plik doc

Neurologia, semestr I

materiały z pierwszego semestru
NEUROLOGIA Dr n. med. Jacek Bucior Bóle - bóle głowy Ból Wg definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu - Ból to nieprzyjemne zmysłowe i emocjonalne odczucie towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu uszkodzeniu Mechanizm powstawania bólu: nie jest całkowicie poznany, prawdopodobnie odgrywają tu rolę związki bólotwórcze ~ histamina, serotonina, bradykinina, prostaglandyny (El) i leukotrieny, podstawowym mediatorem jest substancja...

plik docx

neurologia

fundacje itd dzialajace na rzecz schorzen neurologicznych na terenie warmii i mazur

Ewa Stefańska, grupa II

Pielęgniarstwo, rok akademicki 2009/2010

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Zajęcia realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa nauczyciela akademickiego

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE I ORGANIZACJE DZIALAJĄCE NA RZECZ PACJENTÓW ZE SCHORZE...

plik doc

Samokształcenie neurologia

Praca samoksztalceniowa z neurologii
Rola rehabilitacji w udarze niedokrwiennym mózgu. Praca samokształceniowa z przedmiotu neurologia.       Udary mózgu są coraz powszechniejszą przypadłością osób szczególnie starszych, zwłaszcza takich, których dotychczasowy tryb życia dość poważnie sfatygował układ krwionośny. Palacze, czy też ludzie nadmiernie spożywający alkohol, prowadzący złą dietę bądź narażeni na silny stres dodatkowo zwiększają ryzyko wystąpienia udaru m...

plik doc

test neurologia

test neurologia
1. W przypadku podejrzenia miastenii najlepszą metodą diagnostyczną jest:       CT głowy       MRI głowy       EMG       EEG       angiografia 2. Badanie angiograficzne wykonuje się w przypadku podejrzenia:       udaru niedokrwiennego       tętniaka       malformacji naczyniowej       prawidłowe b i c      ...

plik docx

Neurologia

Rózne info na z przedmiotu neurologia

BADANIE NEUROLOGICZNE

Elementy diagnostyki neurologicznej: -badanie podmiotowe(wywiad) -badanie przedmiotowe -badania uzupełniające. Badanie podmiotowe. Najczęstsze objawy chorób układu nerwowego: bóle głowy, bóle i parestezje kończyn, zawroty głowy, zaburzenia świadomości (napady utraty przytomnoś...

plik doc

neurologia

neurologia, stany zagrożenia życia, opis, objawy, postępowanie itp.
TEMAT: PATOFIZJOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO /CZ. RUCHOWA Ruch możliwy jest do wykonania przy sprawnie działających następujących elementach układu nerwowego: - neuron ruchowy obwodowy (nerw rdzeniowy) = ruchy kończyn - układ piramidowy ( ośrodkowy neuron ruchowy)= czynności dowolne - układ pozapiramidowy = napięcie mięśniowe - móżdżek *1 NEURON RUCHOWY OBWODOWY- to komórki ruchowe rogó przednich istoty szarej i ich ak...

plik doc

neurologia - wykłady

notatka z wykładów, cały semestr człowiek nad tym siedział
Neurologia – chorzy, u których dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego. Niedowład, zaburzenia psychiki, zaburzenia czucia, mowy, funkcji poznawczych, pamięci. Określamy deficyt i w miarę możliwości zastępujemy je innymi. Przygotowanie do samo opieki i życia ze zmienioną wydolnością, edukacja prozdrowotna, aktywizowanie pacjenta, ochrona przed powikłaniami będącymi następstwem choroby i unieruchomieniem. Pomoc niepełnosprawnemu w...

plik doc

neurologia wykłady

wykłady z zajęć
Neurologia – chorzy, u których dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego. Niedowład, zaburzenia psychiki, zaburzenia czucia, mowy, funkcji poznawczych, pamięci. Określamy deficyt i w miarę możliwości zastępujemy je innymi. Przygotowanie do samo opieki i życia ze zmienioną wydolnością, edukacja prozdrowotna, aktywizowanie pacjenta, ochrona przed powikłaniami będącymi następstwem choroby i unieruchomieniem. Pomoc niepełnosprawnemu w podniesieniu poziomu samooceny przez wskaza...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,