plik doc

Pedagogika jako nauka o wychowaniu

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki Wykład 1 notatka z wykładu
?Pedagogika jako nauka o wychowaniu? I. WPROWADZENIE Pedagogika = nauka o wychowaniu Pedagog (fr. Paidagogas) paid-dziecko; agogos-prowadzić, przewodzić Pedagogika ma 2 aspekty Praktyczny Teoretyczny PedagoGIA = pedagogika praktyczna (wszystko co dotyczy praktyki wychowawczej; znana od zawsze) PedagogIKA = pedagogika teoretyczna Pedagogika jako teoria pojawiła się w I połowie XIX wi...

plik doc

konspekt- nauka pływania kraulem na piersiach


KONSPEKT NAUCZANIA PŁYWANIA NA POZIOMIE STANDARDOWYM Z ZAKRESU TECHNIKI KRAULEM NA PIERSIACH Miejsce : kryta pływalnia, skrajny tor Sprzęt: brak Ilość uczestników: 5 dzieci różnej płci Wiek uczestników: dzieci w wieku szkolnym 8-10 lat Umiejętności uczestników : dzieci pływające, dobrze oswojone z wodą Czas, tempo powtórzeń : Dzieci wykonują po kolei ćwiczenia; na początku ćwiczą ruchy nóg, następnie ćwiczą ruchy ramion, następnie uczą się koordynacji ruchów ramio...

plik doc

konspekt- nauka pływania kraulem na plecach


KONSPEKT NAUCZANIA PŁYWANIA DLA OSÓB SŁABO PŁYWAJĄCYCH Z ZAKRESU TECHNIKI KRAULEM NA PLECACH Miejsce : kryta pływalnia, skrajny tor Sprzęt: Deski Ilość uczestników: 5 dzieci różnej płci Wiek uczestników: dzieci w wieku szkolnym 7 lat Umiejętności uczestników : dzieci słabo pływające, dobrze oswojone z wodą Czas, tempo powtórzeń : Dzieci wykonują po kolei ćwiczenia; na początku ćwiczą ruchy nóg, następnie ćwiczą ruchy ramion, następnie uczą się koordynacji ruchów rami...

plik doc

Interakcje pedagogiki z innymi naukami.

Znajdziecie tu interakcje, powiązania pedagogiki z innymi naukami.
Interakcje pedagogiki z innymi naukami. Związki i interakcje pomiędzy: pedagogiką a filozofią, pedagogika a psychologią, pedagogika a socjologią wychowania, naukami pedagogicznymi a naukami medycznymi i biologicznymi, naukami pedagogika a naukami ekonomicznymi (ekonomią kształcenia), pedagogika a prakseologią (nauką o sprawnym działaniu), pedagogika a antropologią. W obrębie zadań wychowawczych ped....

Ostatnie wyszukiwania