plik odt

proces pielęgnowania-hospicjum

Proces pielęgnowania- hospicjum dla dorosłych
PROCES PIELĘGNACYJNY L.p. PROBLEM PIELĘGNACYJNY CEL OPIEKI PLAN OPIEKI REALIZACJA 1 DYSKOMFORT SPOWODOWANY BÓLEM FIZYCZNYM USUNIĘCIE LUB ZŁAGODZENIE DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH ROZMOWA Z PACJENTEM UŚWIADOMIENIE RODZAJU BÓLU FARMAKOTERAPIA WG KARTY ZLECEŃ LEKARSKICH WG ZLECENIA LEKARSKIEGO ZGODNIE Z KARTĄ ZLECEŃ PODANO PACJENOWI 4mg MF CO 4 h s.c. (do motylka) ORAZ DODATKOWO Z POWOU BÓLU PRZEBIJAJĄCEGO 15 mg MF(1:1) W POSTACI SYROPU 2...

plik doc

Sieroctwo społeczne i naturalne

Sieroctwo społeczne i naturalne, jego stopnie i rodzaje. Przyczyny sieroctwa, objawy, kompensacja i działania profilaktyczne.Placówki opieki całkowitej nad dzieckiem.
Sieroctwo społeczne i naturalne, jego stopnie i rodzaje. Przyczyny sieroctwa, objawy, kompensacja i działania profilaktyczne. Placówki opieki całkowitej nad dzieckiem. Sieroctwo ? to stan człowieka opuszczonego, osamotnionego. Sieroctwo naturalne (biologiczne) ? utrata przez dziecko jednego bądź obojga...

plik doc

neurologia proces pielęgnowania

Proces pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym
Data Problem pielęgnacyjny Cel opieki Plan opieki Realizacja planu opieki Ocena i wnioski 19.02-21.02. 2013r. 1. Niewydolność pacjentki w zakresie samoopieki i samopielęgnacji obniżająca jakość życia. 2. Odleżyna I stopnia wg skali Torrence’a okolicy krzyżowej powodująca ból i dyskomfort pacjentki. 3. Możliwość wystąpienia przykurczów z powodu długotrwałego unieruchomienia. 4. Zaparcia spowodowane d...

plik doc

model zadaniowy

model pacjenta z rzs
Marta Urbanek Pielęgniarstwo II rok I stopień Grupa 2 C Sylwetka psychofizyczna pacjenta i plan opieki wg modelu zadaniowego Diagnoza wstępna M.B, pacjentka lat 58 przyjęta na oddział Katedry i Kliniki Immunologii Klinicznej Chorób Wewnętrznych dnia 16.03.2011r. w trybie planowym, z powodu przeprowadzenia dalszej diagnostyki w kierunku obrzęku Quinckego. Chora przebywa na oddziale 2 dobę. W dniu dzisiejszym u pacjentki nie występuje stan zagrożenia życia. Ws...

plik doc

model zadaniowy

model pacjenta z rzs
Marta Urbanek Pielęgniarstwo II rok I stopień Grupa 2 C Sylwetka psychofizyczna pacjenta i plan opieki wg modelu zadaniowego Diagnoza wstępna M.B, pacjentka lat 58 przyjęta na oddział Katedry i Kliniki Immunologii Klinicznej Chorób Wewnętrznych dnia 16.03.2011r. w trybie planowym, z powodu przeprowadzenia dalszej diagnostyki w kierunku obrzęku Quinckego. Chora przebywa na oddziale 2 dobę. W dniu dzisiejszym u pacjentki nie występuje stan zagrożenia życia. Ws...

plik docx

resocjalizacja w Unii Europejskiej

To pytania i odpowiedzi pojawiające się na UŚ z tego przedmiotu

PYTANIA EGZAMINACYJNE:

  1.  Kategorie nieletnich w Niemczech (wg JGG z 1974r.)
  2.  Jaka instytucja w Niemczech zajmuje się dziećmi i młodzieżą zagrożoną i zaniedbaną wg ustawy o pomocy dzieciom i młodzieży z 1991r.?
  3.  Wymień wybraną formę opieki nad dziećmi lub młodzieżą w Niemczech.
plik doc

Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W najbliższych dziesięcioleciach świat stanie przed wyzwaniem znaczącego wzrostu niepełnosprawności i zgonów spowodowanych chorobami o charakterze przewlekłym. Chorób, które wynikają z zachowań zdrowotnych i stylu życia. Jak podaje ICN choroby przewlekłe dotyczą zwykle osób w starszym wieku i/lub słabych fizycznie. Wg. WHO przyczyną 60% zgonów na ś...

plik doc

Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W najbliższych dziesięcioleciach świat stanie przed wyzwaniem znaczącego wzrostu niepełnosprawności i zgonów spowodowanych chorobami o charakterze przewlekłym. Chorób, które wynikają z zachowań zdrowotnych i stylu życia. Jak podaje ICN choroby przewlekłe dotyczą zwykle osób w starszym wieku i/lub słabych fizycznie. Wg. WHO przyczyną 60% zgonów na ś...

plik doc

PROCES PIELĘGNOWANIA -INERNA -REUMATOLOGIA

PROCES PIELĘGNOWANIA -INERNA -REUMATOLOGIA
STAN , PROBLEM , POTRZEBA PLAN OPIEKI PROCEDURA METODA ŚRODKI CZAS 1.PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU CEL:ZAPOZNANIE PACJENTA Z ODDZIAŁEM W 2 H PO PRZYJĘCIU 1.A.ZAPOZNANIE Z TOPOGRAFIĄ POKAZANIE ODDZIĄŁU,WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ DO 2 H PO PRZYJĘCIU W ODDZIAŁ 1B.ZAPOZNANIE Z PRAWAMI PACJENTA UDOSTĘPNIENIE KARTY PRZAW PACJENTA...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,