plik docx

Narkotyki - biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

Moja praca o narkotykach z biomedycznych podstaw rozwoju człowieka

plik doc

Narkotyki

wiadomości o narkotykach, ich rodzajach, przyczynach i zapobieganiu
NARKOTYKI Naturalną skłonnością człowieka jest poszukiwanie doznań przyjemnych i unikanie tych złych. Życie każdego człowieka dokumentuje tą tezę, lecz tak jak różne są drogi życiowe tak rozmaite bywają drogi realizacji tych doznań ? jedne poprzez pracę umysłową, ciężki wysiłek fizyczny, a nawet materialne wyrzeczenia itp. Jednym z takich kierunków poszukiwania przyjemności jest także sztuczne farmakologiczne działanie n...

plik doc

Narkotyki jako czynnik kryminogenny


Narkotyki jako czynnik kryminogenny. Od wielu lat narasta w Polsce w sposób lawinowy problem narkomanii. Stale wzrasta liczba osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych a w szczególności narkotyków. Problem ten dotyka głównie młodzieży, która ulega modzie na branie i wpada w pułapkę bez wyjścia jaką jest uzależnienie. Praktycznie nie ma szkoły w większym mieście, której młodzież nie miała by kontaktu z narkotykami. Jednocześnie należy pamiętać, że handel narkotykami nadzoruj...

plik odt

Konspekt lekcji profilaktycznej - narkotyki

Przygotowany konspekt zajęć z uczniami w zakresie profilaktyki

AKADEMIA HUMANISTYCZNA
IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA
Wydział
Pedagogiczny
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Magdalena Bulkowska
Nr albumu:
51269
Szkodliwe skutki zażywania narkotyków
- konspekt zajęć
Praca zaliczeniowa z przedmiotu:
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Pułtusk,
24 stycznia 201

Ostatnie wyszukiwania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 (dalej jako: "Wymiennik") partnerom biznesowym Wymiennika, w celu otrzymywania od tych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200. Informujemy o przysługującym Pani/ Panu prawie dostępu do treści danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.