plik doc

Sciaga z pielęgniarstwa specjalistycznego

Sciągi
      U chorych z SLA zakładamy? (chyba gastrostomię)       U Chorego na SAL nie ma ( chyba zaburzeń pracy zwieraczy)       Nefrologia: Jak badamy czy połączenie tętniczo-żylne działa prawidłowo?       W jakich warunkach przechowujemy płyny do dializy otrzewnowej?       CADO? Rozszyfrować.       Jaka odległość od połączenia tętnicy z żyłą jest objęta ochroną?       J...

plik doc

Diagnoza w pielegniarstwie

Czym jest diagnoza - Pochodzi od greckiego słowa „diagnosis” oznaczającego rozpoznanie. - Diagnoza w pojęciu ogólnym oznacza „Rozpoznaflie jakiegoś stanu rzeczy na podstawie jego cech (objawów) w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości panujących w danej dziedzinie” (S.Ziemski) Konsekwencje ignorowania diagnozy w nauce i praktyce - Osoby nie stosujące diagnozy w ramach swojego zawodu stają się dyletantami i są zależne ód decyzji współpracujących z nimi profesjonalistów z innej dziedziny...

plik doc

Znaczenie komunikacji i rodzajów komunikatów w promocji zdrowia.

Komunikacja jest bardzo istotna, gdyż daje nam możliwość wymiany myśli, współdziałanie. To właśnie dzięki komunikacji możemy nawiązać relacje z innymi ludźmi, możemy dowiedzieć się co myślą i czuję inni ludzie. Za jej pomocą możemy również wyrazić samych siebie.
Temat: Znaczenie komunikacji i rodzajów komunikatów w promocji zdrowia. Komunikacja jest bardzo istotna, gdyż daje nam możliwość wymiany myśli, współdziałanie. To właśnie dzięki komunikacji możemy nawiązać relacje z innymi ludźmi,...

plik doc

Znaczenie komunikacji i rodzajów komunikatów w promocji zdrowia.

Komunikacja jest bardzo istotna, gdyż daje nam możliwość wymiany myśli, współdziałanie. To właśnie dzięki komunikacji możemy nawiązać relacje z innymi ludźmi, możemy dowiedzieć się co myślą i czuję inni ludzie. Za jej pomocą możemy również wyrazić samych.
Temat: Znaczenie komunikacji i rodzajów komunikatów w promocji zdrowia. Komunikacja jest bardzo istotna, gdyż daje nam możliwość wymiany myśli, współdziałanie. To właśnie dzięki komunikacji możemy nawiązać relacje z innymi ludźmi, możemy...

plik doc

rehabilitacja

rehabilitacja test pielegniarstwo
1. Podkreśl właściwą definicję: Kalectwo to: - trwałe uszkodzenie narządu spowodowane przez chorobę, uraz lub wadę wrodzoną - niezdolność do wykonywania pewnych czynności - utrata sprawnego funkcjonowania w niezmodyfikowanym środowisku Niepełnosprawność to: - trwałe uszkodzenie narządu spowodowane przez chorobę, uraz lub wadę wrodzoną - niezdolność do wykonywania pewn...

plik docx

mechanika techniczna

moje notatki z mechaniki technicznej

punkt materialny model ciała o tak małych wymiarach w porównaniu z wymiarami obszaru, w którym ciało porusza się, że można pominąć zmiany położenia tego ciała wywołane przez obrót i traktować to ciało jako punkt geometryczny, któremu przypisujemy przy tym pewną skończoną ilość materii.

ciało doskonale sztywn...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,