plik rtf

Mowa zależna i niezależna w języku polskim

Mowa zależna i niezależna w języku polskim - ćwiczenia dla cudzoziemców z poziomu podstawowego zaawansowania języka
Uzupełnij poniższy tekst odpowiednimi czasownikami – nazwami reakcji językowych: (powiedział, stwierdził, zapytał, wyjaśnił, dopytywał się, oświadczył, zgodził się, upewniał się, wyjaśniła, poprosiła, nalegała, odparła, zgodziła się, chciała wiedzieć, postawiła warunek, zażądała) Pewnego wieczoru Marek i Magda siedzieli w pokoju Magdy i nudzili się. W końcu Magda nie wytrzym...

plik rtf

Mowa zależna i niezależna w języku polskim

Mowa zależna i niezależna w języku polskim - ćwiczenia dla cudzoziemców z poziomu podstawowego zaawansowania języka
TEMAT: „On powiedział, że mnie kocha” – mowa zależna w języku polskim. CEL OGÓLNY: ·       wprowadzenie mowy zależnej w języku polskim CELE SZCZEGÓŁOWE: ·       wskazanie zasad tworzenia mowy zależnej w języku polskim; ·       wprowadzenie spójników koniecznych do budowania mowy zależnej; ·       poszerzenie za...

plik rtf

Mowa zależna i niezależna w języku polskim

Mowa zależna i niezależna w języku polskim - ćwiczenia dla cudzoziemców z poziomu podstawowego zaawansowania języka
TEMAT: „On powiedział, że mnie kocha” – mowa zależna w języku polskim. CEL OGÓLNY: ·       wprowadzenie mowy zależnej w języku polskim CELE SZCZEGÓŁOWE: ·       wskazanie zasad tworzenia mowy zależnej w języku polskim; ·       wprowadzenie spójników koniecznych do budowania mowy zależnej; ·       poszerzenie za...

plik doc

Języki i metody programowania (C) - wykład

Języki i metody programowania (ANSI C) Prowadzący Jan Duda
Języki i metody programowania semestr II – język C Wykład 1 Geneza i zastosowanie języka C/C++. Język „niezbyt wysokiego poziomu” mający zastąpić asembler w programowaniu systemowym, zapewniając jego wydajność, a jednocześnie przenaszalny na różne platformy sprzętowe. 1972 Dennis Ritchie, Brian Kernigham, Bell Lab, Unix, PDP 11 1979-1984 Bjarne Stroustrup Język C++ (Projektowanie i rozwój języka C++, WNT 1996)) Ogólna struktu...

plik doc

Języki i metody programowania (C) - wykład - 2

Języki i metody programowania (ANSI C) Prowadzący Zbigniew Fryźlewicz
INFORMACJE PODSTAWOWE A) KRÓTKA HISTORIA C 1972 – autor Denis Ritchie /Bell Telephone Lob/ 1983 – wersja ANSI Standard C „następcy”: C++, Java2, język D B) ZALETY:       wszechstronny i elastyczny       rozpowszechniony       przenośny (= portatywny)       modularny WADY:       niezbyt czytelna składnia...

plik pdf

Jak napisać pracę dyplomową w OpenOffice

Nie wiesz jak zacząć pisanie bądź formatowanie dokumentu pracy dyplomowej ? Przykład technicznych możliwości edytora Writer w OpenOffice
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Jak przygotować pracę dyplomową przy użyciu OpenOffice Writer mgr inż. Agnieszka Herczak-Ciara herczak@pwsz.nysa.pl mgr inż.Agnieszka Herczak-Ciara 1 Wstęp Przed przystąpieniem do pisania pracy dyplomowej należy zorientować się w wymaganiach, jakie być może narzuca uczelnia w kwestii formatowania dokumentu. I...

plik doc

Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939

Jak wyżej
Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 Do roku 1931 Hiszpania była monarchią, w której nieudolne rządy sprawował król Alfons XIII. W kraju nieustannie trwały walki wewnętrzne. Źródłem tych konfliktów była między innymi polaryzacja społeczeństwa i nierozwiązane problemy własności ziemi. Chłopi buntowali się przeciwko arystokracji, cywile przeciwko wojskowym i oficerom, domagając się kontroli nad ogromną hiszpańską armią. Istniał również konflikt między kościołem a anarchistami, którzy...

Ostatnie wyszukiwania