plik doc

P. Legrand, streszczenie rozdziałów

Zwiera streszczenie książki
20.I.2008r. Anna Wawrocka Profilaktyka Społeczna Rok III Paul Legrand „Obszary permanentnej samoedukacji” Szkoła i Społeczeństwo Na pozór mało zmieniło się w strukturze i funkcjonowaniu szkół. Destabilizacja pojawia się w zakresie oczekiwań uzasadnień, celów, roli i funkcji instytucji jak i jej personelu, również treść kształcenia, metodyka nauczania jaką się...

plik odt

Poradnictwo zawodowe

Historia poradnictwa, definicje
Historia poradnictwa zawodowego Potrzebę zorganizowania poradnictwa w Polsce wysunęło samo życie. Inicjatywę podjął b. Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego (CUSZ) w maju 1956 r. W tym samym czasie Komisja Oświaty, Nauki i Kultury Sejmu PRL wezwała władze oświatowe do zorganizowania poradnictwa zawodowego dla młodzieży i rodziców. Komisja Sejmowa wyszła z założeniem, że znaczny odsiew uczniów w szkołach zawodowych spowodowany był m.in. niewłaściwym wyborem za...

plik docx

Selekcja indywidualna, selekcja masowa

Hodowla roślin i nasiennictwo

1.METODA REZERW- stosowana kiedy cechy ujawniają się po kwitnieniu.  Istotą Metody rezerw jest izolacja czasowa warunkująca kontrole zapylenia przez wysiew nasion co 2 rok odbywająca się poprzez usuwanie rodów i niedostatecznej wartości użytkowej. 2.MATERIAŁ WYJŚCIOWY W SELEKCJI KLONÓW-

plik doc

Cele hodowli roślin

Hodowla
Cele hodowli roślin- zwiększenie plenności. Osiąga się to przez wytworzenie plenniejszych odmian, ale nie przez ulepszenie ich swoistych cech, lecz przez zwiększenie ogólnej sprawności roślin. - wytwarzanie odmian ulepszonych pod względem technicznej dogodności dla producenta - otrzymanie odmian odpornych na choroby i szkodniki Określenie celu hodowli następne uzależnione jest od właściwości danego gatunku i dostępności materiału wyjściowego. Hodowca musi zadecydować - jaki w...

plik doc

Belgijski system edukacyjny

Przesyłam analizę Belgijskiego systemu edukacyjnego, być może przyda wam się na pedagogikę porównawczą:-)
BELGIJSKI SYSYEM EDUAKCYJNY Cechą charakterystyczną systemu edukacyjnego Belgii jest jego różnorodność i rozbicie go pomiędzy dwie władze oświatowe; wynika to z organizacji państwowej i struktury językowej kraju, gdyż występuje podział Belgii na Flandrię, Walonię i Brukselę i dlatego, że jest ten podział administracyjny jest i podział szkolnictwa. Dwie władze oświatowe, dwa...

plik docx

Nierówności społeczne

Dostrzegalne nierówności społeczne i sposoby ich rozwiązania.

      

Tekst Konstytucji mówi, iż każdy człowiek jest równy bez względu na pochodzenie oraz status społeczny. Czy tak jest naprawdę? Czy nie spotykamy się w życiu z różnym traktowaniem ze stron innych ludzi? Wybranym przeze mnie tematem jest ocena nierówności społecznych jakie dostrzega...

plik doc

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI

SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI
SZKOŁA PODSTAWOWA W POLSCE I SZWECJI – PODOBIEŃSTWA POLSKA SZWECJA Uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły W Polsce w klasach I-III zajęcia prowadzi jeden nauczyciel, w Szwecji na dwóch pierwszych poziomach też(z wyjątkiem zajęć artystycznych i sportowych) Tydzień szkolny jest 5-dniowy Wakacje letnie trwają mniej więcej tyle samo Dzień pracy zaczyna się zazwyczaj o godzinie 8.00 Szkoły są zintegrowane z zerówką Prawa i obowiązki ucznia Programy...

plik doc

metoda grupowa

metoda grupowa wg Kamińskiego
METODA GRUPOWA WG KAMIŃSKIEGO:       grupa rozwojowo - wychowawcza :       służy jednostkom prawidłowo funkcjonującym społecznie       np. dom kultury, instytucje edukacyjno - rekreacyjne, wszelkie organizacje młodzieżowe;       grupa taka wspiera rozwój osobowości jednostek, które identyfikują się z wyznawanymi przez jej członków wartościami i celami;       grupa rewalidacy...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,