plik doc

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej wyk.1


Nazwa nauczanego przedmiotu jest bardzo długa i skomplikowana. Na wykładach skupimy i będziemy omawiać tylko historię myśli administracyjnej od momentu powstania nowożytnej administracji. Z narodzinami nowożytnej administracji publicznej mamy do czynienia od XVI wieku wraz z rozwojem monarchii absolutnych. Wynika to faktu, że dopiero wówczas pojawiła refleksja nad sposobami zarządzania krajem. W tym czasie wykształciła się policystyka, jako nauka administracji. Naturalnie już od staroży...

plik pdf

Nauka o organizacji - wyklad 2

Nauka o organizacji - wyklad 2
Modele rozwoju organizacji materiał opracowany przez mgr Bartłomieja Gabrysia Fazy rozwoju systemów społecznych WYJŚCIA Rozpoczęcie i Wzrost W Stabilizacja i Dynamiczna Równowaga Ró Zmiana lub upadek i rozwiązanie i i J.H.Jackson, C.P.Morgan 1982. Organization Theory. A Macro Perspective for Management. Prentice Hall: New York. Duża ż Faza I Faza II Faza III Faza IV Faza V Kryzys „?” Kryzys Biurokracji Wzrost przez współdziałanie Wielkość Orga...

plik doc

"Medaliony" Nałkowskiej

Notatka o tym utworze.
Zofia Nałkowska zebrała materiały do napisania ?Medalionów?, kiedy uczestniczyła w pracach Głównej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Kolejne opowiadania są zapisem rozmów z przesłuchiwanymi świadkami lub opisami wizytacji miejsc masowego mordu. W opowiadaniu: ?Profesor Spanner? młody student medycyny opisuje swą historię pracy u niemieckiego naukowca, który opracował metodę wykorzystywania ludzkich zwłok: skóry wyprawiał na pergamin, z kości robił...

plik pdf

Podstawy zarządzania - skrypt

Podstawy zarządzania - skrypt

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

MARIA SZELOCH WROCŁAW 2003

2

Spis treści

Część I: Organizacja i jej elementy

1. Charakter nauki o organizacji i zarządzaniu 1.1 Interdyscyplinarność 1.2 Wi...

plik docx

referat

rodzina jako przykład organizacji

Rodzina, jako przykład organizacji

Na zajęciach z teorii organizacji i zarządzania (TOiZ) na wyższych uczelniach przedstawia się różne typologie organizacji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę rolę, jaką organizacja spełnia w zaspokajaniu potrzeb społecznych, można wyróżnić organizacje: gospodarcze, społeczne, religijne, administracyjne, służące zaspokajaniu niematerialnych potrzeb społeczeń...

plik doc

organizacja-zagadnienia

organizacja-zagadnienia
XIX wiek – gwałtowne przyspieszenie rozwoju organizacji w działalności gospodarczej:       Szybki postęp techniczny       Rozwój nowych technologii       Produkcja na wielką skalę       Pogłębiający się podział pracy       Przedsiębiorstwo – dominująca forma jednostki gospodarczej       Rozwój innych organizacji: administracji państwowej, oświatowych, ochrony zdrowia...

plik doc

Podstawy organizacji i zarządzania

Materiał do nauki
ORGANIZACJA ? grupa ludzi, pracujących razem w ustrukturyzowany sposób dla osiągnięcia celów. SYNERGIA ? współdziałające czynniki dają wypadkowy wynik większy niż suma skutków wywołanych przez każdy czynnik z osobna. Jest główną racją istnienia organizacji. ZARZĄDZANIE ? proces świadomego i ciągłego kształtowania organizacji. To proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich dostępnych zasobów org...

plik doc

Podstawy organizacji i zarządzania

Materiał do nauki
ORGANIZACJA ? grupa ludzi, pracujących razem w ustrukturyzowany sposób dla osiągnięcia celów. SYNERGIA ? współdziałające czynniki dają wypadkowy wynik większy niż suma skutków wywołanych przez każdy czynnik z osobna. Jest główną racją istnienia organizacji. ZARZĄDZANIE ? proces świadomego i ciągłego kształtowania organizacji. To proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich dostępnych zasobów org...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,