plik odt

Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe w oddziale Intensywnej Tera


MONITOROWANIE PRZYRZĄDOWE I BEZPRZYRZĄDOWE W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII POMIAR TEMPERATURY CIAŁA.TYPY GORĄCZKI, KARTA GORĄCZKOWA.MONITOROWANIE PRZYRZĄDOWE. TEMPERATURA CIAŁA-jest to wartość pomiarowa stanu ciepłoty organizmu będąca wyrazem równowagi między wytwarzaniem ciepła w toku procesów metabolicznych(spalanie pokarmów)i oddawaniem ciepła zwłasz...

plik doc

Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki

na samokształcenie z anestezjologii
Temat 3 : Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki Monitorowanie układu krążenia * Czynność elektryczna serca * Ciśnienie tętnicze krwi - nieinwazyjna metoda pomiaru - inwazyjna metoda pomiaru * Badanie tętna * Saturacja i oksymetria * Kapnometria * Badanie gazometryczne pO2 i pCO2 * Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Czynność elektryczna serca * Monitory nowej generacji, nie tylko sygnalizują zaburzenia rytmu serca, ale po an...

plik doc

Monitorowanie w anestezjologii

Monitorowanie w anestezjologii
Temat 3 : Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki Monitorowanie układu krążenia * Czynność elektryczna serca * Ciśnienie tętnicze krwi - nieinwazyjna metoda pomiaru - inwazyjna metoda pomiaru * Badanie tętna * Saturacja i oksymetria * Kapnometria * Badanie gazometryczne pO2 i pCO2 * Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Czynność elektryczna serca * Monitory nowej generacji, nie tylko sygnalizują zaburzenia rytmu serca, ale po analizie...

plik doc

monitorowanie i ocena stanu dziecka po porodzie

ocena stanu noworodka po urodzeniu, badanie kliniczne i neurologiczne, ocena dojrzałości
Monitorowanie i ocena stanu dziecka po porodzie Ocena stanu ogólnego Badanie kliniczne noworodka powinno być dwuetapowe. Pierwszej oceny noworodka należy dokonać bezpośrednio po urodzeniu na Sali porodowej. W tym etapie należy zwrócić uwagę na : Adaptacje pourodzeniową noworodka, ze szczególnym uwzględnieniem czynności oddychania i krążenia, Istotne wady wrodzone mające wpływ na stan noworodka, Usz...

Ostatnie wyszukiwania