plik doc

Wprowadznie do pedagogiki

Wprowadzenie do pedagogiki Pedagogika spoleczno-opiekuncza
Krystyna Ablewicz Doświadczenie Naturalne podstawą pedagogiki per Se SKRYPT       Pedagogika „PER SE” – ujawnia zasadę stawania się człowiekiem „dzięki sobie”. Nie realizuje ona ( zasada) wartości- jest warunkiem umożliwiającym ich ( wartości) realizację. ( a z perspektywy...

plik doc

anatomia

podstawy
Postawa ciała człowieka       Typy konstytucyjne budowy ciała człowieka.       Okolice i linie ciała.       Osie i płaszczyzny ciała.       Kierunki i położenia w przestrzeni.       Określenie postawy prawidłowej.       Typy konstytucyjne budowy ciała człowieka. Ludzie różnią się między sobą zarówno kształtem całego ciała, jak i jego części. Z pewnymi typami kształtu całego ciała,...

plik doc

historia mysli pedagogicznej

Polska mysl pedag. przed zaborami
Temat: Polska myśl pedagogiczna pod zaborami.       Pracę tę pragnę rozpocząć od ogólnego nakreślenia sytuacji panującej w Polsce po rozbiorach polskich, gdyż dopiero wtedy można najpełniej zanalizować problemy, z jakimi się borykano,sukcesy i porażki ówczesnych pedagogów, motywy ich działań i dążeń. Wytrwała praca Komisji Edukacyjnej (przodująca europejskiej reformie szkolnej) przecięta została przez rozbiory. Ziemie polskie rozdzielone mi...

plik odt

Szkolnictwo różnowiercze

Historia Szkolnictwa rożnowierczego
SZKOLNICTWO RÓŻNOWIERCZE Najwiekszą przeszkodą dla szkół nowowierczych był brak oparcia materialnego. Szkoły katolickie utzymywały się z fundacji kościelnych i miejskich natomiast protestantyzm nie miał takich funduszy. Pierwsza i wzorowa szkoła powstała w Pińczowie w 1551r. Cordier był zwolennikiem nauki języka ojczystego zwalczając wyłączność łaciny. Gimnazjum pińczowskie było pierwszą prawidłowo zorganizowaną szkołą średnią humanistyczną w Polsce. Wyz...

plik odt

Szkolnictwo różnowiercze

Historia szkolnictwa różnowierczego, rozwój.
SZKOLNICTWO RÓŻNOWIERCZE Najwiekszą przeszkodą dla szkół nowowierczych był brak oparcia materialnego. Szkoły katolickie utzymywały się z fundacji kościelnych i miejskich natomiast protestantyzm nie miał takich funduszy. Pierwsza i wzorowa szkoła powstała w Pińczowie w 1551r. Cordier był zwolennikiem nauki języka ojczystego zwalczając wyłączność łaciny. Gimnazjum pińczowskie było pierwszą prawidłowo zorganizowaną szkołą średnią humanistyczną w Po...

plik docx

System opieki zdrowotnej w Holandii


System Ochrony zdrowia w Holandii

Wstęp

Pierwsze państwowe ubezpieczenia na wypadek choroby wprowadził w 1883 r. kanclerz Bismarck w Niemczech. Bismarck usankcjonował funkcjonujące już wśród robotników dobrowolne kasy chorych       i stworzył przymus przynależności...

plik doc

skrypt z edukacji ekologicznej

skrypt z edukacji ekologicznej
EDUKACJA EKOLOGICZNA 18 luty 2012 „EKOLOGIA” [gr.] = „oikos” (siedlisko, dom) + „logos” (słowo, myśl, nauka) Myślenie w kategoriach ekologicznych sięga czasów przed chrześcijańskich (starożytna Grecja). Samo pojęcie EKOLOGIA powstało dość późno. W 2. połowie XIX w. (1869r.) wykreował to pojęcie E. Heackel – niemiecki zoolog. Haeckel odniósł się do relacji zwierząt z ich środowiskiem życia. EKOLOGIA jest nauką o wzajemnych relacjach istot żywych z ich śro...

plik doc

Historia Pielęgniarstwa

Od zarania ludzkości opieka była przejawem solidarności społecznej w utrzymaniu dobrostanu osobowego jednostek i społeczeństw, jak również odpowiedzią na zagrożenia zdrowotne w poszczególnych etapach życia. Człowiek opiekował się swoim potomstwem, pomagał tym wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebowali. Na początek proste zadania opiekuńczo pielęgnacyjne wykonywano z pobudek miłości, miłosierdzia, ze względu na patriotycznych, społecznych i innych. Rozwój pielęgniarstwa na ziemiach polskich prz...

plik pdf

geografia ekonomiczna luchter notatki

gap notatki geografia ekonomiczna
Geografia ekonomiczna WYKŁAD 1: 07-10-2010 Pojęcie geografii. 1 · · · · · Za twórcę terminu geografia uważa się Erastotenesa z Cyreny (przełom wieku III i II p.n.e.), Pierwsze użycie nazwy pomnik przyrody – niemiecki uczony Alexander Humboldt, który spopularyzował i upowszechnił ideę ochrony przyrody (XIX w.), antropogeografia – obejmuje te działy geografii, które odnoszą się do działalności człowieka, np. geografia społeczno-ekonomiczna (gospodarcza), Ka...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,