca       d.zmniejszają obszar martwicy poprzez silny efekt antyoksydacyj...

plik doc

Błędy jatrogenne w zawodzie ratownika medycznego

W prezentowanym ujęciu cała problematyka wynikać będzie z interakcji ratownik – pacjent a badanie i ratowanie. Ratownik medyczny - osoba wykonująca zawód medyczny, uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownicy medyczni pracują zwłaszcza w karetkach pogotowia ratunkowego, oddziałach ratunkowych, jednostkach GOPR, WOPR, prowadzą szkole...

plik doc

iniekcje podskórne


POSTĘPOWANIE PODCZAS WYKONYWANIA INIEKCJI PODSKÓRNYCH POSTĘPOWANIE PODCZAS WYKONYWANIA INIEKCJI PODSKÓRNYCH Zabieg klasyfikowany jako działania terapeutyczne pielęgniarki, polegający na wprowadzeniu środka leczniczego do tkanki podskórnej, gdzie wchłanianie leku odbywa się w sposób przedłużony. ZASTOSOWANIE INIEKCJI PODSKÓRNYCH: wykonywanie szczepień ochronnych; podawanie insuliny; podawanie leków przeciwzakrzepowych;...

plik docx

pielęgniarstwo rodzinne

Funkcjonowanie POZ

21

Zakres zadań lekarza POZ obejmuje:

•                  w zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniodawcy:

-       prowadzi edukację zdrowotną, syste...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,