plik pdf

nerka

przewlekła niewydolnosc nerek
PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK (pnn) Określenie: tj zespół chorobowy charakteryzujący się powolnym, postępującym i przeważnie nieodwracalnym pogarszaniem się czynności nerek , prowadzącym do zmniejszenia szybkości filtracji (GFR) i do gromadzenia się produktów przemiany azotowej Polegającym na przewlekłym, postępującym i nieodwracalnym szkliwieniu kłębuszków i włóknieniu miąższu , ze zmniejszeniem liczby czynnych nefronów. Prowadzi to do – – – upośledzenia f...

plik doc

sciaga nerka

nerka
PODSTAWOWYM NARZĄDEM WYDALNICZYM CZŁOWIEKA JEST NERKA!!! - Poza parą nerek w skład układu wydalniczego człowieka wchodzą drogi wyprowadzające mocz, czyli: moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa NERKA -Miejscem, gdzie powstaje mocz jest nerka- ren. Ten największy z pozaotrzewnowych narządów brzusznej okolicy ciała przypomina kształtem nasienie fasoli (przeciętnie długość jednej nerki wynosi 12 cm, a masa 160 g). -Nerki zajmują grzbietowe położenie po obu...

plik docx

nerka


Nerka to narząd parzysty stanowiący część układu moczowego kształtem przypomina fasole. Nerki położone są w jamie brzusznej pierwotnie zaotrzewnowo. Znajdują się na poziomie dolnych kręgów piersiowych i górnych lędźwiowych, brzegi nerek zwrócone do kręgosłupa mają wklęśnięcia zwane wnękami. Obie nerki są otoczone torebką włóknistą która ściśle przylega do organu i tłuszczową tworzącą ciągłość tkanki tłuszczowej stanowiącą przestrzeń zaotrzewnową. Nerki umocowane są na mięśniu lędźwiowym wi...

Ostatnie wyszukiwania