plik odt

Janusz Korczak

etyczny wzór wychowawcy
EWiP z nauczaniem j. angielskiego Rok III Gr. IV „Janusz Korczak – etyczny wzór wychowawcy” Opracowała Judyta Płusa       1. Nauczyciel – wychowawca i jego etyka zawodowa.             T. Peter – Ostróda [1985, s. 22] podaje, że „etyka to nic innego, jak moralność traktowana w kategoriach filozoficznych, której podmiotem jest teoria dobra, a więc ustalenie co jest dobre, a co jest złe z moralnego punktu widz...

plik odt

Janusz Korczak

etyczny wzór wychowawcy
EWiP z nauczaniem j. angielskiego Rok III Gr. IV „Janusz Korczak – etyczny wzór wychowawcy” Opracowała Judyta Płusa       1. Nauczyciel – wychowawca i jego etyka zawodowa.             T. Peter – Ostróda [1985, s. 22] podaje, że „etyka to nic innego, jak moralność traktowana w kategoriach filozoficznych, której podmiotem jest teoria dobra, a więc ustalenie co jest dobre, a co jest złe z moralnego punktu widz...

plik doc

kolo z literatury- XVII i XVIII wiek


Bohaterowie komedii Moliera to prawdziwe portrety zaczerpnięte z życia XVII- wiecznego mieszczaństwa francuskiego. Molier jest mistrzem komedii charakterów i twórcą jej wzbogaconej odmiany- realistycznej komedii psychologicznej o zacięciu satyrycznym. Skąpiec: rzecz dzieje się w Paryżu, w domu Harpagona, w czasach współczesnych Molierowi. Przedstawiając, jak w krzywym zwierciadle, postać skąpca i sknery, jakim jest Harpagon, buduje pogłębioną psychologicznie charakterystykę swego bohater...

plik doc

Mysłakowski - co to jest talent pedagogiczny?

Notatka na temat talentu pedagogicznego wg, Zygmunta Mysłakowskiego
ZYGMUNT MYSŁAKOWSKI – CO TO JEST „TALENT PEDAGOGICZNY” Prof. Zygmunt Mysłakowski urodził się w 1890 roku w Nowym Mieście. W 1909 roku ukończył Gimnazjum W. Górskiego w Warszawie. Studia uniwersyteckie odbywał w Krakowie, Wiedniu i Paryżu. Od roku 1927 był profesorem pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i kierownikiem katedry pedagogiki, był też równolegle dyrektorem Instytutu Pedagogicznego w Katowicach. W latach...

plik doc

Katolicka doktryna wychowawcza.

Katolicka doktryna wychowawcza.
Temat: Katolicka doktryna wychowawcza. Doktryna wywodząca się z religii, jest to zespól wierzeń uznawanych przez daną religię, na który składa się z reguły teoria Boga (teologia), teoria świata (kosmologia) i teoria człowieka ( antropologia Religi); w swym rozwoju doktryna religii przechodzi ewolucję od etapu ? mitu do etapu ? dogmatu; jako składnik religii odgrywa ważne funkcje światopoglądowe i ideologiczne, narzucając swym wyznawcom określony model...

plik doc

"Pan Tadeusz" Mickiewicza

Notatka o tym utworze.
Epitety kolorystyczne: Złocistym piaskiem, garście złota, na przemiany srebrzy się i złoci, na widnokręgu czerniały Epitety dźwiękowe: Szamoce, trzęsie głową, groźby bełkoce, nagle zatrząsł mchem obrosłe czoło, szczęki zębowate ruszył Soplicowo jako centrum polszczyzny: ?Sędzia Polskę kocha nade wszystko, polskie obyczaje chowa, modom moskiewskim przystępu nie daje. Ilekroć z Prus powracam, chcąc zmyć się z niemczyzny, Wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszc...

plik doc

Platon

System filozof. Platona. Ontologia Platona.
PLATON system filozoficzny Platona PLATON – stworzył dualistyczną koncepcję bytu – podzielił to co istnieje na to co jest istnieniem rzeczywistym, trwałym, który nazwał światem idei, a drugi to materia. Idea – pojęcie filozoficzne, wprowadził je Platon. Jest to niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany. Idea wiąże się z tym, że istnieją dwa byty, dwa światy: 1) świat niedoskonały, zmieniający się, nietrwały; 2) świat doskona...

plik doc

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów literackic

wypracowanie
Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego. Postacie bohaterów wykreowanych przez twórców romantycznych oraz poznanych w dziełach Stefana Żeromskiego, budzą podziw niezwykłym heroizmem moralnym. Dążąc do realizacji wzniosłych celów politycznych i społecznych, wykazują maksymalizm etyczny. Dla swoich idei gotowi są do najwyższych poświęceń nie tylko szczęścia osobistego, ale również życia. Niezwykłe biografie tych nieprzeciętnych bohat...

plik doc

ekonomia matematyczna-wzory


Wykład 1 EKONOMIA MATEMATYCZNA jest to dyscyplina naukowa, która obejmuje różnorodne zastosowania matematycznych pojęć, metod i teorii w ekonomii, a zwłaszcza- w teorii ekonomii. Teorie: przedsiębiorstwa, oligopolu, równowagi konkurencyjnej, wzrostu gospodarczego. Korzyści: -bardziej precyzyjne formułowanie teorii -otrzymanie z teoretycznego punktu widzenia wyników czasami niemożliwych do otrzymania w matematyce - EKONOMIA MATEMATYCZNA jest matematyką stosowaną, „spółka” matematyki...

plik doc

Psychologia

ściąga
-Tomaszewski ? polski mistrz psychologii -Introspekcja ? samoobserwacja; metoda badania treści świadomości przez wzgląd we własne procesy psychiczne -Czynności ? mają podmiot i cel; zachowanie jest takie samo, różne są motywacje; czynności decydują, że podjęliśmy właśnie takie działania. -Zygmunt Freud ? prekursor psychologii; twórca kierunku psychoanalizy -Przedmiotem psychologii jest człowiek istniejący w świecie i jego zachowanie (czynności w aspekcie intencjonalnym i funkcjon...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,