plik doc

ROZMOWA O WIELKIEJ PRZEMIANIE A.KOŹMIŃSKI SZTOMPKA

ROZMOWA O WIELKIEJ PRZEMIANIE ANDRZEJ K KOŻMIŃSKI I PIOTR SZTOMPKA PRACA ZALICZENIOWA
Rozmowa o wielkiej przemianie Znajomy kilkulatek, wwieziony po raz pierwszy na Kasprowy, spojrzał w dół ze zdziwieniem i mądrze powiedział: ?Jaka Polska jest duża!?. Andrzej K. Koźmiński i Piotr Sztompka wybrali podobny punkt obserwacyjny: hotel ?Belvedere? w Zakopanem. Spędzili tam parę dni na rozmowie, którą nagrywali. W świetle wyników okazuje się, że wiele stamtąd widać, może nawet wię...

plik docx

System opieki zdrowotnej w Holandii


System Ochrony zdrowia w Holandii

Wstęp

Pierwsze państwowe ubezpieczenia na wypadek choroby wprowadził w 1883 r. kanclerz Bismarck w Niemczech. Bismarck usankcjonował funkcjonujące już wśród robotników dobrowolne kasy chorych       i stworzył przymus przynależności...

plik docx

System opieki zdrowotnej w Holandii


System Ochrony zdrowia w Holandii

Wstęp

Pierwsze państwowe ubezpieczenia na wypadek choroby wprowadził w 1883 r. kanclerz Bismarck w Niemczech. Bismarck usankcjonował funkcjonujące już wśród robotników dobrowolne kasy chorych       i stworzył przymus przynależności...

plik pdf

Psychiatria test

przykladowy test z przedmiotu psychiatria na kierunku pielegniarstwo
1. Podaj sposób podawania relanium dożylnie. we wlewie: w dużym rozcieńczeniu w glukozie lub soli; podczas napadu drgawkowego: bez rozcieńczenia!, uważając na dawkę, by nie porazić ośrodka oddechowego. 2. Jakie leki wchodzą w skład tzw. „wielkiej warszawskiej”? W skład „wielkiej warszawskiej” wchodzą Tisercin i Trilafon. Tisercin: Działanie: Przewodzenie impulsów między komórkami nerwowymi w mózgu jest zakłócone w pewnych...

plik doc

Księstwo Warszawskie

Notatki z wykładu historii administracji
książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej ? J. Malec D. Malec CZĘŚĆ I FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI Administracja centralna we Francji kształtowana była różnie w poszczególnych konstytucjach czasu rewolucji. 1791: Król + ministrowie (zasada kontrasygnaty) Konstytucja z 1791 r. powierzała władze wykonawczą w ręce króla, a że monarcha pozostał nietykalny i nieodpowiedzialny wszystkie jego akty dla swej ważności wymagały...

plik doc

historia administracji


HISTORIA ADMINISTRACJI Autor opracowania Marcin SMAGACZ na podstawie wykładów z przedmiotu Administracja Publiczna XIX i XX w. /wykład prowadzi dr hab. Dorota Malec/ oraz książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej ? J. Malec D. Malec Kontakt. marthe@op.pl http://www.from.okay.pl/martini/photography.html CZĘŚĆ I FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI Administracja ce...

plik doc

HISTORIA_STOSUNKOW_MIEDZYNARODOWYCH - zagadnienia


      Wpływ Świętego Przymierza na kształtowanie stosunków międzynarodowych w I połowie XIX w. Akt Świętego Przymierza (14/16 wrzesień 1815r. – podpisany przez władców Austrii, Prus i Rosji. Zobowiązywał do wzajemnej pomocy i wzmacniania postanowień kongresu wiedeńskiego) Podpisany przez wiele państw (oprócz Wielkiej Brytanii, Państwa Kościelnego i Turcji). Świętem Przymierze było początkowo luźnym porozumieniem państw, opartym na wartościach chrześcijańskich. Przystąpiły...

plik doc

pedagogika resocjalizacyjna

agresja nieletnich jako problem terapeutyczny
HISTORIA ADMINISTRACJI Autor opracowania Marcin SMAGACZ na podstawie wykładów z przedmiotu Administracja Publiczna XIX i XX w. /wykład prowadzi dr hab. Dorota Malec/ oraz książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej ? J. Malec D. Malec Kontakt. marthe@op.pl http://www.from.okay.pl/martini/photography.html CZĘŚĆ I FRANCJA W...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,