plik doc

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej

wypracowanie
Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej Początki literatury polskiej i pierwsze strofy skierowane do Boga - "Bogurodzica". Utwory Jana Kochanowskiego: postawa zupełnego podporządkowania i akceptacji Boga w pieśni "Czego chcesz od nas Panie", "Treny" - zmiana nastawienia z zachwytu na rezygnację. Mała Improwizacja Gustawa - jeden z najpiękniejszych dialogów z Bogiem w literaturze polskiej. nawiązanie do filmu "Lawa" Tadeusza Konwickiego. Juliusz Słowacki: h...

plik doc

"Boska komedia" Dantego, Piekło

Notatka zawiera szczegółowe streszczenie PIEKŁA z \"Boskiej komedii\" Dantego.
?BOSKA KOMEDIA? ? Dante Alighieri PIEKŁO Pieśń I Podróż Dantego rozpoczyna się w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek roku 1300 (25 marca lub 7 kwietnia). Dante miał wówczas 35 lat. Poeta znalazł się w ciemnym lesie (las jest alegorią świata pogrążonego w różnego rodzaju grzechach, które czyhają na każdym kroku). Szuka możliwości wyjścia z gęstej kniei. W pewnej chwili znalazł się u stóp góry oświetlo...

plik doc

św. Augustyn

św. Augustyn
Sw.augustyn Urodzony w Afryce 4 w.n.e Nie byloby sw Augustyna gdyby nie Platon Dwie podobne koncepcje Miał bogate Zycie w wieku 33 lat przyjal chrzest.przed chrzestem prowadzil burzliwe Zycie Jego matka Monika była okrutna marzyla o karierze biskupiej syna kiedy urodzilo się dziecko opuścił kobiete Był pod ogromnym wpływem matki -zwiazal się z manionejczykami-system religijny zasada bytu sa zwalczające się pierwiastki -dazeniem powinno być wyzwolenie się od zla -wyzn...

plik doc

św. Augustyn

św. Augustyn
Sw.augustyn Urodzony w Afryce 4 w.n.e Nie byloby sw Augustyna gdyby nie Platon Dwie podobne koncepcje Miał bogate Zycie w wieku 33 lat przyjal chrzest.przed chrzestem prowadzil burzliwe Zycie Jego matka Monika była okrutna marzyla o karierze biskupiej syna kiedy urodzilo się dziecko opuścił kobiete Był pod ogromnym wpływem matki -zwiazal się z manionejczykami-system religijny zasada bytu sa zwalczające się pierwiastki -dazeniem powinno być wyzwolenie się od zla -wyzn...

plik doc

pediatria wykłady pielegniarstwo

pediatria wyjklady
Problematyka dziecka krzywdzonego. Krzywdzenie dziecka według Gila jest każdym działaniem lub bezczynnością jednostki, instytucji lub społeczeństwa i każdy rezultat, który narusza prawa i swobodę dzieci, zakłóca ich racjonalny rozwój. Rodzaje przemocy:       Fizyczna- bicie, kopanie, zadawanie ran ciętych, szarpanie, duszenie, oparzenia, usiłowanie lub dokonanie zabójstwa       Seksualna- angażowanie dziecka w jakąkolwiek aktywność natu...

plik DOC

wyznaczanie ogniskowej soczewki na podstawie pomiaru odległości przedm

wyznaczanie ogniskowej soczewki na podstawie pomiaru odległości przedmiotu i obrazu od soczewki
Wyznaczanie ogniskowej soczewki na podstawie pomiaru odległości przedmiotu i obrazu od soczewki. Pojęcia. Soczewka- jest to substancja załamująca światło( najczęściej szkło), ograniczona dwoma powierzchniami sferycznymi o promieniach R1 i R2. Odległość ogniskowa f- jest to odległość ogniska F od źródła optycznego soczewki. Oś główna- prosta, która przechodzi przez środki krzywizn obu...

plik docx

tomografia komputerowa

tomografia komputerowa

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest jednym z rodzajów badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Pacjent umieszczony na specjalnym ruchomym stole jest przesuwany do wnętrza aparatu (do tzw....

plik doc

styl życia kobiety w okresie ciązy


Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa Małgorzata Zając Nr albumu 47/PO/LD Temat: ,,Styl życia kobiety w okresie ciąży” Promotor: Prof. dr hab. n. med. K. Szaflik Zakład Ultrasonografii Ginekologiczno- Położniczej Opiekun: Dr n. med. P. Kaczmarek Klinika Perinatologii i Ginekologii Łódź , 2007.05.30 Serdeczne wyrazy podziękowania dla promotora mojej pracy prof. dr hab. n. med. K...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,