plik doc

John Stuart Mill

Myśl społeczna Milla
Myśl społeczna Milla John Stuart Mill ( 1806-1873 ), filozof angielski, rzecznik liberalizmu, utylitaryzmu, reformator społecznym, który próbował przedstawić ogólną naukę o człowieku w społeczeństwie. Od najmłodszych lat został poddany oryginalnemu i bardzo rygorystycznemu wychowaniu swojego ojca. Od trzeciego roku życia uczył się greki, w wieku ośmiu lat zaczął pobierać nauki łaciny, do czternastego roku życia przeszedł pełny kurs ekonomii politycznej,...

plik doc

Matma ćwiczenia z Płuciennikiem

matma
Na samym początku nauki przyswoisz podstawy analizy matematycznej. Między innymi nauczysz się badać zachowanie funkcji jednej zmiennej. Będziesz się zastanawiał, kiedy Twoja funkcja będzie rosła, a kiedy będzie malała, kiedy osiągnie lokalnie największą wartość, a kiedy najmniejszą. Jeżeli dowolne zjawisko ekonomiczne, np. przyrost wielkości popytu (zmienna zależna f(x)) uzależnisz od dochodów ludności (zmienna niezależna x), to będzie Ciebie interesowało, przy jakich dochodach popyt...

plik doc

ekonomia matematyczna-wzory


Wykład 1 EKONOMIA MATEMATYCZNA jest to dyscyplina naukowa, która obejmuje różnorodne zastosowania matematycznych pojęć, metod i teorii w ekonomii, a zwłaszcza- w teorii ekonomii. Teorie: przedsiębiorstwa, oligopolu, równowagi konkurencyjnej, wzrostu gospodarczego. Korzyści: -bardziej precyzyjne formułowanie teorii -otrzymanie z teoretycznego punktu widzenia wyników czasami niemożliwych do otrzymania w matematyce - EKONOMIA MATEMATYCZNA jest matematyką stosowaną, „spółka” matematyki...

plik docx

Rekultywacja

takie tam bajerki

Lewandowski W. „Proekologiczne odnawialne źródła energii”

Gradziuk P. „Biopaliwa”

Mikielewicz J., Cieśliński J.T. „Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii”

Kabasch P. „Odpylanie i odpylacze”

Warych J. „Odpylanie gazów metodami mok...

plik doc

nauka administracji

pojęcie, kształtowanie nauki administracji, metody badawcze w nauce administracji, nauka administracji a inne nauki
NAUKA ADMINISTRACJI I POJĘCIA OGÓLNE       Pojęcie nauki administracji. Pojęcie nauki administracji pojmowane jest różnie:       J. Starościak określa naukę adm. jako naukę o „związku zjawisk zachodzących w procesie administrowania,       M. Jełowiecki twierdzi, że nauka adm. zajmuje się „organizacją i funkcjonowaniem admini...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,