plik doc

Proces pielęgnowania - udar mózgu (neurologia)

Pacjent z kolejnym udarem mózgu, tabelka
PROBLEM CEL PLAN REALIZACJA OCENA       Unieruchomienie spowodowane porażeniem i niedowładem kończyn Niedopuszczenie do przykurczy       Ćw. bierne       Częsta zmiana pozycji ciała z zastosowaniem udogodnień       Toaleta ciała, jamy ustnej i p/odleżynowa       Zmiana bielizny osobistej i pościelowej       Dbanie o czystość       Oklepywanie pleców       Wietrzenie Sali       Karmienie i nawodnienie       Zmiana p...

plik doc

Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu

Proces pielęgnowania pacjenta po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. Pacjent K.A lat 78 po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. W skutek udaru nastąpił paraliż lewych kończyn. Od kilku lat leczony na nadciśnienie. U chorego występują odleżyny 2 stopnia w okolicy krzyżowej oraz na piętach. Od dwóch dni ma podwyższoną temperaturę 37 przechodzącą w gorączkę 38,5. Pacjent karmiony dojelitowo, nie przyjmuje nic doustnie.
DIAGNOZA CEL DZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIE OCENA - podwyższona temperatura...

plik doc

Proces pielęgnowania neurologia, udar mózgu

Pacjent K.A lat 78 po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu. W skutek udaru nastąpił paraliż lewych kończyn. Od kilku lat leczony na nadciśnienie. U chorego występują odleżyny 2 stopnia w okolicy krzyżowej oraz na piętach. Od dwóch dni ma podwyższoną temperaturę 37 przechodzącą w gorączkę 38,5. Pacjent karmiony dojelitowo, nie przyjmuje nic doustnie.
DIAGNOZA CEL DZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIE OCENA -podwyższona temperatura ciała (37-38) -obniżenie temperatury ciała -stosowanie okładów chło...

plik doc

Neurologia

Własne ściągi z neurologii
1. Pneumoencefalografia - zabieg diagnostyczny polegający na usunięciu części płynu mózgowo-rdzeniowego i zastąpieniu go gazem, najczęściej powietrzem lub tlenem, stosowany podczas schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Wskazania: zapalenie opon mózgowych ( wykonanie punkcji mózgowo rdzeniowej). 2. Do najważniejszych odruchów patologicznych zaliczamy: Objaw Babińskiego, który polega na drażnieniu skóry podeszwy stopy wzdłuż bocznego jej brzegu za pomocą tęp...

plik odt

obs neurologia

obserwacja z oddziału neurologi
Marcin Dembski PWSZ Kalisz Pielęgniarstwo III Grupa I Obserwacja z dyżuru z dnia 05.01.2009 Imię i nazwisko:Z.M Wiek: 64 lata Rozpoznanie:Stan po niedokrwiennym udarze mózgu. Pacjent przyjęty na oddział dnia 30.12.2008. Na oddziale przebywa 6 dobę. Pacjent leżący przytomny, spokojny ,kontakt słowny utrudniony. Wymaga pomocy przy wszystkich czynnościach dnia codziennego. Chory z niedowładem lewostronnym ,ma...

plik docx

Neurologia ściąga


Choroba Parkinsona (dawniej drżączka ) samoistna, powoli postępująca,

plik doc

Badania_neurologia

Podstawy badania neurologicznego
Podstawy badania neurologicznego Ogólna ocena zachowania się pacjenta, wyglądu i sposobu poruszania Badanie neurologiczne rozpoczyna się w chwili wejścia pacjenta do gabinetu czy oddziału, wtedy to istnieje możliwość obserwowania zachowania chorego, a więc: sposobu chodzenia, wykonywania ruchów dowolnych, możliwego występowania ruchów mimowolnych, mimiki, mowy, reagowania na pytania, prośby czy polecenia. Wywiad chorobowy Wywiad jest niezwykle istotną...

plik doc

Neurologia, semestr I

materiały z pierwszego semestru
NEUROLOGIA Dr n. med. Jacek Bucior Bóle - bóle głowy Ból Wg definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu - Ból to nieprzyjemne zmysłowe i emocjonalne odczucie towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu uszkodzeniu Mechanizm powstawania bólu: nie jest całkowicie poznany, prawdopodobnie odgrywają tu rolę związki bólotwórcze ~ histamina, serotonina, bradykinina, prostaglandyny (El) i leukotrieny, podstawowym mediatorem jest substancja...

plik docx

neurologia

fundacje itd dzialajace na rzecz schorzen neurologicznych na terenie warmii i mazur

Ewa Stefańska, grupa II

Pielęgniarstwo, rok akademicki 2009/2010

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Zajęcia realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa nauczyciela akademickiego

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE I ORGANIZACJE DZIALAJĄCE NA RZECZ PACJENTÓW ZE SCHORZE...

Ostatnie wyszukiwania