plik doc

KONSPEKT z wf - u

Przykładowy konspekt z edukacji motoryczno - zdrowotnej tj wf.
Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Konspekt nr . 1 Data : 23.03.2011r. Temat : Rzuty woreczkami i piłeczkami palantowymi. Zadania główne : doskonalenie umiejętności wykonywania rzutów woreczkami; kształtowanie koordynacji wzrokowo -ruchowej; kozłowanie; nauka zabawy ,,Kto więcej złapie ?,, Umiejętności : rz...

plik docx

Proces pielęgnowania RZS

Proces pielęgnowania

Proces pielęgnowania chorego z Reumatoidalnym Zapaleniem Stawów.

plik doc

Egzamin opiekun medyczny

Materiały na egzamin opiekun medyczny część z podstaw przedsiębiorczości
Część II egzaminu 1.Płaca brutto to płaca całkowita, przed odliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika itp.). 2.Płaca netto to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne...

plik docx

SM

SM

Do SM dochodzi-na-skutek uszkodzenia osłonki mielinowej, która normalnie ułatwia przewodzenie w układzie nerwowym (A). Zniszczenie mieliny prowadzi do zaburzeń przekazywania informacji, czyli pojawiają się objawy neurologiczne (B). Po latach u części pacjentów dołącza się trw...

plik doc

MARIA MONTESSORI

NOTATKA O MONESSORI
Maria Montessori-1870-1952Włochy,Holandia. - I włoska lekarka, pedagog - praca w klinice psychiatrycznej Uniwersytetu Rzymskiego - dyrektor Narodowej Ligi Wychowania Dzieci Upośledzonych Umysłowo -wyróżniona tytułami Doktora Honoris Causa -otrzymała krzyż Legii Honorowej -POMÓŻ ZROBIĆ MI TO SAMODZIELNIE -AMI- Associato Montessori Internationale(Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori)-centralna organizacja działająca na rzecz placówki i towarzystw montessoriański...

plik docx

Rytmy w pedagogice przedszkolnej

Rytmy w pedagogice przedszkolnej

RYTMY

Rytm- pewien powtarzający się układ elementów, sekwencja bodźców, która może być realizowana w trzech rodz. Reprezentacji:

1.reprezantacja graficzna (wizualna)- przedstawia ona bodźce widoczne gołym okiem, dostrzegane wzrokiem. Rytmy wizualne tworzymy wykorzystując materiał przyrodniczy, figury geometryczne, klocki, gu...

plik docx

Rytmy w pedagogice przedszkolnej

Rytmy w pedagogice przedszkolnej ;)

RYTMY

Rytm- pewien powtarzający się układ elementów, sekwencja bodźców, która może być realizowana w trzech rodz. Reprezentacji:

1.reprezantacja graficzna (wizualna)- przedstawia ona bodźce widoczne gołym okiem, dostrzegane wzrokiem. Rytmy wizualne tworzymy wykorzystując materiał przyrodniczy, figury geometryczne, klocki,...

plik rtf

kości ręki

anatomia opis kończyny górnej
Kości ręki trzy podstawowe grupy- nadgarstek, śródręcze oraz kości palców. Nadgarstek zwany z łacińska carpus to giętka część stawu, w której skład wchodzi osiem bardzo drobnych kości. Są one połączone ze sobą za pomocą więzadeł. Ścięgna wiążą kość ręki z kośćmi przedramienia. Kolejna grupa kości ręki to śródręcze, czyli metacarpus. Kości ręki utworzone są przez dwadzieścia siedem kości podzielonych na trzy odcinki: nadgarstek, śródręcze i palce. Kości nadga...

plik doc

Charakterystyka działalności Komeńskiego


      Działalność Jana Amosa Komeńskiego ściśle związana jest z dążeniem do przywrócenia niepodległości narodowi czeskiemu, utrzymania jego kultury i rozwoju języka ojczystego. Ten czeski teolog, pedagog i filozof był pierwszym pisarzem w Europie nowożytnej, który całe życie poświęcił zagadnieniom wychowawczym. Urodzony w latach 1592-1670, a więc działalność jego przypada na wiek XVII. Jest on często określany przez historyków wychowania mianem ojca pedagogiki nowożytnej....

plik docx

kosmos

kosmos

0 

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,