plik doc

Neurologia

neurologia
A.B., lat 78 przyjęta na oddział neurologii z powodu udaru niedokrwiennego lewej półkuli mózgu. Obecnie jest na emeryturze. Pacjentką opiekuje się córka. A.B. jest przytomna i zorientowana co do miejsca, czasu i sytuacji. Przy czynnościach dnia codziennego wymaga pomocy osób drugich. U pacjentki występuje afazja mieszana. Pacjentka choruje na nadciśnienie tętnicze; Ciśnienie tętnicze wynosi 140/90; tętno miarowe, dobrze wyczuwalne o częstości 89u/min. Oddech bez zapachu, bez...

plik doc

proces pielęgnowania neurologia

Proces pielęgnacyjny pacjenta leczonego w oddziale neurologii
PROBLEM CEL PLAN REALIZACJA OCENA       Unieruchomienie spowodowane porażeniem i niedowładem kończyn Niedopuszczenie do przykurczy       Ćw. bierne       Częsta zmiana pozycji ciała z zastosowaniem udogodnień       Toaleta ciała, jamy ustnej i p/odleżynowa       Zmiana bielizny osobistej i pościelowej       Dbanie o czysto...

plik doc

proces pielęgnowania neurologia

Proces pielęgnowania pacjenta w oddziale neurologii
PROBLEM CEL PLAN REALIZACJA OCENA       Unieruchomienie spowodowane porażeniem i niedowładem kończyn Niedopuszczenie do przykurczy       Ćw. bierne       Częsta zmiana pozycji ciała z zastosowaniem udogodnień       Toaleta ciała, jamy ustnej i p/odleżynowa       Zmiana bielizny osobistej i pościelowej       Dbanie o czystość  ...

plik doc

badanie neurologiczne

badanie neurologiczne
      BADANIE NEUROLOGICZNE       R. M       azur „Neurologia – myślenie kliniczne”       W. Jakimowicz – „Neurologia kliniczna”       G. Fuller – „Badanie neurologiczne – to proste” WYWIAD :       w przypadku gdy pacjent sam nie jest w stanie podać wszystkich szczegółów należy zebrać wywiad od innych np. rodziny, świadków  głowna skarga chorego :   &nbs...

plik doc

zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

jak w tytule
ZESPÓŁ WZMOŻONEGO CIŚNIENIA SRÓDCZSZKOWEGO ZESPÓŁ CIASNOTY ŚRÓDCZASZKOWEJ HIPERTENSIO INTRACRANIALIS M. Schimer ?Neurochirurgia? R. Mazur i wsp. ?Podstawy neurologii klinicznej? R. Mazur ?Neurologia ? myślenie kliniczne? A. Prusiński ?Neurologia praktyczna? W. Jakimowicz ?Neurologia kliniczna? H. Weiner ?Neurologia? R. Mazur i wsp. ?Stan zagrożenia życia w chorobach...

plik doc

Opieka nad pacjentem z narkolepsją

Opisane jest co to narkolepsja, zary historyczny choroby a także proces pielęgnowana przykładowy
OPIEKA NAD PACJENTEM Z NARKOLEPSJĄ Grupa 4, Pielęgniarstwo III rok, studia I stopnia Ewelina Minkiewicz Justyna Olszewska Adela Radziwon Ewelina Moniuszko Paulina Reszeć Joanna Szuhalska Emilia Powichrowska Monika Dmochowska Beata Matysiak Krótki rys historyczny narkolepsji ; Pierwsze publikacje dotyczące patologicznej...

plik doc

Przygotowanie do operacji

Neurologia,
Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego i pielęgnacja po zabiegu: I. Pielęgniarstwo operacyjne w neurochirurgii - elementy pracy na bloku operacyjnym. Zadania pielęgniarki wpływające na sprawne i efektywne przeprowadzenie zabiegu:       Monitorowanie źródła oświetlenia pola operacyjnego. → Wiele zabiegów operacyjnych odbywa się w nietypowych ułożeniach chorego (siedząca, leżąca na boku), a pole operacyjne jest położone głęboko w jamie czasz...

plik doc

Proces pielęgnowania - udar mózgu (neurologia)

Pacjent z kolejnym udarem mózgu, tabelka
PROBLEM CEL PLAN REALIZACJA OCENA       Unieruchomienie spowodowane porażeniem i niedowładem kończyn Niedopuszczenie do przykurczy       Ćw. bierne       Częsta zmiana pozycji ciała z zastosowaniem udogodnień       Toaleta ciała, jamy ustnej i p/odleżynowa       Zmiana bielizny osobistej i pościelowej       Dbanie o czystość       Oklepywanie pleców       Wietrzenie Sali       Karmienie i nawodnienie       Zmiana p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,