plik doc

Mózgowe porażenie dziecięce - rehabilitacja

Rehabilitacja i pielęgnacja dziecka z MPD
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE Mózgowe porażenie dziecięce jest jedną z postaci tzw. wczesnego uszkodzenia mózgu. Powstaje wtedy, gdy czynnik uszkadzający mózg zadziała w okresie ciąży, porodu lub wcześnie po urodzeniu (do około 12-24 miesiąca życia dziecka). W tym okresie mózg intensywnie się rozwija i jest bardzo wrażliwy na różne czynniki go uszkadzające zewnętrzne i wewnętrzne np. przedwczesny poród, niedokrwienie i niedotlenienie, schorzenia...

plik docx

pielęgnowanie dziecka z mózgowym porażeniem

Proces pielęgnowania dziecka z mógowym porażeniem (MPDz)

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna                                                                                                            Imię i Nazwisko ……Bąk Aneta………………….

Im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA

Kierunek: PIELĘGNIAR...

plik doc

Mózgowe porażenie dziecięce - postępowanie pielęgniarskie

Mózgowe porażenie dziecięce
Mózgowym porażeniem dziecięcym określa się grupę zaburzeń neurologicznych wywołaną uszkodzeniem mózgu w okresie płodowym, okołoporodowym lub wczesnym niemowlęcym. Porażenie mózgowe jest wynikiem uszkodzenia mózgu już w okresie płodowym. Do czynników ryzyka zaliczyć można asfiksję, niedotlenienie, uraz okołoporodowy, infekcje wrodzone lub okołoporodowe, zaburzenia metaboliczne, jak hiperbilirubinemia i hipoglikemia. Wcześniactwo jest najważniejszym pojedynczym...

plik doc

pediatria

pielegnacja mozgowe porazenie dzieciece
Mózgowe porażenie dziecięce ? def. niepostępujące zaburzenia czynności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałe w czasie ciąży, porodu lub w okresie okołoporodowym. Nie jest istotny wiek dziecka, w którym wystąpiły pierwsze objawy kliniczne, ale powiązanie tych objawów w aspekcie etiologicznym z ciążą, porodem lub okresem okołoporodowym. Częstość występowania: 1,4- 3,0 na 1000 żywo urod...

plik doc

mózgowe porażenie dziecięce

rozdziała pierwszy obszernej pracy
Rozdział I       Mózgowe porażenie dziecięce Definicja choroby Mózgowe porażenie dziecięce (MPDz) stanowi jedno z najistotniejszych zaburzeń neurologicznych u dzieci XXI wieku. Jest ono heterogenną grupą zaburzeń ruchu i postawy spowodowaną niepostępującym uszkodzeniem niedojrzałego mózgu. [7]       Dotychczas nie opracowano idealnej definicji określającej mózgowe porażenie dziecięce. Dzieje się tak ze względu na ogromną...

plik doc

masaz

shantala
MASAŻ SHANTALA - pochodzi z Indii - wykonywany był u dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi lub układu nerwowego, MPD - profilaktycznie u dzieci rozwijających się prawidłowo - jest masażem dla niemowląt - także u dzieci starszych i dorosłych Wpływ masażu: - skóra – zmniejsza częstość występowania alergii - dotlenia, polepsza krążenie w nóżkach i rączkach dziecka, dzięki czemu stają się one cieplejsze - poprawia trawienie, oddawanie gazów (co jest szczególnie pomocne u niemo...

plik doc

Oligofrenopedagogika


PEDAGOGIKA SPECJALNA W trakcie zajęć będą omawiane 4 działy, pierwszy z nich to oligofrenopedagogika. Z grec.: oligos-mały, phren-umysł. Oligofrenopedagogika- dział pedagogiki specjalnej, który zajmuje się kształceniem, wychowaniem jednostek niepełnosprawnych intelektualnie. Podmiotem oddziaływań jest osoba niepełnosprawna intelektualnie, a przedmiotem sama niepełnosprawność. Ogólnym celem tych działań jest: -ustalenie takich metod i form rewalidacji, które jednostce intelektualnie...

plik docx

Mózgowe porażenie dziecięce

Problemy pielegnacyjne dzieci z porażeniem mózgowym

Problemy pielęgnacyjne dziecka z porażeniem mózgowym.

Mózgowe porażenie dziecięce dotyka około 2-5 dzieci na każde 1000 urodzonych. Choroba ta oznacza trwałe lecz niepostępujące uszkodzenie mózgu, które powoduje różnorodne zaburzenia. Do uszkodzenia tego może dojść w czasie ciąży, podczas porodu lub nawet po tym o...

plik doc

bibliografa

biblografia do pracy MPDz
Bibliografia       D. Zarzycki, B. Jasiewicz, J. Machajewska, M, Zarzycka, W. Kącik, M. Tęsiorowski: Rola ortopedy w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym; Neurologia Dziecięca nr 26, 13/2004.       M. Borkowska: ABC rehabilitacji dzieci 2. Mózgowe porażenie dziecięce; Wydawnictwo Pelikan, Warszawa 1989.       Z. Łosiowski, J. Serejski: Mózgowe porażenie dziecięce; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zespół ba...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,