plik doc

Nauczanie języka polskiego przez zabawę

Artykuł na temat tego, w jaki sposób powinno nauczać się języka polskiego dzieci. Rola zabawy, piosenki i muzyki w procesie kształcenia i nabywania zdolności językowych.
Nauczanie języka polskiego przez zabawę, piosenkę i muzykę Na dzisiejszym spotkaniu chciałam zaprezentować Państwu opracowane przeze mnie podręczniki i pomoce naukowe do nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży:       Nowe słowa, stare rzeczy. Podręcznik do nauczania słownictwa język...

plik doc

Nauczanie programowane

krótki pois wypracowanie na temat nauczanie programowane
Aneta Nawrot Pedagogika Elementarna i Informatyka III rok NAUCZANIE PROGRAMOWANE Bardzo istotnym składnikiem nauczania programowanego jest program rozumiany jako ciąg dawek informacji na dowolny temat, ściśle ze sobą powiązanych pod względem logicznym i merytorycznym i dostosowanych do celu dydakty...

plik doc

Nauczanie w średniowieczu

Praca pisana na konkurs historyczny
Nauczanie i szkoły w epoce średniowiecza 1. Rozdział Średniowiecze ? epoka, której kultura, duchowość, historia fascynowała w późniejszych czasach niezliczone rzesze artystów, a jej mroczność nadawała, dzięki nasyceniu pierwiastkami religijnymi, koloryt wielu dziełom, z drugiej strony jednak , kolejne wieki jej nie doceniały, bo widziano w średniowieczu epokę zacofania, w której wiara zniewoliła ludzki rozum. Nie sposób nie zgodzić się z...

plik doc

czynnościowe nauczanie matematyki


DZIELENIE NA PODZIAŁ Z działaniem i formułą arytmetyczną zaznajomiły się już dzieci w klasie 1, opracowując dodawanie, odejmowanie i mnożenie. Dzielenie jest przewidziane w klasie 2, gdyż zrozumienie tego działania nastręcza dzieciom trudności ,które wynikają z tego że dzielenie, jako działanie arytmetyczne jest uogólnieniem dwóch konkretnych przypadków dzielenia ,a mianowicie dzielenia ,,po kilka?? i dzielenia,?? na równe części?? .W sytuacjach życiowych nie występuje nigdy dzielenie prz...

plik doc

nauczanie problemowe


Nauczanie problemowe- opiera się na uzyskiwaniu przez uczniow nowych wiadomości i sprawności za pośrednictwem rozwiązywania problemów teoretycznych teoretycznych praktycznych. Istotną cechą tego nauczania jest aktywność badawcza ucznia pojawiająca się w określonej sytuacji i zmuszajaca go do stawiania sobie pytań- problemów do formułowania hipotez i weryfikowania ich w toku operacji umysłowych i praktycznych. Cechy nauczania problemowego ; 1.Nowe wiadomości uzyskują uczniowie za pośredn...

plik docx

Nauczanie

Nauczanie

Nauczanie to system działań zmierzających do wywołania uczenia się.

Uczenie się proces, za którego pośrednictwem następuje modyfikacja czy zmiana zachowania dzięki doświadczeniu lub ćwiczeniu.

Uczenie się stanowi nieobserwowany proce...

plik docx

Nauczanie problemowe

Nauczanie problemowe według książki "Uczymy się nauczać" Arendsa

Nauczanie problemowe

  1.  Nauczanie problemowe ma na celu przedstawienie uczniom problemu i podjęciu przez nich samodzielnych badań w celu jego s...

Ostatnie wyszukiwania