plik doc

filozofia wsp

współczesna filozofia wykł
Filozofia wykład 09.05.2010 Egzystencjalizm niemiecki (20-30lata xx wieku) Francuski (po 2 wojnie światowej) Ateistyczny-przedstawiciele: Heidegger, Sartze Teistyczny Podwaliny poswatania egzystencjalizmu: Źródła w starożytności Problemem rezystencji i twórcą nazwy był duński filozof S. Kierkegaard, który stwierdził, że egzystencja jest to samot...

plik doc

Teoria litaratury - sztuka jako ikonostas

Omówienie tegoż artykułu.
Sztuka jako ikonostas Grzech pychy szatana ? chęć odróżnienia się ? binarius (dwoistość) ? semiotyka W raju nie było podziału na odrębne kody, była ?komunia? ? całość człowieka i przyrody. Język był jednością znaczącego i znaczonego ? nie można wyróżnić obszaru nieznaczącego. Słowo Boże nie jest znakiem ? gdy Bóg mówi ?światło?, to staje się jasność. Tak samo robił Adam, gdy nadawał nazwy zwierzętom. Wąż nauczył Ewy semiotyki na przykładzie jabłka, a p...

plik doc

szkoła genewska

szkoła genewska
Genewska szkoła strukturalizmu europejskiego Milka Ivićlingwistyka wyrosła z nauki de Saussure?a, ukształtowana ostatecznie przez jego uczniów, zwłaszcza, Charlesa Bally; poza nim: Albert Sechehaye, Henri Frey; wyraźne nastawienie na studiowanie elementów emocjonalnych (afektywnych) w języku; bardzo dobre rezultaty w tej dziedzinie; konsekwentne stanowisko synchroniczne; akcentowanie teoretycznego aksjomatu o społecznej funkcji języka; język prze...

plik doc

dialektologia.Europa: państwa, stolice, języki.

podział języków,pańswa Europy, stolice, powierzchnia, ludnosć, stosowane jezyki.
Rodziny językowe wywodzące się z języka praindoeuropejskiego Językiem praindoeuropejskim (prajęzykiem) posługiwała się ludność mieszkająca na stepowych, nizinnych obszarach położonych nad dolną Wołgą ok. 3 tys. lat p.n.e., czyli 5 tys. lat temu. Praindoeuropejczycy przybyli nad Wołgę z głębi Azji. Około 2 tys. lat p.n.e., w wyniku wędrówek (na wschód, zachód i południe), zespół etniczny praindoeuropejski...

plik doc

"Lalka" Prusa

Notatka o tym utworze.
W ?Lalce? Bolesław Prus (A. Głowacki) zastosował wiele nowatorskich rozwiązań. Jednym z nich był dwugłos narracyjny. Pierwszy narrator- Rzecki- jest subiektywny, zaś drugi bezosobowy, obiektywny i wszechwiedzący. Ważnym elementem jest też niechronologiczność utworu, którego akcja składa się z wielu retrospekcji, a także kompozycja otwarta, pozostawiająca czytelnikowi różne możliwości dalszych losów bohatera. Lalka jest niewątpliwie powieścią realistyczną. Występują w...

plik doc

"Medaliony" Nałkowskiej

Notatka o tym utworze.
Zofia Nałkowska zebrała materiały do napisania ?Medalionów?, kiedy uczestniczyła w pracach Głównej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Kolejne opowiadania są zapisem rozmów z przesłuchiwanymi świadkami lub opisami wizytacji miejsc masowego mordu. W opowiadaniu: ?Profesor Spanner? młody student medycyny opisuje swą historię pracy u niemieckiego naukowca, który opracował metodę wykorzystywania ludzkich zwłok: skóry wyprawiał na pergamin, z kości robił...

plik doc

oświecenie w polsce

oswiecenie
świecenie obejmuje swoim zakresem całokształt zjawisk i procesów zachodzących w Europie w XVIII wieku nazwa upowszechniła się na terenie niemieckim (Aufklärung ), we Francji natomiast epokę tę określa się jako wiek filozoficzny. Nowe tendencje pojawiające się najpierw w Anglii widoczne są przede wszystkim w rozkwicie nauk przyrodniczych, licznych odkryciach w tej rodzinie, takich jak teoria rozszczepienia światła i przyciągania ciał Newtona. W Anglii pierwsze przejawy nowego prą...

plik docx

ściąga psychologi I semestr

ściąga na psychologie

6. ZDOLNOŚĆIĄ nazywamy takie różnice indywidualne które sprawiają ze przy odpowiedniej motywacji i uprzednim przygotowaniu jednostki osiągają niejednakowe rezultaty w uczeniu się i działaniu.      Biorąc pod uwagę udział czynników wrodzonych i ich działania w kształ...

plik docx

psychologia ogólna

notatki z psychologii ogólnej

Psychologia ogólna

6.X.2011

Psyche dusza, logos nauka. Psychologia to wiedza o długiej przeszłości, lecz krótkiej historii. Ojcem psychologii jest Arystoteles (384-322pne, traktat „O duszy”). Słowo psychologia w 15xx w traktacie

plik doc

neurologia

choroby zwyrodnieniowe ukladu nerwowego
1. Choroba Alzhaimera. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska niemieckiego psychiatry i neuropatologa Aloisa Alzheimera, który opisał tę chorobę w 1906 roku. Choroba Alzheimera jest to pierwotnie zwyrodnieniowa choroba mózgu, spowodowana odkładaniem się w nim białek (β-amyloidu, tau i α-synukleiny) o patologicznej strukturze, powodujące zanik neuronów i ich połączeń. Inna teoria powstawania choroby dotyczy wiązek włókien neurofibryllarnych, które w zdrow...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,