plik doc

nerki

Notatki z ćw z nerki z fizjologii
NERECZKA :) miłej nauki Krótkie przypomnienie Podstawowa jednostka funkcjonalna nerki to NEFRON. Zbudowany z torebki Bowmana, która otacza ciałko nerkowe. Mamy tętniczkę doprowadzająca, która dzieli się w obrębie torebki Bowmana na naczynia włosowate, które łączą się dając tętniczkę odprowadzającą. Ta tętniczka przechodzi w zwykłą sieć naczyń włosowatych. Mocz z torebki Bowmana odpływa kanalikiem krętym I rzędu (proksymalny), który przechodzi w pętle...

plik odt

Przeszczep nerki

Przeszczep, nerki, transplantacja

"Nie zabieraj swych organów do nieba
tam wiedzą, że one potrzebne są tutaj..."
PRZESZCZEP
NERKI
Uszkodzenie nerek w przebiegu wielu chorób, głównie cukrzycy, kłębuszkowych zapaleń, nadciśnienia tętniczego, wielotorbielowatości prowadzi do nieodwracalnej niewydolności tego narządu i konieczności terapii zastępczej, do której zaliczamy dializ...

plik docx

Budowa i funkcje nerki

5 stron

Nerka (ren) jest parzystym narządem miąższowym, gruczołem cewkowym złożonym, produkującym mocz, kształtu fasoli, konsystencji spoistej, barwy ciemnoczerwonej (dzięki dużej zawartości krwi). Masa nerki wynosi od 120 do 200g, długość  10-12 cm, szerokość  5-7cm oraz grubość  3-4cm.<...

plik doc

Nerki :)

:)
Nerki Wydolność i niewydolność nerek Wydolność i niewydolność nerek Prawidłowa praca nerek jest niezbędna dla zachowania zdrowia. Stopień wydolności nerek określamy na podstawie współczynnika przesączania kłębuszkowego (GFR). Nerki dysponują znaczną rezerwą funkcjonalną - można żyć tylko z jedną nerką, poza tym istnieją liczne mechanizmy adaptacyjne. Jednak po uszkodzeniu znacznej ilości czynnych nefronów i wyczerpaniu rezerw adaptacyjnych nerek,...

plik doc

ostre odrzucanie nerki

Ostre odrzucanie nerek
Ostre odrzucanie nerki przeszczepionej Sukces transplantacji zależy od wielu czynników. Należą do nich między innymi właściwy dobór dawcy pod względem wieku, zgodności w obrębie HLA, stopnia uczulenia – poziomu przeciwciał antyleukocytarnych, choroby podstawowej będącej przyczyną leczenia nerkozastępczego, stanu innych narządów i chorób współistniejących. Nie mniej ważne są: inne czynniki zależne od dawcy, czas zimnego niedokrwienia, zmiany niedokrwienno-reperfuzyjne...

plik pdf

nerki

ostra niewydolność nerek
OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK ETIOLOGIA, PATOFIZJOLOGIA OBJAWY KLINICZNE OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK (ONN) GWAŁTOWNE POGORSZENIE FUNKCJI NEREK (OBNIśENIE GFR) Z NASTĘPOWĄ RETENCJĄ PRODUKTÓW PRZEMIANY MATERII ZWYKLE - SKĄPOMOCZ LUB BEZMOCZ ALE W 30% - POLIURIA MARKERY NIEWYDOLNOŚCI NEREK – KREATYNINA, MOCZNIK, CYSTATYNA C ONN - ŚMIERTELNOŚĆ - 10-50% - STĘśENIE KREATYNINY NARASTA O 1-2 mg% NA DOBĘ - 50% ONN, TO PRZYPADKI JATROGENNE ! FAZY ONN: I. GFR OBNIśA SIĘ II. G...

plik doc

Anatomia nerki

Anatomia i fizjologia nerek
Fizjologia nerek Czynność nerek Podstawową rolą nerek jest oczyszczanie osocza ze zbędnych substancji, w tym wody, aby utrzymać homeostazę. Czynność tę wykonują nefrony. w ciągu doby przez nerki przesączane jest około 180 l płynu. Zadania nerek to: Utrzymanie stałej objętości płynów ustrojowych, a w pierwszej kolejności płynu zewnątrzkomórkowego w tym osocza; Utrzymanie stałej osmolarności płynów ustrojowych z uwzględnieniem gospodarki solami sodu, potasu i...

plik docx

Nerki


Zakażenie układu moczowego (ZUM) – infekcja bakteryjna układu moczowego. Infekcja dolnych dróg moczowych znana jest jako zapalenie pęcherza moczowego, a infekcja górnych dróg moczowych jako odmiedniczkowe zapalenie nerek. Do objawów infekcji dolnych dróg moczowych należą: bolesna mikcja oraz częstomocz bądź parcie na pęcherz (lub oba), natomiast objawy odmiedniczkowego zapalenia nerek dodatkowo obejmują gorączkę i ból brzucha. U osób starszych i bardzo młodych objawy mogą być niejasne lub...

Ostatnie wyszukiwania