plik doc

psychologia

Psychologia z I roku studiów pedagogicznych w formie ściągi
Funkcje uwagi ? dwie podstawowe funkcje uwagi to selekcjonowanie i ukierunkowanie aktywności człowieka . selektywny aspekt uwagi polega na możliwości dokonywania wyboru czynności, jaką chcemy wykonać lub zjawiska na którym chcemy się skupić. Selekcja wiąże się z ukierunkowaniem czynności na określony cel lub zadanie. Funkcja selekcji i ukierunkowania czynności spełnia zależnie od poziomu zachowania się człowieka uwagę reaktywną, i...

plik doc

myślenie pedagogiczne

„Myśleć pedagogicznie czy myśleć pedagogiką to nic innego, jak mówić o tym o czym się myśli, a że myśli się o tym, co dla mówiącego jest z jakichś względów ważne, to „myślenie jak pedagog” jest skierowaniem naszej uwagi na to, co jest dla nas istotne ze względu na pedagogikę czy pedagogiczność czegoś”. „Myślenie jest procesem mentalnym, subiektywnym, a tym samym niedostępnym innym ludziom. Każdy z nas ma świadomość własnych myśli, ale zarazem ma możliwość ich skrywania przed innymi. Myślenie je...

plik doc

myślenie pedagogiczne

„Myśleć pedagogicznie czy myśleć pedagogiką to nic innego, jak mówić o tym o czym się myśli, a że myśli się o tym, co dla mówiącego jest z jakichś względów ważne, to „myślenie jak pedagog” jest skierowaniem naszej uwagi na to, co jest dla nas istotne ze względu na pedagogikę czy pedagogiczność czegoś”. „Myślenie jest procesem mentalnym, subiektywnym, a tym samym niedostępnym innym ludziom. Każdy z nas ma świadomość własnych myśli, ale zarazem ma możliwość ich skrywania przed innymi. Myślenie je...

plik doc

Myślenie krytyczne jako fundament psychologii


Myślenie krytyczne jako fundament psychologii. Posługując się nim oceń dwie wybrane teorie psychologiczne i konsekwencje jakie powodują. Agnieszka Podsiadła EBiHP grupa. 2 Na wstępie mojej pracy chciałabym wyjaśnić pojęcie myślenia krytycznego, pozwoli to na łatwiejsze zrozumienie tematu mojej pracy. Myśląc krytycznie, ludzie mogą zakwestionować szeroko akceptowane, choć błędne poglądy, nie wyłączając swoich własnych. Myślenie kry...

plik rtf

Pychologia - Myślenie i mowa

Myślenie i mowa
Myślenie (inaczej poznanie lub rozumowanie) – złożony ciągły proces zachodzący w mózgu, polegający na skojarzeniach i wnioskowaniu, operujący elementami ludzkiej pamięci jak symbole/pojęcia/frazy lub obrazy i dźwięki. Za miarę efektywności myślenia można uznać inteligencję. Modelowanie myślenia Ludzkie myślenie jest realizowane przez procesy psychiczne/kognitywne opierające się na systemie pojęć o różnym stopniu konkretności łączone w mózgu w mniej lub bardziej świadomy...

plik doc

Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie.

W jak najkrótszej formie wszystko o wrażeniach , pamięci i to czym zajmuje się psychologia spostrzegawości.
Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie. //WRAŻENIE WRAŻENIE - prosty proces poznawczy polegający na odbiorze jednej cechy zjawiska. Wrażenia powstają, gdy na nasze narządy zmysłowe działają w sposób bezpośredni bodźce zarówno ze świata zewnętrznego jak i wewnętrznego. Gdy bodziec działa na narząd zmysłowy (słuch, dotyk, wzrok, itd.) wówczas okr...

plik doc

psychologia og. 9 pojęć

zasady budowania kontaktów, koncepcja człowieka,spostrzeganie, wizualizacja- wyobraźnia, uczenie się,myślenie, emocje,stres,agresja
1.Znaczenie psychologii i psychologia we współczesnym świecie. Nauka mająca długą przeszłość i krótką historię. Przez ponad dwa tysiąclecia problematyką psychologiczną zajmowali się przede wszystkim filozofowie, niekiedy filozofujący lekarze i oznaczała ona ? naukę o duszy?. Dopiero w 2 połowie XIX wieku wyodrębniła się jako samodzielna dyscyplina naukowa pos...

plik doc

sciąga psychologia

Sciąga na tematy; pchychologia jako nauka biologiczna podstawy zachowania myślenie inteligencja
Psychol. Jako nauka Introspekcjonizm-Wundta kier. W psych empir kładła nacisk na bezpośrednie i subiektywne badanie świadomości-intrspekcja.olegał na wew. Obserw. Własnych stanów przeżyć psych przez dana jednostkę(samoobserwacja) Wiedza ta była uznana za pewną. Behawioryzm-Watson twierdził ze zjawiska psych, są swoistymi, ubocznymi efektami działania mózgu, których nie da się skutecznie bad...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,