plik doc

Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowości, typów zawodow

socjologia pracy, ankieta, wpływ pracy na osobowość
Anna Zgódka Socjologia, sem V nr albumu 357 ANKIETA Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowości, typów zawodowych i na selekcję społeczną. Płeć: Kobieta Mężczyzna Wykształcenie: Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Która z poniższych wartości odgrywa w Pana/Pani życiu największą rolę? Rodzina Praca Wykształcenie Dobra materialne Czy...

plik doc

Terapia Behawioralna


Terapie behawioralne Gdzie jest dowód? Tak naprawdę praca socjalna nie dostrzegała terapii behawioralnej do lat 70 XX wieku. Właśnie wtedy rozpoczął się kryzys tradycyjnej, opartej głównie na psychodynamice pracy socjalnej. Psychoanalityczne studium przypadków zostało odrzucone, jako reakcyjne, przez radykalnych pracowników socjalnych dopiero pojawiających się na scenie. Oskarżyli oni główny program pracy socjalnej o wspieranie kapitalizmu. Odrzucali ten program jako aktywność spons...

plik doc

Elementy filozofii, Praca kontrolna

Czy podróżowanie jest to zachowanie instynktem wiedzione, czy doznajemy satysfakcji stąd, że doświadczamy czegoś, co jest po prostu nowe, że nowość jako taka nas przyciąga?
Sławomir Chałada WSSMiA Piotrków Trybunalski Wydział Nauk Politycznych Politologia Doradztwo personalne i zarządzanie personelem I semestr 2007/2008 ELEMENTY FILOZOFII Praca kontrolna Czy podróżowanie jest to zachowanie  instynktem  wiedzione, czy doznajemy satysfakcji stąd, że doświa...

plik doc

Polityczny wizerunek Europy w późnym średniowieczu

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Lekcja nr 3 Klasa I a Temat: Polityczny wizerunek Europy w późnym średniowieczu. I. Cele kształcenia: Cele ogólne: zapoznanie uczniów z dziejami Europy w okresie wojny stuletniej - zapoznanie uczniów z Cele szczegółowe: - uczeń zna następstwa wojny stuletniej - uczeń zna postać Joanny d? Arc - uczeń umie przedstawić sytuację panującą w basenie Morza Bałtyc...

plik doc

okres dorosłości

sciaga z rozwojówki
Okres dorosłości Trendy rozwojowe: Stabilizacja wlasnej tożsamości,pogłębianie dziedzin aktywności(praca,nauka),dostrzeganie problemow etycznych i moralnych,troska o bliskich i innych ludzi,związki interpersonalne, Wiek młodzieńczy Zadania zyciowe: wybor partnera do małżeństwa,Zycie rodzinne,wych.dzieci,prowadzenie domu,praca zawodowa, Intywnosc i bud.zwiazkow z innymi Genitalizm(ma charakter poszukująco-tozsamosciowy,w akcie seku. Partnerzy dążą do odnaj...

plik rtf

Mowa zależna i niezależna w języku polskim

Mowa zależna i niezależna w języku polskim - ćwiczenia dla cudzoziemców z poziomu podstawowego zaawansowania języka
TEMAT: „On powiedział, że mnie kocha” – mowa zależna w języku polskim. CEL OGÓLNY: ·       wprowadzenie mowy zależnej w języku polskim CELE SZCZEGÓŁOWE: ·       wskazanie zasad tworzenia mowy zależnej w języku polskim; ·       wprowadzenie spójników koniecznych do budowania mowy zależnej; ·       poszerzenie za...

plik rtf

Mowa zależna i niezależna w języku polskim

Mowa zależna i niezależna w języku polskim - ćwiczenia dla cudzoziemców z poziomu podstawowego zaawansowania języka
TEMAT: „On powiedział, że mnie kocha” – mowa zależna w języku polskim. CEL OGÓLNY: ·       wprowadzenie mowy zależnej w języku polskim CELE SZCZEGÓŁOWE: ·       wskazanie zasad tworzenia mowy zależnej w języku polskim; ·       wprowadzenie spójników koniecznych do budowania mowy zależnej; ·       poszerzenie za...

plik docx

mikroekonomia

ćwiczenia z mikroekonomii

Xenofon opracował dzieło o iconomicos

Zakon Tempariuszy pierwsi finansiści

Prawo

Teologia                    były częścią ekonomii

Filozofia

Klasyczna ekonomia powstała w XVII XVIII w.

XIX w. ugrun...

plik doc

Zjednoczenie Niemiec - konspekt

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
Lekcja nr 1 Temat: Zjednoczenie Niemiec I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z sytuacją w Niemczech w II połowie XIX w. i przyczynami zjednoczenia Niemiec       Cele szczegółowe: - uczeń zna nazwiska najważniejszych osobistości związanych ze zjednoczeniem Niemiec - uczeń zna daty najważniejszych wydarzeń - uczeń umie wskazać na mapie najważniejsze miejsca związane ze zjednoczeniem Nie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,