plik pdf

Kobieta w literaturze - monografia

Wykład monograficzny na temat obrazu kobiety w literaturze od czasów najdawniejszych.
Kobiety (i mężczyźni) w literaturze. Mity - pierwotna wiedza dotycząca wszystkiego, istnieją rozmaite rodzaje mitów, nawet wewnątrz kultury. Mit archaiczny – wielość bogów, silnie związany z żeńskimi boginiami samorodnymi natura to jedna, wielka całość, w jej ramach istnieje wielość bogów, którzy łączą się w pary i są wewnętrznie sprzeczni. Mit nowoczesny – jeden Bóg – jednoznaczny, idealny Nie wiadomo, c...

plik odt

monografia przypadku

monografia przypadku

Agnieszka Wilkońska
II rok Pedagogika op- wych
nr indeksu 334416
Monografia przypadku
Co to jest wychowanie? Wychowanie wg PWN „ To wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego, przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego osobowość […] oznacza oddziaływania organizowane celowo mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostki i g...

plik doc

METODOLOGIA ankieta wywiad obserwacja eksperyment focus monografia

Metodologia badań pedagogicznych wykład 2 Ankieta,wywiad,obserwacja,focus,badanie monograficzne,eksperyment - wyjasnienie pojęć, wady i zalety, standaryzacja
Metodologia badań pedagogicznych wykład 3 temat: ANKIETA, WYWIAD, OBSERWACJA, EKSPERYMENT, BADANIA MONOGRAFICZNE, FOCUS ANKIETA Ankieta – najprostsza technika badawcza Podstawowe rodzaje ankiet       audytoryjna       pocztowa       otwarta       internetowa An...

plik doc

Monografia cyfry 4

Monografia cyfry 4 dla szkoly podstawowej
Zajęcia w klasie I Temat: Monografia liczby 4 – nauka pisania liczby. Cele operacyjne: Uczeń:       rozumie pojęcie liczby 4 we wszystkich jej aspektach,       tworzy zbiory czteroelementowe i przelicza je w zakresie 4,       używa liczebników porządkowych do określania kolejności przedmiotów,       posługuje się jednostką miarową przy mierzeniu długości i szerokości wybranych pr...

plik doc

Monografia cyfry 4

Monografia cyfry 4 dla szkoly podstawowej
Zajęcia w klasie I Temat: Monografia liczby 4 – nauka pisania liczby. Cele operacyjne: Uczeń:       rozumie pojęcie liczby 4 we wszystkich jej aspektach,       tworzy zbiory czteroelementowe i przelicza je w zakresie 4,       używa liczebników porządkowych do określania kolejności przedmiotów,       posługuje się jednostką miarową przy mierzeniu długości i szerokości wybranych pr...

plik doc

Monografia pedagogiczna

Metodologia badań spłecznych
Monografia pedagogiczna metoda badań, której przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placówki lub instytucjonalne formy działalności wychowawczej, prowadząca do gruntownego rozpoznania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji ulepszeń i prognoz rozwojowych (wg T.Pilcha) w socjologii np. monografia – m.in. badanie układów społecznych czy nawet zjawisk i procesów społ...

plik docx

Monografia liczby5


KINGA GOLAT EDUKACJA SZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIESTACJONARNE SEMESTR II ROK I EDUKACJA MATEMATYCZNA KLAS MŁODSZYCH I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO MGR URSZULA PANKOWSKA RÓŻNICE PROGRAMOWE MONOGRAFIA DOWOLNIE WYBRANEJ LICZBY Z PIERWSZEJ DZIESIĄTKI Monografia liczby 5 Temat: Pięć paluszków Cele ogólne: • rozwijanie myślenia matematycznego • zapoznanie z liczbą 5 w pojęciu kardynalnym i porzą...

Ostatnie wyszukiwania