plik docx

Nauczanie

Nauczanie

Nauczanie to system działań zmierzających do wywołania uczenia się.

Uczenie się proces, za którego pośrednictwem następuje modyfikacja czy zmiana zachowania dzięki doświadczeniu lub ćwiczeniu.

Uczenie się stanowi nieobserwowany proce...

plik docx

Nauczanie problemowe

Nauczanie problemowe według książki "Uczymy się nauczać" Arendsa

Nauczanie problemowe

  1.  Nauczanie problemowe ma na celu przedstawienie uczniom problemu i podjęciu przez nich samodzielnych badań w celu jego s...

plik odt

Nauczanie bezpośrednie

Nauczanie bezpośrednie na podstawie książki "Uczymy się nauczać" Arendsa.
NAUCZANIE BEZPOŚREDNIE Nauczanie bezpośrednie inaczej zwane jest modelem szkoleniowym, aktywnym nauczaniem, nauczaniem zupełnym, nauczaniem wprost. O NAUCZANIU BEZPOŚREDNIM Model nauczania bezpośredniego opracowano z myślą o uczeniu się wiedzy wyraźnie strukturyzowanej, możliwej do nauczania krok po kroku. Składa się z 5 faz: -wywołanie nastawienia -objaśnienie i pokaz -ćwiczenia pod kierunkiem -dostarczenie in...

plik doc

nauczanie problemowe


Nauczanie problemowe- opiera się na uzyskiwaniu przez uczniow nowych wiadomości i sprawności za pośrednictwem rozwiązywania problemów teoretycznych teoretycznych praktycznych. Istotną cechą tego nauczania jest aktywność badawcza ucznia pojawiająca się w określonej sytuacji i zmuszajaca go do stawiania sobie pytań- problemów do formułowania hipotez i weryfikowania ich w toku operacji umysłowych i praktycznych. Cechy nauczania problemowego ; 1.Nowe wiadomości uzyskują uczniowie za pośredn...

plik doc

Nauczanie w średniowieczu

Praca pisana na konkurs historyczny
Nauczanie i szkoły w epoce średniowiecza 1. Rozdział Średniowiecze ? epoka, której kultura, duchowość, historia fascynowała w późniejszych czasach niezliczone rzesze artystów, a jej mroczność nadawała, dzięki nasyceniu pierwiastkami religijnymi, koloryt wielu dziełom, z drugiej strony jednak , kolejne wieki jej nie doceniały, bo widziano w średniowieczu epokę zacofania, w której wiara zniewoliła ludzki rozum. Nie sposób nie zgodzić się z...

plik doc

Podstawy dydaktyki ogólnej

Podstawy dydaktyki ogólnej: kształcenie, nauczanie
Podstawy dydaktyki ogólnej Proces kształcenia: pojęcie, charakterystyka. Metody nauczania: pojęcie , klasyfikacja, charakterystyka wybranej metody. Nauczanie problemowe, nauczanie programowe- charakterystyka tych metod. Zasady dydaktyczne: pojęcie, klasyfikacja, charakterystyka; ich znaczenie w procesie kształcenia. Formy organizacyjne kształcenia. Metody kontroli i oceny osiągnięć szkolnych. Środowiskowe determinanty niepo...

plik doc

Nauczanie metodą dyskusji

Nauczanie metodą dyskusji na podstawie książki "Uczymy się nauczać" Arendsa.
Metoda dyskusji O METODZIE DYSKUSJI Dyskusja - wyrażanie myśli na jakiś temat. Dzielenie się myślami i opiniami. Nauczyciel stosuje metodę dyskusji, żeby: - doskonalić myślenie uczniów, - zachęcić uczniów do aktywnego udziału w lekcji, - umożliwić uczniom opanowanie istotnych umiejętności komunikacyjnych i procesów poznawczych, - sprawdzić opanowanie przez uczniów materiału, - usamodzielnić uczniów. Dysk...

plik doc

metodyka j. polskiego; licencjat

streszczenie znacznej części artykułów wymaganych na egzaminie z metodyki na poziomie licencjatu
Budowa lekcji ? tradycja, eksperyment Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, tu rozdz.: Systemy dydaktyczne, Proces nauczania ? uczenia się. *** systemy dydaktyczne*** Dydaktyka ? ogólna nauka o nauczaniu ? uczeniu się System dydaktyczny ? całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania ? uczenia się, tworzące spójną wewnętrzną strukturę i podporządkowa...

plik doc

Nauczanie języka polskiego przez zabawę

Artykuł na temat tego, w jaki sposób powinno nauczać się języka polskiego dzieci. Rola zabawy, piosenki i muzyki w procesie kształcenia i nabywania zdolności językowych.
Nauczanie języka polskiego przez zabawę, piosenkę i muzykę Na dzisiejszym spotkaniu chciałam zaprezentować Państwu opracowane przeze mnie podręczniki i pomoce naukowe do nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży:       Nowe słowa, stare rzeczy. Podręcznik do nauczania słownictwa język...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,